cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tehotenské testy: Vse, co potrebujete vedet

Obsah

 1. Jak to funguje?
 2. Jak to mám vzít
 3. Kdy to mohu vzít?
 4. Co se stane dál?
Tehotenský test muze potvrdit, zda je zena tehotná. Test lze provést doma nebo v kancelári lékare.

Tehotenský test je asi 99 procent spolehlivý.

Funguje merením hladin hormonu nazvaného lidský chorionický gonadotropin (HCG). HCG muze být prítomen v krvi a moci priblizne 10 az 14 dní po pocetí.

Pokud zena postrádá nejakou dobu, nebo jiné známky naznacují, ze by mohla být tehotná, je dobré vzít test.

Zena by mela vedet, jak brzy muze, pokud je tehotná, protoze pravdepodobne bude muset pecliveji sledovat své zdraví a mozná bude muset udelat nejaké zmeny v zivotním stylu.

Rychlá fakta o tehotenských testech

Zde jsou nekteré klícové body týkající se tehotenských testu. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • Tehotenské testy fungují detekcí lidského chorionického gonadotropinu (HCG).
 • Nekteré stavy a nekteré léky mohou zpusobit falesné nebo nepresné odecty v tehotenských testech.
 • Kazdá znacka tehotenského testu pracuje ponekud jinak, proto je dulezité si pred pouzitím precíst pokyny.
 • Pouzívané správne, tehotenské testy mohou být 99 procent presné.

Jak funguje tehotenský test?


Tehotenský test je 99 procent presný, kdyz dovoluje zene vedet, zda je tehotná.

Tehotenský test funguje merením mnozství hormonu HCG. Hladiny HCG se behem tehotenství zvysují.

HCG je známo jako tehotenský hormon, protoze je produkován bunkami, které tvorí placentu a poskytují výzivu rostoucímu embryu.

Uvolnuje se, kdyz se oplodnené vajícko pripojí k výstelce delohy.

HCG muze být prítomen v krvi a moci priblizne 10 az 14 dnu po pocetí. To vrcholy mezi 8 a 11 týdny tehotenství.

 • Záporný výsledek HCG je nizsí nez 5 mIU / ml (milli-mezinárodní jednotky na mililiter).
 • Pozitivní HCG pro tehotenství je vyssí nebo rovna 25 mIU / ml.

Jak to mám vzít?

Tehotenské testy zahrnují testování moci nebo krve. Mocový test muze být podáván doma, ale lékar musí provést krevní test.

Testování moci doma

Domácí test zahrnuje umístení moci na chemický prouzek. Výsledek je pripraven na cca 1 az 2 minuty, ackoli ruzné znacky testu se mohou lisit v casech, které se dávají.

Jednotlivec shromazduje moc v kontejneru a bud kapka tehotenského testu ponorí nebo pouzije kapátko k umístení vzorku na testovací prouzek.

Alternativne muze být tehotenská hul drzena v toku moci.

Kazdá znacka testování má svuj vlastní zpusob, jak dát výsledky, takze je dulezité precíst si príbalovou informaci, abyste zjistili, jak rozumet výsledkum.

V závislosti na testu muze být výsledek zobrazen jako:

 • zmena barvy
 • zmena vyznacené cáry nebo vzhled symbolu, napríklad plus nebo mínus
 • odpoved v testovacím okne, napríklad slova "tehotná" nebo "netehotná"

Krevní testy


Krevní test muze být presnejsí a podrobnejsí zpusob, jak potvrdit tehotenství. Nicméne zdravotnický odborník to bude muset spravovat.

Existují dva zpusoby kontroly tehotenství pomocí krve: kvantitativní a kvalitativní test HCG.

 • Kvantitativní krevní test merí presné mnozství HCG prítomné v krvi.
 • Kvalitativní test detekuje prítomnost HCG nebo ne.

Krevní testování má nekteré výhody.

Umoznuje detekci v rané fázi tehotenství a muze merit koncentraci HCG.

Nicméne je to drazsí, výsledky mohou trvat déle a test musí být dokoncen v lékárne.

Kdy to mohu vzít?

Nejrychlejsí cas pro provedení testu domácího moci je 14 dní po mozném pocetí, ale ceká, dokud nebude zaniklý cas poskytovat spolehlivejsí výsledek.

Nekteré testy na trhu lze provést dríve. To závisí na tom, jak citlivé jsou.

Je dulezité precíst si príbalovou informaci, abyste vedeli, ze je nejlepsí a co nejdríve provést test.

