cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Poporodní deprese je pravdepodobnejsí u zen v mestských oblastech

Nedávná studie ukazuje, ze zeny zijící ve velkých mestských oblastech v Kanade s více nez 500 000 obyvateli mají vyssí riziko vzniku deprese po porodu ve srovnání s zenami zijícími ve venkovských oblastech.

Studie, publikovaná v Canadian Medical Association Journal, se podívalo na 6 421 zen, které se zúcastnily pruzkumu zkuseností z kanadské materské zkusenosti z roku 2006, který práve porodila.

Výzkumníci, Nemocnice zenských nemocnic, Centrum pro závislost a dusevní zdraví, Nemocnice sv. Michaela a Torontská univerzita v Ontariu, klasifikovali v Kanade zeny, z nichz zijí:

  • Venkovská oblast (obyvatelstvo mensí nez 1 000 osob nebo 400 nebo více obyvatel na kilometr ctverecní)
  • Semi-venkovské (populace do 30 000)
  • Polomestské (populace mezi 30 000 - 499 999)
  • Urban (pocet obyvatel 500 000 nebo více).

Výzkumní pracovníci také vzali v úvahu, zda obyvatelé premístovali mestské oblasti, nebot to muze ovlivnit stupen izolace.

Výsledky analýzy ukázaly, ze celková prevalence deprese po porodu byla 7,5%.

Zeny zijící v mestských oblastech vsak mely vyssí riziko deprese po porodu na 10%, ve srovnání se 6% zen ve venkovských oblastech.

Zeny zijící v cástecne venkovských oblastech mely 7% riziko poporodní deprese, zatímco zeny zijící v polomestských oblastech mely 5% riziko.

Autori studie uvádejí, ze mestské oblasti mají vyssí pocet pristehovalcu a ze vetsina zen zijících v techto oblastech hlásí nizsí úroven sociální podpory po tehotenství.

Autori studie vysvetlují:

"Nase zjistení naznacují, ze zeny v mestských oblastech s velkou populací byly ve srovnání se zenami v jiných regionech vystaveny zvýsenému riziku poporodní deprese.

Geografické rozdíly v distribuci dulezitých rizikových faktoru pro depresi po porodu, jako je imigracní status, interpersonální násilí, zdravotní a sociální podpora samy o sobe, predstavují velkou cást tohoto rozptylu. "

Poporodní deprese obvykle postihuje nekteré zeny behem 4 az 6 týdnu po porodu, ale muze to trvat nekolik mesícu.

Symptomy zahrnují únavu, smutek, snízené libido, epizody placící, úzkost, podrázdenost a nepravidelné spánkové vzorce.

Podle amerického psychologického sdruzení (APA) priblizne 9-16% zen po porodu pocituje poporodní depresi. U zen, které jiz po predchozím tehotenství zazily poporodní depresi, muze se riziko jejich dalsího vývoje zvýsit na 41%.

Výzkumníci dospeli k záveru, ze jejich zjistení naznacují, ze podpora a sluzby zamerené na zvysování spojení izolovaných zen ve velkých mestských oblastech mohou být potreba zvýsit v Kanade, stejne jako v jiných zemích.

Dodávají:

"Vzhledem k podstatným negativním úcinkum poporodní deprese by takové zásahy mohly mít rozsáhlý dopad na sociální a verejné zdraví.

Jiné zeme mohou také vyuzít studie úrovne vnímané sociální podpory v jednotlivých regionech, zejména v prípadech, kdy se pozoruje geografická zmena v míre poporodní deprese. "

Pití kávy: Více dobrých nez skod?

Pití kávy: Více dobrých nez skod?

Byla doba, kdy jedinou zprávou o káve a zdraví bylo, jak to bylo spatné pro srdce, pravdepodobne by nám daly vredy a zhorsily nase nervy, ale ted se zdá, ze tento populární nápoj získává príznivejsí druh tisku. Vedci, kterí odkryjí dobrou zprávu, vsak vsichni ríkají totéz: zatímco se zdá, ze z pití kávy existují urcité zdravotní výhody, existuje také nekolik varování a dukazy nejsou dostatecne pevné, aby aktivne povzbuzovaly lidi, aby chodili ven a pili káva.

(Health)

"Neobsahující standardní ockování" obvinováno z epidemie spalnicek

"Neobsahující standardní ockování" obvinováno z epidemie spalnicek

Skupina výzkumných pracovníku pripisuje pokracující epidemii spalnicek "nedodrzení souladu s ockováním" v nedávno zverejneném výzkumném dopise. Rychlé rozsírení prípadu spalnicek znamená, ze nedostatek nebo neúplné ockování by mohlo zanechat "podstatné procento" populace náchylné k infekci.

(Health)