cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rostliny v kancelárích ciní pracovníky stastnejsími, produktivnejsími

Pracovníci, kterí pracují v kancelárích, které jsou stíhlé a zbavují se zelene, jsou stastnejsí a produktivnejsí, kdyz jsou tato prostredí obohacena o rostliny, ríkají vedci, kterí vedli nejvetsí terénní studii tohoto druhu.
Nová studie naznacuje, ze zelené pracoviste pomáhá pracovním úredníkum pracovat fyzicky, mentálne a emocionálne.

Mezinárodní tým, z University of Exeter ve Velké Británii, Univerzita v Groningenu v Nizozemsku a University of Queensland v Austrálii, píse o zjisteních Journal of Experimental Psychology: Applied.

Není to první studie, která by ukázala prínosy, jak vytvorit prostredí setrnejsí k zivotnímu prostredí. Existují napríklad dukazy, ze presun do zelensích oblastí zlepsuje dusevní zdraví a ze zelené plochy zvysují prosperitu ve mestech.

Laboratorní studie také ukazují, ze ekologictejsí pracovní prostredí ciní lidi mnohem produktivnejsí, ale je to poprvé, co vedci provedli dlouhodobé studium úcinku v reálném pracovním prostredí.

Porovnávali vliv "stíhlé" a "zelené" kanceláre na vnímání kvality ovzdusí, koncentrace a spokojenosti na pracovisti a také na objektivních opatreních týkajících se produktivity. Studie trvala nekolik mesícu a probíhala ve dvou velkých obchodních kancelárích v Nizozemí a Velké Británii.

Výsledky ukázaly, ze úcinek zavedení rostlin do stíhlého pracovního prostredí zlepsil vsechna opatrení - zvýsení produktivity o 15%.

Alex Haslam, spoluautor a profesor na Psychologii na univerzite v Queenslandu, naznacuje, ze zelené pracoviste pomáhá pracovním úredníkum pracovat fyzicky, psychicky i emocionálne v jejich práci.

"Zamestnanci z dríve stíhlé kancelárské prostredí zaznamenali zvýsené úrovne stestí, coz vedlo k efektivnejsímu pracovisti," ríká.

"Nekdy méne je jen méne"

Závery predstavují výzvu pro nekteré moderní obchodní myslenky, které uvádejí, ze stíhlé kanceláre jsou produktivní a zpusobily, ze mnoho organizací vytvárí rídké kancelárské prostory. "Nase zjistení zpochybnují tuto rozsírenou teorii, ze méne je více - nekdy méne je jen méne," ríká prof. Haslam.

Terénní úpravy ciní z kanceláre pohodlnejsí, príjemnejsí a výnosné místo k práci, dodává, a naznacuje také, ze dalsím faktorem je, ze delníkum dává najevo, ze jejich zamestnavatel se o ne stará.

Spoluautor Dr. Craig Knight z oddelení psychologie na University of Exeter ve Velké Británii a také reditel spolecnosti, která vytvárí pracovní prostory, které zvysují produktivitu, ríká:

"Psychologická manipulace s reálnými pracovisti a reálnými pracovními místy prinásí novou hloubku pochopení toho, co je správné a co je spatné se stávajícím designem a rízením pracovního prostoru. Vyvíjíme sablonu pro skutecne inteligentní kancelár."

90 prípadu meningitidy, aktualizace epidemie vydané CDC

90 prípadu meningitidy, aktualizace epidemie vydané CDC

Dosud bylo zaznamenáno nejméne 90 prípadu meningitidy a 7 úmrtí, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí informovala o aktualizaci této poslední epidemie, která postihla 7 amerických státu. Pacienti se stali nemocnými potenciálne smrtelnou formou meningitidy po podání injekcí v jejich páteri steroidním methylprednisolonacetátem bez konzervacních látek, který byl kontaminován houbami.

(Health)

Y ztráta chromosomu: kratsí délka zivota a vyssí riziko rakoviny u muzu

Y ztráta chromosomu: kratsí délka zivota a vyssí riziko rakoviny u muzu

Ve srovnání se zenami mají muzi kratsí délku zivota. Americké strediska pro kontrolu a prevenci nemocí odhadují, ze zeny zijí prumerne o 5 let déle nez muzi. Nyní nová studie naznacuje, ze tato nesrovnalost muze být az do ztráty chromozomu Y v krvinkách, coz vede k tomu, ze muzi mají kratsí zivotnost a vyssí úmrtnost na rakovinu.

(Health)