cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Potenciální probiotické úcinky mimo strev: psoriáza, CFS

Nová studie ukazuje, ze probiotikum komercne dostupné v USA pro posilování trávicího systému má úcinky mimo gastrointestinální trakt: muze mít také úcinky proti jinému nez strevnímu zánetu, jako je psoriáza a syndrom chronické únavy (CFS).

Studie, publikovaná v posledním císle casopisu Gutové mikroby je povazován za dulezitý, protoze je první, který ukazuje, ze jediný probiotik muze ovlivnit nejen mukózní imunitní systém, ale i systémový imunitní systém u lidí.

Imunitní systém sliznice chrání vnitrní sliznicní povrchy tela, jako jsou gastrointestinální, urogenitální a respiracní trakt. Tyto vnitrní povrchy pusobí jako vnejsí bariéra pro vnitrní tkáne tela, které jsou dále chráneny systémovým imunitním systémem.

Existují nekteré presvedcivé dukazy, ze probiotika nebo bakterie setrné k tvorbe strev ovlivnují vývoj a udrzení nejen mikrobiální rovnováhy ve streve a imunitním systému sliznice, ale také systémové imunitní odpovedi.

Název probiotika v této nové studii je Bifidobacterium infantis 35624, který byl od pocátku devadesátých let objeven mikrobiologové v oblasti Alimentary Health, vývojový biotechnologický systém zalozený v Corku v Irsku ve spolupráci se spolecností Procter a Gamble.

Baktericidní bakterie jsou hlavní prísadou potravinového doplnku Procter & Gamble's Align, který je komercne dostupný v USA.

Nová studie, kterou provedli vedci z Alimentary Health a Alimentary Pharmabiotic Centre na University College Corku, zahrnuje tri samostatné randomizované, dvojite slepé placebem kontrolované studie úcinku probiotik v gastrointestinálních a ne-gastrointestinálních poruchách.

Ve studiích bylo zarazeno 22 pacientu s ulcerózní kolitidou (UC), 26 pacientu se psoriázou zánetlivého stavu kuze a dalsích 48 pacientu s chronickým únavovým syndromem (CFS), dalsím zánetlivým onemocnením.

Byla také skupina 35 zdravých dobrovolníku. Byly pouzity jako referencní referencní hodnoty pro úrovne zánetlivých markeru u pacientu a nekterí se zúcastnili samotného hodnocení.

Markery zánetu

Na pocátku studie meli vsichni pacienti (s gastrointestinálním UC a ne-gastrointestinální CFS a psoriázou) signifikantne zvýsené hladiny trí biomarkeru pro zánet v porovnání s kontrolními orgány.

Tri biomarkery byly C-reaktivní protein (CRP) a prozánetlivé cytokiny, tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-a) a interleukin-6 (IL-6).

Behem zkusební doby, která trvala mezi 6 a 8 týdny, kazdý pacient a 22 zdravých kontrol dostávaly stejné sácky obsahující bud probiotikum nebo placebo.

Na konci pokusu výzkumníci zjistili, ze ve srovnání s kontrolami:

  • Vsechny tri skupiny pacientu, kterí dostávali probiotikum, mely významne nizsí hladiny CRP ve srovnání s placebem.
  • Nicméne pouze pacienti s CFS a psoriázou vykazovali snízení TNF-a a pouze u pacientu s UC a CFS doslo ke snízení IL-6.

Vedci vysvetlují, ze míra redukce zánetlivých markeru pozorovaná ve studii se obvykle pocítá jako remise a naznacuje nizsí riziko relapsu.

Vedci ríkají, ze jejich papír je první, který vykazuje probiotikum, coz vede ke konzistentnímu snízení rady zánetlivých markeru v celé rade stavu, vcetne gastrointestinálního a gastrointestinálního stavu. Navíc zjistení také ukazují, do jaké míry B. infantis 35624 muze zejména ovlivnit lidský imunitní systém.

Spolupracující profesor Eamonn Quigley, séf divize gastroenterologie a hepatologie Houstonské metodistické nemocnice v Texasu, rekl:

"Nekteré probiotiky mení ve studiích na zvíratech imunitní systém, ale jen málo z nich prenásí úcinky na cloveka.

Co je impozantní na techto výsledcích je to, ze nejen lidé z lidských subjektu, ale i jedinci se spolecnými zánetlivými stavy. "

Profesor Quigley, který je také lékarskou fakultou Weill Cornell v Houstonu, dodává, ze studie vyvolává "vzrusující perspektivu" pouzití urcitých probiotik k ovlivnení imunitního systému zevnitr streva.

V roce 2009 studie zjistila, ze ze 13 ruzných individuálních kmenu nebo prípravku, B. infantis 35624 byl jediný, který signifikantne zlepsil príznaky IBS.

Napsal Catharine Paddock PhD

Nový rezim léku "snizuje riziko casného menopauzy" u pacientu s rakovinou prsu

Nový rezim léku "snizuje riziko casného menopauzy" u pacientu s rakovinou prsu

U mladých zen, které podstupují chemoterapii na rakovinu prsu, jsou casné menopauzy a neplodnost dvema nejzávaznejsími vedlejsími úcinky. Ale nový výzkum od Loyola University Medical Center v Chicagu, IL, zjistí, ze pridání léku do chemoterapeutického rezimu pacienta - nazývaného goserelin - muze snízit riziko vzniku takových nezádoucích úcinku a dokonce zlepsit celkové prezití.

(Health)

Nová forma prípravku Lyrica pro pacienty s dysfágií dostupná ve Velké Británii

Nová forma prípravku Lyrica pro pacienty s dysfágií dostupná ve Velké Británii

Lyrica® (pregabalin) je nyní k dostání v nové forme jahodového prípravku s perorálním roztokem ve Spojeném království, aby byla prospesná pro pacienty, kterí mají potíze s uzíváním léku ve forme tobolek nebo pro osoby s dysfágií (potíze s polykáním). Pregabalin je registrován k lécbe periferní a centrální neuropatické bolesti, generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospelých, stejne jako prídavná terapie pro cástecné záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní u dospelých.

(Health)