cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mozná nová lécba agresivního karcinomu prsu

Výzkumníci objevili "zivotaschopný" nový cíl pro lécbu zvláste agresivní formy rakoviny prsu. Molekula známá jako alfa-v-beta-6 by mohla být také pouzita k identifikaci zen s HER2-pozitivním karcinomem prsu, kterí mají vyssí riziko vzniku sekundárních nádoru.


"Existuje zoufalá potreba léku, které pracují novými zpusoby, jak dát tisícum zen diagnostikovaným HER2-pozitivním karcinomem prsu nejlepsí mozné sance na prezití této nemoci," ríká baronka Delyth Morganová.

Výzkumníci zjistili, ze mohou zabránit vniknutí rakovinných bunek, coz by bylo mozné dosáhnout pouze pomocí alfa-v-beta-6 (? v ? 6). Pomocí experimentální protilátky 264RAD publikuje tým v Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny, zjistili, ze mohou zablokovat pomoc danou molekulou ?v ?6.

Více nez 2 000 pacientu s karcinomem prsu poskytlo vzorky pro analýzu, které odhalily, ze v normální prsní tkáni nebyla zádná stopa ?v ?6, ale vysoká hladina u 40% nádoru u pacientu s HER2-pozitivním onemocnením. Výzkumníci zjistili, ze molekula byla také známkou spatných sancí na prezití v dusledku sírení rakoviny.

Britská kampan na podporu rakoviny prsu, kampan proti rakovine prsu, která financovala práci, uvádí, ze výsledky nabízejí nadeji, ze by mohla být vyvinuta úcinná lécba pro skupinu zen s HER2-pozitivním karcinomem prsu, kterí nereagují na lék první linie trastuzumab Herceptin).

Trastuzumab blokuje signály vyslané z HER2, které podporují rust nádoru, ale "az 70% pacientu bud nereaguje na prípravek Herceptin, ani nevyvine rezistenci na lécbu," ríká advokát výzkumu.

Autori výzkumné práce dodávají:

"Výsledky této predklinické studie naznacují, ze cílení na molekulu ?v ?6 muze zvýsit úcinnost prípravku Herceptin - a ze kombinovaná lécba by mohla být úcinná u pacientu, u nichz samotný Herceptin nefungoval."

Experimenty v raném stadiu

Výzkum byl predklinický - to znamená, ze se jednalo o pocátecní výzkum, který netestoval zádnou lécbu u lidí. Byly provedeny jak laboratorní bunecné analýzy, tak testy u mysí.

Laboratorní práce analyzovala molekulu ?v ?6 v tkáni od pacientu s karcinomem prsu a u mysí byla hodnocena úloha ?v ?6 ve vztahu k úcinkum HER2 na expresi, proliferaci, invazi a rustu nádoru.

Mysi byly randomizovány tak, aby dostávaly 264RAD (protilátku, která zablokovala ? v ?6), trastuzumab nebo jak 264RAD, tak trastuzumab. Tato poslední skupina s kombinovanou blokádou ?v ?6 a HER2 vykazovala eradikaci nádoru u vsech lécených mysí.

Autori dospeli k záveru, ze "soucasná protilátka zamerená na protilátky ?v ?6 (s 264RAD) a HER2 (s trastuzumabem) statisticky významne zlepsuje terapeutický úcinek trastuzumabu samotného a statisticky významne zvysuje prezití."

Výsledky vysetrení tkánových vzorku, ríká dr. John Marshall, ctenár v biologii nádoru na UK University of Queens Mary University v Barts Cancer Institute, znamená, ze:

"V rutinních biopsiích by mohla být testována vysoká hladina ? 6 úrovní, aby bylo mozné zjistit, které zeny jsou vystaveny vysokému riziku metastázy, a zajistit temto zenám moznost individuální lécby a zlepsit jejich sance na prezití."

Rada pro lékarské výzkumy rovnez poskytla granty na výzkum spolu s kampaní proti rakovine prsu, jejíz generální reditelka Baroness Delyth Morganová ríká:

"Existuje zoufalá potreba léku, které pracují novým zpusobem, aby tisíce zen s diagnózou HER2-pozitivního karcinomu prsu získaly nejlepsí mozné sance na prezití onemocnení.

"Tato studie by mohla pripravit cestu k novým lécebným postupum a priblízit nás cíl zabránit polovine úmrtí na rakovinu prsu do roku 2025 prostrednictvím vylepsených a individuálních lécebných postupu."

Dr. Marshall a jeho tým stavejí na svých zjisteních tím, ze zkoumají co nejefektivnejsí cas na pouzití 264RAD proti nádorum a potenciálne zastaví sírení HER2-pozitivního karcinomu prsu.

V dalsích nedávných zprávách o mozných nových cílech v boji proti rakovine prsu výzkumníci, kterí ohlásili své výsledky v cervnu 2014, zjistili, ze cholesterolová sloucenina muze zastavit rakovinu prsu.

Ranní menopauza a neplodnost mohou být vedlejsími úcinky pro mladsí zeny, kterí podstupují chemoterapii pro rakovinu prsu, ale poznatky z kvetna 2014 naznacují, ze nový lécebný rezim "snizuje riziko menopauzy v raném veku".

Konecne, mozná vás zajímá nase nedávná analýza: Co delá veda pro zlepsení zdraví a zivota survivoru rakoviny?

Zobrazování mozku ukazuje, jak funguje chronická bolest

Zobrazování mozku ukazuje, jak funguje chronická bolest

Nový výzkum od Michiganské univerzity prozkoumal vyuzití zobrazování mozku za úcelem sledování klinického úcinku léku pouzívaného k lécbe chronické bolesti. To je podle studie zverejnené v casopise Anesthesiology. Pri pouzití trí ruzných postupu zobrazování mozku byli vysetrovatelé schopni sledovat úcinky pregabalinu - léciva bezne uzívaného k lécbe pacientu trpících fibromyalgií a neuropatickou bolestí.

(Health)

Deprese: není normální soucástí stárnutí

Deprese: není normální soucástí stárnutí

Zdravotní problémy, snízené príjmy a úmrtí partnera nebo blízkého jsou jen nekteré z problému, s nimiz se casto setkáváme ve vyssím veku. S ohledem na tuto skutecnost není prekvapující, ze priblizne 7 milionu dospelých dospelých ve veku 65 let a starsích trpí nejakou formou deprese. Je prekvapivé, ze deprese mezi seniory je casto prehlízena a nelécena.

(Health)