cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pooperacní komplikace prispívají k príjmum nemocnic

Pooperacní komplikace významne prispívají k marzím v nemocnicích, uvádí nová studie publikovaná v casopise JAMA. To je duvod, proc nemocnice pomalu zavádejí zmeny ke snízení pooperacních komplikací?
Okrajové príspevky na nemocnicní príspevek byly nejvyssí u pacientu, kterí byli krytí ze soukromého pojistení a Medicare, a nejnizsí mezi temi, na které se vztahuje Medicaid a sama placená.
Studie zahrnovala celkem 35 000 chirurgických výboju. Výzkumníci zjistili, ze míra hospitalizacních chirurgických komplikací je ve skutecnosti pomerne vysoká (od priblizne 3 do 17,4 procenta) a kolísala v závislosti na typu postupu a nekterých dalsích faktorech.
Jako základní informace autori napsali:

"Míra hospitalizacních chirurgických komplikací je významná s odhadem od 3 procent do 17,4 procent, v závislosti na typu postupu, typu komplikací, délce sledování a analyzovaných dat.
Krome poskození pacienta prinásejí velké komplikace znacné náklady, které byly dríve odhadnuty na 11 500 USD na pacienta. Byly zjisteny úcinné metody pro snízení chirurgických komplikací. Nicméne nemocnice je pomalu zavádejí. "

Existují duvody, proc nemocnice provádejí tyto zmeny pomalu, a to v mnoha prípadech snízením chirurgických komplikací. Nemocnice by ztratily znacné príjmy bud prostrednictvím schémat úhrady za den nebo výdaju souvisejících s diagnózami.
Výzkumníci dodali: "Predchozí odhady naznacují, ze snízení chirurgických komplikací by mohlo poskodit financní výsledky nemocnic, ale bylo omezeno pouzitím malých datových souboru nebo zjednodusených náhrad, jako je délka pobytu pacienta."
Tým analyzoval financní dopady post-chirurgických komplikací na príjmy nemocnice. Vyhodnotili fixní a variabilní náklady, stejne jako výnosy spojené s post-chirurgickými komplikacemi mezi lidmi, kterí byli placeni samy, nebo byli pojisteni Medicare, Medicaidem nebo soukromým pojistením.
Výzkumníci shromázdili údaje o postoperacních komplikacích z neziskového 12-nemocnicního systému v jizní cásti USA. Analyzovali celkem 10 hlavních komplikací u vsech pacientu - vsech ruzných typu pokrytí. Získali údaje o nemocnicních nákladech a výnosech z nemocnicních úcetních systému a porovnali nemocnicní náklady, výnosy a príspevkové rozpetí u pacientu s chirurgickými komplikacemi nebo bez nich.
Celkem 5,3% z 34 256 pacientu propustených po operaci zaznamenalo pooperacní komplikaci. Pacienti s post-chirurgickými komplikacemi meli podstatne vyssí nemocnicní úcty.
Krome toho meli pacienti, kterí meli alespon jednu postoperacní komplikaci, výrazne vyssí príspevkovou rezervu nez pacienti bez komplikací, coz platí u vsech typu plakátu.
Príspevek byl vyssí o 39 017 USD mezi temi, kterí meli komplikaci a byli pojisteni soukromým pojistením (55 953 dolaru oproti 16 936 dolarum) a 1 749 dolaru vyssí nez ti, kterí meli komplikaci v rámci Medicare (3 629 dolaru vs. 1 880 dolaru).
Autori napsali: "Naopak, u postupu Medicaid a self-pay, ti s komplikacemi byli spojováni s výrazne nizsími príspevkovými marzími nez ti bez komplikací."
Výskyt komplikací v nemocnicním systému predstavoval vyssí príspevek 8.084 dolaru na jednoho pacienta (15.726 dolaru vs. 7.642 dolaru).
Vetsina pacientu, kterí byli léceni, byla bud pojistena Medicare (45%) soukromé pojistení (40%) nebo Medicaid (4%). Pouze 6% pacientu samo-placených.
Autori dospeli k záveru:
"Vetsina amerických nemocnic lécí populace pacientu, které jsou primárne pokryty Medicare nebo soukromými plátci, a programy na snízení komplikací mohou zhorsit jejich krátkodobé financní výkony. Nekteré americké nemocnice, casto oznacované jako nemocnice pro bezpecnostní síte, platby a úsilí ke snízení komplikací by mohly zlepsit jejich financní výkonnost. "

Napsal Joseph Nordqvist

Britská vláda navrhuje pravidla pro deti se ctyrmi rodicovskými IVF

Britská vláda navrhuje pravidla pro deti se ctyrmi rodicovskými IVF

Vláda Spojeného království navrhla a zverejnila pro verejnou konzultaci, jak bude regulováno vytvorení tríclenných detí, které pouzívají nové metody IVF - nazývané mitochondriální náhrada. Nové techniky mají zabránit tomu, aby matky prenásely vázná zdedená onemocnení zpusobená nedostatky v mitochondriální DNA jejich detem.

(Health)

Muzi berte na vedomí: jíst více plodu, abyste snízili riziko erektilní dysfunkce

Muzi berte na vedomí: jíst více plodu, abyste snízili riziko erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce muze být jednou z nejvíce bolestivých onemocnení cloveka. Ale nová studie naznacuje, ze jíst více potravin bohatých na flavonoidy - jako jsou boruvky, jahody, ostruziny a citrusové plody - by mohlo snízit riziko erektilní dysfunkce u muzu stredního veku o více nez petinu.

(Health)