cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Plánovaná sekce C po predchozím nezvysuje zdravotní riziko dítete

Pokud matka porodí císarskou sekcí více nez jednou, dlouhodobý úcinek na deti narozené v následných dodávkách nebude podstatne horsí, nez kdyby byly dodány vaginálne, ríká výzkum publikovaný v PLOS Medicine.
Po jedné sekci C je riziko porusení jizev casto nutné dodat sekcí C následne.

Celosvetová sazba dodávek v rozsahu C se pohybuje od 1 do 52%. Po jedné sekci C je vetsina zen pravdepodobné, ze bude následovat dalsí.

Jakmile je díte podáno sekuntem C, muze následné vaginální podání zpusobit prasknutí jizev, coz muze potenciálne vést k hypoxickému poranení mozku u dítete. Proto zena, která jiz dorucila díte v sekci C, je príste casto nasmerována k dodávce cásti C.

Studie naznacují, ze kojence dodávané v sekci C mohou mít chudsí dlouhodobé zdravotní dusledky, protoze pri práci, která je k dispozici behem vaginálního porodu, postrádají sanci na expozici materské strevní flóry.

To by mohlo být skodlivé pro príjem energie a imunitní vývoj a zvýsit pravdepodobnost vzniku obezity a astmatu.

Presný dlouhodobý zdravotní dopad prenosu sekcí C není známo.

Podobné výsledky ve zdravotnictví po plánované dodávce C a vaginální dodávky

Mairead Black a kolegové z univerzity v Aberdeenu ve Spojeném království porovnali výsledky v oblasti zdraví pro deti, které se narodily plánovanou a neplánovanou C-sekcí s detmi dodávanými vaginálne poté, co matka predtím dorucila díte do C-sekce.

Rychlé informace o zpusobu dorucení
  • V roce 2014 bylo v USA 2,699,951 vaginálních dodávek
  • Celkem bylo narozeno 1 284 551 detí
  • 32% vsech dodávek bylo v sekci C.

Dalsí informace o sekci C

Výzkumníci studovali 40,145 druhých dodávek, které se uskutecnily ve Skotsku v letech 1993-2007, kdy matky predtím dorucily díte do C-sekce.

Z techto porodu bylo 44,6% klasifikováno jako "naplánovaná opakovaná C-sekce" nebo plánovaná C-sekce, 22,1% byla "neplánovaná opakovaná C-sekce" nebo neplánovaná C-sekce a 33,3% vaginální porod.

Tým srovnal typy narození s radou zdravotních výsledku.

Patrí mezi ne: obezita ve veku 5 let, astma vedoucí k hospitalizaci a / nebo pouzití inhalátoru ve veku 5 let, drázdivé strevní onemocnení dostatecné k tomu, aby vyzadovalo hospitalizaci, diabetes 1. typu, rakovinu, mozkovou obrnu, poruchu ucení a smrt.

Krome vyssího výskytu astmatu vedoucího k hospitalizaci mezi temi, kterí se narodili v sekci C, se zdálo, ze neexistují zádné podstatné rozdíly ve výsledcích v oblasti zdraví.

Navíc, protoze míra uzívání inhalátoru salbutamolu se mezi jednotlivými skupinami nelisila, tým dospel k záveru, ze to nebyl významný rozdíl.

Vyssí riziko s neplánovaným úsekem C

Porucha ucení a úmrtí byla pravdepodobnejsí u detí narozených neplánovaným úsekem C, ale ne u tech, jejichz plánovaná dodávka v sekci C byla plánována. Mohlo by to být dusledkem komplikací behem porodu.

Jedno omezení studie spocívá v tom, ze vedci nevedeli, zda by pocátecní plán pro nekterá z porodu mela být vaginální nebo C-sekce.

Vzali "zamýslenou sekci C", ze C-sekce byla naplánována predem a stala se v predem dohodnutém termínu. Pokud tomu tak nebylo, byl sekcí C oznacen jako neplánovaný.

Prípady neplánované C-sekce byly pravdepodobne kombinací plánované C-sekce prenesené vpred kvuli nouzovému nebo plánovanému vaginálnímu porodu, které skoncilo jako nouzový C-úsek kvuli komplikacím.

Mezitím autori ríkají:

"Zeny mohou být ponekud uklidneny zjevným nedostatkem rizika pro dlouhodobé zdraví potomku po plánovaném opakování [C-section]. Tato studie proto muze podporovat proces plánování porodu po C-sekci zpusobem, který odrází zenskou hodnoty a preference. "

Vyzadují také dalsí setrení o vzácnejsích výsledcích, jako je mozková obrna, aby zjistili, zda jsou rizika mezi jednotlivými skupinami dodávek vyssí.

Zdravotní novinky dnes ze v lonském roce 19% predstavovalo primerenou dávku císarského rezu pro zajistení bezpecnosti.

Antibiotika jsou "prehnaná" u detí pro infekce dýchacích cest

Antibiotika jsou "prehnaná" u detí pro infekce dýchacích cest

Nová studie zverejnená v casopise Pediatrics naznacuje, ze 11,4 milionu predepsaných antibiotických léku pro deti a mládez, které jsou kazdorocne psané, by mohlo být zbytecné. Antibiotika jsou predepsána pro respiracní infekce, prestoze jsou proti temto virum neúcinné. Zvlástní oblast zájmu, kterou studie zduraznila, je, ze antibiotika jsou predepsána pro respiracní infekce, i kdyz jsou proti temto virum neúcinné.

(Health)

Mírný pití koreluje s kognitivním zdravím, dlouhovekostí

Mírný pití koreluje s kognitivním zdravím, dlouhovekostí

Výsledky nové studie poukazují na korelaci mezi pravidelným, ale mírným pitím u starsích dospelých a snízeným rizikem kognitivních poruch. Tento výzkum byl zalozen na kohortní studii dospelých strední trídy ve Spojených státech. Nová studie zjistila, ze kognitivní zdraví pozdeji v zivote koreluje s pravidelným pitím.

(Health)