cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prediabetes: Co potrebujete vedet

Obsah

 1. Co je prediabetes?
 2. Diagnóza
 3. Rizikové faktory
 4. Lécba: Prírodní léky
Kdyz nekdo má prediabetes, jejich hladina glukózy v krvi je vysoká, ale zatím není dostatecne vysoká, aby mohla být známkou diabetu 2. typu.

Prediabetes je velmi castý a postihuje 1 ze 3 dospelých Americanu.

Získat dostatek cvicení, jíst zdravou stravu a udrzovat zdravou váhu mohou zvrátit príznaky prediabetes a zabránit rozvoji diabetu 2. typu.

Co je prediabetes?


Uvedomení si predávkování muze pomoci jednotlivcum predcházet cukrovce typu 2.

Inzulin je hormon zodpovedný za prepravu cukru z krevního reciste do bunek, které se pouzívají k výrobe energie.

Kdyz má clovek prediabetes, jejich telo nemuze efektivne uzívat inzulin.

Nekdy to vede k tomu, ze bunky nedostanou dostatek cukru, coz ponechává prílis mnoho cukru v obehu v krevním recisti.

Vysoká hladina cukru v krvi muze zpusobit vázné zdravotní komplikace, zejména poskození krevních cév, srdce a ledvin.

Podle Centra pro kontrolu nemocí (CDC) asi 86 miliónu Americanu má prediabetes, ale mnozí nevedí, ze mají tento stav.

Vetsina lidí, kterí mají prediabetes, nemá zádné príznaky. V dobe, kdy to uciní, je to obvykle známka toho, ze tento stav pokrocil do diabetu 2. typu.

Diagnóza

Americká asociace diabetes naznacuje, ze lidé by meli zvázit vysetrení krevního vysetrení, kdyz mají asi 45 let.

Testování glukózy by vsak melo zacít dríve u pacientu s rizikovými faktory pro diabetes, jako je nadváha nebo s diabetem v rodine.

Nekolik testu na krevní cukr muze potvrdit diagnózu prediabetes. Lékari budou opakovat testy dvakrát nebo trikrát pred oficiální diagnózou.

Zde jsou nejbeznejsí diagnostické testy.

Test glykovaného hemoglobinu (A1C)

Tento test kontroluje prumernou hladinu cukru v krvi cloveka za poslední 3 mesíce. Hodnota skóre A1C v krevní zkousce mezi 5,7 a 6,4 procenta znamená, ze jedinec pravdepodobne má prediabetes.

Nekteré stavy, jako je tehotenství, ovlivnují hladinu cukru v krvi. To muze rusit výsledky A1C.

Krome toho výsledky u nekterých lidí z urcitých etnických skupin nebo tech s urcitými poruchami krevního reciste, jako je srpkovitá anémie, mohou vykazovat nepresnosti pri testování a1c. To muze vést k nesprávné diagnóze nebo spatnému zvládání nemoci.

Test hladiny glukózy v krvi (FBGT)

Test glukózy na hladine hladiny cukru merí hladinu cukru v jednom konkrétním bode. Výsledek mezi 100 a 125 miligramy na deciliter (mg / dL) je povazován za znamení prediabetes.

Ti, kterí podstupují FBGT, nesmí jíst nebo pít po dobu alespon 8 hodin pred podáním vzorku krve. Mnoho plánuje test na casné ráno, v dobe, kdy vetsina z nich uz byla pres noc pust.

Orální test tolerance glukózy (OGTT)

OGTT vyzaduje také 8 hodin ponechání. Obvykle se hladiny krevního cukru kontrolují pred a po 2 hodinách po pití glukózového nápoje.

Jiné protokoly zahrnují testování hladiny cukru v krvi kazdých 30 az 60 minut po konzumaci glukosového nápoje.

Dvouhodinová hodnota mezi 140 a 199 miligramy na deciliter (mg / dL) se povazuje za snízenou toleranci glukózy. Je to znamení prediabetes.

