cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Testování bodové péce, predcházení lékarským chybám

Vzhledem k tomu, ze se v dnesní dobe rychle provádí rada lékarských testu v luzku pacienta ve srovnání s testy, které vyzadovaly odeslání vzorku do laboratore a cekání na výsledky, poslední mesíc zvlástní vydání Místo péce: Zurnál testování a technologie blízkého pacienta odhaluje, ze jelikoz více techto technologií v oblasti testování v oblasti péce (POCT) je integrováno do péce o pacienty, je nutná peclivá pozornost k ochrane bezpecnosti pacientu ak vyvarování se lékarských chyb.
Zvlástní vydání obsahuje pozvánky na úvodníky, výzkumné studie a kazuistiky, které nabízejí siroký prehled strategií, které odborníci pouzívají k zajistení bezpecného pouzívání POCT.
Úvodní clánek Jamese H. Nicholsa, PhD, profesora patologie na Tufts University School of Medicine v Bostonu a lékarského reditele klinické chemie pro Baystate Health v Springfieldu, Massachusetts uvádí:

"Zatímco tématem je bezpecnost pacientu, kazdý clánek je jiný a autori nebyli omezeni na jeden formát nebo otázku, ale meli moznost vyjádrit své obavy a vnímání kolem tématu bezpecnosti pacientu a lékarských chyb."

Zvlástní pozornost je nutná pro bezpecnost pacientu, protoze POCT se stává bezným

Zkousky bodové péce jsou pokrocilejsí a získávají rostoucí popularitu v siroké skále pouzití, nebot umoznují zdravotnickým pracovníkum rychle získat spolecné výsledky laboratorních testu bud v nemocnicním luzku pacienta nebo v jeho blízkosti nebo v kancelári. Vedoucí pracovníci laboratorí, koordinátori POC, stejne jako dalsí odborníci na první lince, kterí pracují na zajistení bezpecného zaclenení POCT do klinické péce, prispeli v tomto mesícním speciálním vydání, který také obsahuje popisy nekolika clánku o nových technických pokrocích v POCT, jako vestavené kontroly jakosti a bezpecnostní opatrení, aby se predeslo pravdepodobným zdrojum chyb. Prestoze v soucasné dobe existuje jen nekolik oficiálních smernic, vypracovávají se nové technické normy a US Food and Drug Administration hodnotí rostoucí pocet zarízení POCT.

Zvlástní problém obsahuje sirokou skálu klícových otázek týkajících se bezpecného pouzívání POCT a také popisuje úskalí, které by mohly potenciálne vést k lékarským chybám. Príspevky v této zpráve poukazují na potrebu systematických prístupu, pokud jde o bezpecnost pacientu, identifikaci pacientu, skolení obsluhy, vcasné výsledky a systémové výstrahy.
Zvlástní vydání obsahuje nekolik clánku s informativními príklady chyb, k nimz doslo pri zavádení implementace technologie POCT. Jeden clánek popisuje, ze problémy vznikly na jedné nemocnicní jednotce se zavedením nového testu, který pouzíval odlisné hodnoty pro abnormální výsledky nez predchozí test. Jiný prípad popisuje, ze generované zprávy naznacovaly selhání systému, kdyz byl ve skutecnosti zaneprázdnený technik, který vynechal rutinní kontroly kontroly zarízení POCT.

Nekolik clánku se týká dulezitosti následujících kroku kontroly kvality a nekteré jednotky POCT obsahují vestavené kontroly kvality, jiné je treba provést pred testováním kazdého vzorku pacienta. Nicméne, navzdory kontrole kvality, chyby potenciálne pretrvávají. Podle jednoho clánku POCT ukázal témer 2% nesprávné identifikace pacienta pri rutinním krevní testu v míste péce, zatímco jiný clánek poukazuje na pravdepodobnost "chybných opomenutí" v prípadech, kdy lékar není schopen nezbytná rozhodnutí o péci v prípadech abnormálních výsledku POCT.
Dr. Nichols pozaduje v publikaci pohled na rízení rizik z POCT. Vzhledem k tomu, ze tyto testy jsou v porovnání s tradicními lékarskými testy náchylnejsí k urcitým typum chyb, zduraznuje potrebu zvlástní pozornosti, pokud jde o otázky kontroly kvality, skolení provozovatelu, jakoz i dalsí kroky k zajistení toho, aby testy na míste ucení jsou vhodne pouzívány a zamerují se na zajistení bezpecnosti pacientu.

Redaktori spolecnosti Point of Care mají za cíl poskytovat odborníkum cenný a myslenkový provokacní prostredek, kdyz pracují na realizaci výhod POCT pri ochrane bezpecnosti pacienta. Podle Dr. Nichols:
"Sbírka je dukazem mnoha problému a rizik, které jsou denne spravovány programy POCT, stejne jako geniální procesy, které se výrobci vyvíjejí pro rízení rizik."

Napsal Petra Rattue

Test poskytuje presnou prognózu u pacientu s rakovinou prsu s "ultralovým" rizikem

Test poskytuje presnou prognózu u pacientu s rakovinou prsu s "ultralovým" rizikem

Nový test muze pomoci identifikovat pacienty s rakovinou prsu s nejnizsím rizikem úmrtí, a tak jim pomáhat vyhnout se zbytecne agresivní lécbe. Mohl by nový test presne predpovedet míru prezití u pacientu s rakovinou prsu, kterí spadají do urcité kategorie? Rakovina prsu je v soucasné dobe nejcastejsí formou rakoviny u zen, bez ohledu na rasu nebo etnickou príslusnost.

(Health)

Hormon potlacuje chut k cukru a alkoholu

Hormon potlacuje chut k cukru a alkoholu

Kdyz máte pocit, ze jste s touto svátecní sezonou spokojeni s cukrovinkami a alkoholem, muze to být podle vaseho názoru, ze vase játra neco ríkají, podle dvou studií publikovaných v clánku Cell Metabolism. Hormon odvozený z jater nám muze ríct, kdy máme dostatek sladkého jídla. Pred více nez 50 lety bylo jiz rozhodnuto, ze játra mají dulezitou roli pri regulaci príjmu potravy a preferencí.

(Health)