cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Predcasná rizika po porodu po krátkých intervalech mezi tehotenstvím

Zeny by mohly chtít mít více casu mezi tehotenstvím, protoze nový výzkum naznacuje, ze u tech, kterí mají krátké intervaly mezi tehotenstvím, je vetsí pravdepodobnost, ze pocitují pokles délky následujícího, a to i v prípade, ze deti v nekterých prípadech ohrozují predcasný porod.

Výzkum, který pouzil záznamy o narození z Ohio Department of Health, je publikován v casopise BJOG: Mezinárodní zurnál porodnictví a gynekologie.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je predcasné narození definováno jako období, které trvá méne nez 37 týdnu. Vzhledem k tomu, ze behem tehotenství dochází k významnému rustu a vývoji, zejména v posledních týdnech, mohou nekteré predcasne narozené deti celit celozivotním problémum, vcetne intelektuálního postizení, mozkové obrny, dýchacích a respiracních problému, zrakových problému, ztráty sluchu a krmiv a potízí s trávením.

Aby bylo mozné dále zkoumat, jak muze krátkodobý interval mezi tehotenstvím (IPI) ovlivnit trvání tehotenství, analyzovali behem sestiletých období 454 716 zive narozených zen s dvema nebo více tehotenstvím a hodnotili vliv krátkého IPI na délku následujícího tehotenství .

Pro studii byla IPI definována jako doba od okamzitého predcházejícího narození az po koncepci dalsího tehotenství.

Zeny s kratsími IPI porodily dríve

Zeny byly rozdeleny do dvou skupin: zeny s IPI méne nez 12 mesícu a zeny s IPI mezi 12-18 mesíci. Tým pak porovnal tyto skupiny s zenami, které mely "optimální IPI" 18 mesícu a více.


Zeny s optimálním IPI starsím 18 mesícu mely mensí pravdepodobnost porodu pred 39 týdny ve srovnání s zenami s kratsími IPI.

Výzkumní pracovníci zjistili, ze zeny s kratsími infekcními infekcemi mají vyssí pravdepodobnost porodu pred 39 týdny tehotenství, ve srovnání s zenami, které mely optimální IPI v prubehu 18 mesícu.

Podrobneji, zeny s IPI méne nez 12 mesícu, 53,3% dorucilo pred 39 týdny, zatímco pouze 37,5% zen s optimálním IPI to udelalo.

Navíc tehotenství, které trvalo více nez 40 týdnu, se vyskytovaly méne casto u zen s krátkým IPI méne nez 12 mesícu (16,9%) ve srovnání s zenami s normálním IPI (23,1%).

Co se týce predcasného porodu - méne nez 37 týdnu - byla vyssí u zen, jejichz IPI bylo méne nez 12 mesícu. Ve srovnání s zenami, které mely optimální IPI, byly tyto zeny více nez dvojnásobné riziko porodu predcasného dítete.

Co se týce jejich zjistení, spoluautorka Emily DeFranco, odborná asistentka na University of Cincinnati College v Ohiu a Centra pro prevenci predcasného porodu v Cincinnati Children's Hospital Medical Center, ríká:

"Krátký interval mezi tehotenstvím je známým rizikovým faktorem pro predcasný porod, nicméne tento nový výzkum ukazuje, ze nedostatecné rozlození porodu je spojeno s kratsí dobou trvání tehotenství.

Tato studie má potenciální klinický dopad na snízení celkové úmrtnosti predcasného porodu na celém svete prostrednictvím poradenství zen o významu primerené porodnosti, zvláste se zamerením na zeny, o nichz je známo, ze mají prirozene vysoké riziko predcasného porodu. "

"Zeny by mely být informovány o dulezitosti optimálního rozvrzení porodu"

V rámci studie výzkumníci také analyzovali rozdíly v rasových skupinách a zjistili, ze cerné matky mely tendenci kratsí IPI ve srovnání s non-cernými matkami.

Míra predcasného porodu byla také vyssí u cerných matek, kterí meli krátký IPI méne nez 12 mesícu ve srovnání s non-cernými matkami na 26,4% oproti 8,7%.

Dokonce u vsech zen, které po optimálním IPI pocítalo, cerné zeny stále vykazovaly vyssí míru celkového predcasného porodu ve srovnání s non-cernými matkami. Vedci tvrdí, ze to znamená, ze etnická výchova u matky je predpokladem predcasného porodu, bez ohledu na optimální rozmezí mezi narozením.

"Víme, ze nedostatecné rozlození porodu je spojeno s negativnejsími výsledky tehotenství, vcetne predcasného porodu, v mnoha zemích, jako je USA," ríká zástupce séfredaktorky BJOG John Thorp.

Pokracuje:

"Tato rozsáhlá studie zalozená na populaci dále posiluje a kladie vetsí duraz na význam optimálního rozvrzení narození po 18 mesících nebo více, zejména u zen s dalsími rizikovými faktory predcasného porodu."

Autori uvádejí, ze zeny by mely být informovány o tom, ze je dulezité, aby se mezi tehotenstvím ponechal optimální prostor, zejména proto, ze by mohlo pomoci snízit predcasný porod.

Imunitní bunky ve streve mohou pomoci kontrolovat rust HIV

Imunitní bunky ve streve mohou pomoci kontrolovat rust HIV

Nekterí jedinci zijící s HIV jsou schopni lépe zvládat virus, nyní vedci zjistili, ze jisté imunitní bunky ve streve mohou být duvodem. Podle výzkumníku by zvýsení poctu techto bunek mohlo být rozhodující pro omezení rustu HIV. Studie, publikovaná online ve Vedecké translacní medicíne, byla provedena výzkumnými pracovníky na University of California, San Francisco (UCSF).

(Health)

Dobrou chut! Zde jsou vase nejlepsích 10 nejlepsích a nejhorsích potravin v Americe

Dobrou chut! Zde jsou vase nejlepsích 10 nejlepsích a nejhorsích potravin v Americe

Zpráva je zrejmé a Centrum pro vedu ve verejném zájmu (CSPI) vydalo nejlepsí a nejhorsí potraviny v Americe. Zatímco rada retezcu se muze pochlubit novými "zdravými" menumi, nadále vyrábejí produkty, které by vás nakonec mohly zabít, pokud se clovek cítí prílis casto. Typická osoba by mela omezit príjem kalorií na 2 000 denne; udrzet nasycený tuk pod 20 gramu a sodík pod 1500 miligramu.

(Health)