OGTT se casto pouzívá k diagnostice tech, kterí nejsou dobrými kandidáty na test A1C. Mezi tyto osoby patrí zeny s podezrením na gestacní nebo tehotenský diabetes a osoby s krevními stavy.

Predbezne testuje na detech

Podle American Diabetes Association (ADA) se pocet detí s diabetem typu 2 v Americe zvysuje.

ADA doporucuje kazdorocní screening diabetu u detí s nadváhou nebo kombinací rizikových faktoru pro prediabetes. Výsledky testu pro deti by mely být interpretovány stejným zpusobem jako u dospelých.

Diabetické rizikové faktory pro deti zahrnují:


Pocet detí v USA s prediabetem stoupá.
 • Mít nadváhu: Deti, které jsou obézní nebo mají vysoký obsah brisního tuku.
 • Sex: Diabetes typu 2 postihuje více dívek nez chlapcu.
 • Stárí: Vetsina diabetes 2. typu diagnostikuje deti v dobe, kdy dosáhnou veku 10 let.
 • Rodina: Deti, které mají rodinné príslusníky s diabetes mellitus 2. typu nebo matky s gestacním diabetem.
 • Závod nebo etnická príslusnost: Deti afroamericanu, puvodních Americanu a hispánského puvodu mají vetsí pravdepodobnost vývoje diabetu 2. typu.

Jakmile je diagnostikována prediabetika, musí se lidé pravidelne testovat. Lékari tak lépe porozumí situaci cloveka a prubehu onemocnení.

Sledování hladiny cukru v krvi behem urcitého casového období také pomáhá sledovat dopad jakéhokoli zmeny zivotního stylu.

Lidé s prediabetem by meli mít nejméne jednou za rok testy glukózy v krvi. Mnoho lékaru bude od lidí vyzadovat castejsí testy v závislosti na jejich individuálních rizikových faktorech.

Diabetes typu 2: Nové pokyny snizují hladinu cukru v krviZískejte nejnovejsí pokyny týkající se hladiny glukózy v krvi a cukrovky.Prectete si ted

Rizikové faktory

Mnoho faktoru muze prispet k rozvoji prediabetes.

Stále více se zjistilo spojení mezi genetikou, rodinnou anamnézou a prediabetem. Nicméne, necinnost a nadmerný brisní tuk jsou povazovány za nejcastejsí a vlivné príciny prediabetes a diabetu 2. typu.

Rizikové faktory pro prediabetes a diabetes 2. typu zahrnují:

 • Byt nadváhou nebo obézní: Cím více tukových tkání je prítomno, tím méne citlivých na glukózu jsou bunky.
 • Nadbytecný tuk kolem brisní oblasti: U zen je velikost pasu vetsí nez 35 palcu spojena s vyssí prevalencí prediabetes.U muzu je pás o velikosti vetsí nez 40 palcu povazován za riziko.
 • Stárí: Prediabetes se muze vyvinout u kazdého cloveka v jakémkoli veku, avsak riziko úmrtí na prediabetes je po 45 letech veku zvýseno. Muze to být kvuli necinnosti, spatné strave a ztráte svalové hmoty, která obvykle s vekem klesá.
 • Strava: Nadmerné sacharidy, zejména slazené potraviny nebo nápoje, mohou v prubehu casu snízit citlivost na inzulín. Diety s vysokým obsahem cerveného nebo zpracovaného masa jsou také spojeny s vývojem prediabetes.
 • Vzory spánku: Lidé s obstrukcní spánkovou apnoe mají zvýsené riziko rozvoje prediabetes.
 • Rodinná historie: Mít bezprostredního príbuzného s diabetem typu 2 významne zvysuje riziko vzniku tohoto onemocnení.
 • Stres: Behem období stresu uvolnuje telo hormon kortizol do krevního obehu a zvysuje hladinu glukózy v krvi. Lidé, kterí trpí dlouhodobým stresem, mohou mít Cushinguv syndrom, který muze zpusobit cukrovku.
 • Gestacní diabetes: Zeny, které porodují deti s hmotností 9 liber nebo více, mohou být vystaveny vyssímu riziku pro prediabetes. Zeny, u kterých se behem tehotenství objevuje gestacní diabetes, a jejich deti jsou vystaveny vyssímu riziku vzniku tohoto onemocnení.
 • Syndrom polycystických vajecníku (PCOS): Zeny s PCOS jsou náchylnejsí k rezistenci na inzulín, coz muze vést k prediabetes nebo k diabetes typu 2. Zeny s diabetem typu 1 mají vyssí riziko PCOS.
 • Ethnicity: Riziko vývoje prediabetiky bývá vyssí u afroamerických, indických Americanu, Hispaniku, Pacifik ostrovanu a Asijských Americanu. Duvod je nejasný.
 • Metabolický syndrom: Kdyz se kombinuje obezita, vysoký krevní tlak, vysoké hladiny triglyceridu ("spatné" tuky) a nízké hladiny lipoproteinu s vysokou hustotou (HDL nebo "dobré" tuky), muze dojít k inzulínové rezistenci. Metabolický syndrom je definován jako prítomnost trí nebo více stavu, které ovlivnují metabolismus.