Nejlepsí denní cas, kdy muzeme provést tehotenský test moci, je první vec ráno po probuzení.

Duvodem je to, ze konzumace velkého mnozství tekutin pred provedením testu muze vést k falesne negativnímu, i kdyz je zena tehotná.

Co se stane dál?

Pri správném pouzití by mocový test na tehotenství mel být priblizne 99 procent presný. Nesprávné pouzití muze vést k nepresnému ctení.

Pozitivní domácí tehotenský test jednoduse znamená, ze HCG je prítomen v moci, zatímco negativní test muze mít ruzné významy.

Negativní testy mohou znamenat, ze nedoslo k tehotenství, nebo mohou znamenat, ze test byl bud prijat prílis brzy na detekci HCG, nebo ze nebyl proveden správne.

Je-li výsledný výsledek pozitivní, mela by zena ucinit schuzku, aby navstívila odborníka na zdravotní péci, který jej muze vést k dalsím krokum.

Je-li výsledek negativní, ale zena má príznaky a príznaky tehotenství, mela by znovu vyzkouset po jednom týdnu nebo se místo toho zeptat lékare.

Nekteré moderní tehotenské testy a soupravy mohou poskytnout odhad koncepcního data a následného data splatnosti. Tyto informace vsak nejsou vzdy presné.

Mohou léky ovlivnit výsledek?

Nekteré léky mohou ovlivnit presnost tehotenského testu.

Tyto zahrnují:

 • Promethazin, pouzívaný k lécbe nekterých alergií
 • Lécba Parkinsonovy choroby
 • Prásky na spaní
 • Nekteré antipsychotika, vcetne chlorpromazinu
 • Opioidy, napríklad metadon
 • Tranquilizéry
 • Antikonvulziva vcetne lécby epilepsie
 • Lécba neplodnosti
 • Diuretika

Alkohol v krevním obehu neovlivnuje tehotenský test, protoze neinterferuje s merením hladin hormonu.

Nicméne, kazdý, kdo se snazí nebo ocekává otehotnení, by se mel vyvarovat alkoholu, protoze muze ovlivnit vývoj plodu. Pití behem ranného tehotenství muze zvýsit riziko potratu, predcasného porodu a nízké porodní hmotnosti.

Dalsí faktory ovlivnující HCG

Nekdy muze být pozitivní výsledek testu, ale zena není tehotná. Vysoká hladina HCG muze také naznacovat, ze nekteré zdravotní stavy mají zvýsené hladiny hormonu.

Tohle by mohlo být:

 • nedostatek imunoglobulinu A (IgA), coz je dulezitá protilátka v imunitní funkci
 • gestacní trofoblastické onemocnení, vzácný nádor související s tehotenstvím
 • gestacní trofoblastické novotvary, vzácný nádor delohy

HCG muze vzrust v dusledku nekterých typu rakoviny. Jedná se o karcinom mocového mechýre a mocových cest, rakovinu prostaty, rakovinu ledvin a rakoviny gastrointestinálního systému. Na jejich posouzení lze pouzít tehotenský test.

Tehotenské testy jsou k dispozici v lékárnách, v lékárnách a v nekterých obchodech. Domácí tehotenské testy lze zakoupit jen za dolar a nekteré zdravotní strediska je nabízejí zdarma.

Vsechno, co potrebujete vedet o líném oku

Vsechno, co potrebujete vedet o líném oku

Obsahy Lécba Cvicení Príciny Symptomy Diagnostika Komplikace Lazy oko, také známé jako amblyopie, je stav v raném detství, kdy se zrak dítete nevyvíjí tak, jak by mel v jednom oku. Kdyz má pacient ambliopii, mozku se zameruje na jedno oko více nez na druhé, prakticky ignoruje "líné" oko.

(Health)

Doplnek muze zabránit srdecním onemocnením u osob s nízkou porodní hmotností

Doplnek muze zabránit srdecním onemocnením u osob s nízkou porodní hmotností

Studie provádená na potkanech a jejíz nálezy jeste nebyly potvrzeny u lidí, naznacuje, ze jednoduchý doplnek enzymu by mohl být nákladove efektivní zpusob, jak snízit riziko onemocnení srdce u lidí s nízkou porodní hmotností, kterí zaznamenali rychlý rust po narození. Studie potkanu ??naznacují, ze nedostatek koenzýmu Q vysvetluje vazbu mezi nízkou porodní hmotností a srdecním onemocnením.

(Health)