Lécba: Prírodní léky

Prediabetes lze zvrátit cvicením a dietou. Podle CDC vsak 15 az 30 procent lidí s prediabetem vyvine diabetes typu 2, pokud tyto zmeny v zivotním stylu nezpusobí.

Ne kazdý doporucení funguje pro vsechny, ale dusledné konzumace zdravé výzivy a pravidelné cvicení jsou hlavními zpusoby, jak zabránit vzniku prediabetiky na diabetes 2. typu.

Zmeny zivotního stylu


Zdravá strava a cvicení mohou zabránit tomu, aby prediabetika pokrocila na diabetes typu 2.

Zmeny v zivotním stylu, které mohou snízit riziko vzniku diabetu 2. typu, zahrnují:

 • Ztráta váhy: Ztráta zhruba 7 procent celkové telesné hmotnosti, zejména snízení brisního tuku, muze snízit riziko vzniku diabetu typu 2 o 58 procent.
 • Mírná, konzistentní aktivita: Lidé s cukrovkou by se meli pokusit o 30 minut stredního cvicení petkrát týdne.
 • Zvýsení svalové hmoty: Svaly spalují kalorie vyssími nez tuky, coz muze prispet k dosazení zdravé hmotnosti. To zase pomáhá stabilizovat hladinu glukózy v krvi.
 • Zvysující se flexibilita: Protahování je forma cvicení. Flexibilita muze také pomoci snízit dopad zranení a zlepsit obnovu.
 • Snízení stresu: Stres zpusobuje uvolnování hormonu nazývaného kortizolem do krevního obehu, coz zvysuje hladinu glukózy v krvi.
 • Zdravá strava: Diety, které mají vysoký obsah vlákniny, chudé bílkoviny a slozité sacharidy, ale mají nízkou hladinu cukru, pomáhají udrzovat hladinu glukózy v krvi stabilní.
 • Udrzování prísného jídelního plánu: Konzumace mensích jídel pravidelne po celý den pomáhá predcházet spickám a poklesum hladiny glukózy v krvi. Vetsina lidí potrebuje jíst kazdých 3 az 5 hodin, aby co nejlépe rídila hladinu cukru v krvi.
 • Zastavení kourení: Nikotin je stimulant, který zvysuje hladinu glukózy v krvi. Kourení muze zpusobit inzulinovou rezistenci a je rizikovým faktorem pro vznik diabetu.
 • Vyhnete se prebytecným cukrum: Potraviny a nápoje s pridanými cukry zpusobují spicky a poklesy hladiny glukózy v krvi a prispívají k nadváze.
 • Príjem kávy v moderování: Kofein je stimulant, který zvysuje hladinu glukózy v krvi. Nekteré studie vsak ukázaly, ze káva byla spojena s rostoucí citlivostí na inzulín.
 • Získání dostatecného spánku: Být unavený nebo nemocný muze zvýsit hladinu stresu, coz muze zvýsit hladinu cukru v krvi.
 • Monitorování hladiny glukózy v krvi: Lidé s rizikovými faktory nebo vysokými hladinami glukózy v krvi mohou potrebovat sledovat jejich hladiny doma.
 • Uzívání léku podle predpisu: Nekterí lidé s prediabetem mohou být predepsanými léky, jako je metformin, aby zvládli své príznaky.

Lécba stavu, které ovlivnují hladinu glukózy v krvi

Existuje rada zpusobu, jak lécit stavy, které ovlivnují hladinu cukru v krvi cloveka. Tyto zahrnují:

 • Získání dalsích osob: Cím více lidí ví, ze se snazíte zmenit zivotní styl, tím lépe. Povídání blízkým o vasich cílech nebo vytvorení skupiny s ostatními, kterí rídí prediabetes, je dobrý zpusob, jak uskutecnit a udrzet nezbytné zmeny.
 • Nastavení realistických cílu a pomalé zmeny: Zamerte se na to, co muzete delat kazdý den. Stanovení nerealistických cílu znamená, ze je s nimi méne pravdepodobné, ze se s nimi setkají, coz muze zpusobit, ze se budou cítit odrazeni. Americká diabetická asociace nabízí rady, které pomáhají lidem zacít.
 • Online testy: Ty existují pro hodnocení príznaku. On-line testy mohou být uzitecné, ale pokud nekdo zazije nejaké príznaky prediabetes, meli by se podívat na svého lékare.

Progrese na diabetes 2. typu

Známky, které predepisují u diabetiku typu 2, zahrnují:

 • zvýsený nebo neúnavný zízen
 • únava nebo pocit slabosti
 • pocit mdloby nebo závrate
 • rozmazané videní

Kazdý, kdo zazívá tyto príznaky, by mel navstívit lékare.

Alternativní terapie

Zatímco existuje jeste málo dukazu, které dokládají, ze alternativní terapie mohou lécit prediabetes, mohou pomoci pri lécbe tohoto onemocnení.


Aromaterapie a relaxacní techniky mohou snízit stres, jeden z rizikových faktoru pro diabetes typu 2.

Rada bylin, vitamínu a minerálu muze pomoci.

Tyto zahrnují:

 • fenugreek
 • horcíku
 • cassia skorice
 • aloe vera
 • cesnek
 • kyselina alfa-lipoová, coz je antioxidant nalezený v potravinách, jako je spenát, brokolice a brambory
 • chrómu
 • omega-3 mastné kyseliny mohou pomoci stabilizovat hladinu glukózy v krvi

Alternativní terapie, které mohou snízit riziko snízením stresu, zahrnují relaxacní terapii, aromaterapii, masázní terapii a reflexní terapii.

Alternativní terapie by vsak nemely být pouzívány místo zdravé výzivy, pravidelného cvicení a lékarské péce u lidí, kterí mají príznaky.

Vse, co potrebujete vedet o vredech v ústech

Vse, co potrebujete vedet o vredech v ústech

Obsahy Typy Príznaky Príciny Kdy videt lékare Lécba prevence Výhled Vredy v ústech jsou bolestivé oblasti v ústech a dásne. Oni jsou také známí jako rány rány. Zatímco vetsinou neskodné, vredy v ústech mohou být extrémne nepohodlné a zpusobují, ze nekterí lidé snezí, pijí a zubují.

(Health)

Lupus: vázné onemocnení, o nemz víme málo

Lupus: vázné onemocnení, o nemz víme málo

Co vís o lupusu? Na základe výsledku pruzkumu nadace Lupus Foundation of America je pravdepodobné, ze bude velmi málo; priblizne 72% Americanu ve veku 18-34 let bud nevedelo o této nemoci nebo o nem nic víte, nez jméno, prestoze tato veková skupina je nejvíce ohrozena tímto onemocnením.

(Health)