cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obrázky roztomilých zvírat mohou zvýsit manzelskou spokojenost

Pokud máte pocit, ze vase manzelství zacíná ztratit svou jiskru, nová studie naznacuje ponekud prekvapivou a presto jednoduchou techniku, která vám pomuze získat zpet: podívejte se na obrázky roztomilých zvírat.
Prohlízení obrázku roztomilých zvírat a dalsích pozitivních podnetu by mohlo pomoci zvýsit manzelské uspokojení.

Výzkumníci naznacují, ze rekvalifikace sdruzování nasich partneru pozitivními podnety - jako jsou obrázky stenat nebo zajícek - mohou zlepsit manzelskou spokojenost.

Vedoucí studie James K. McNulty z Florida State University v Tallahassee a tým nedávno informovali o svých zjisteních v casopise Psychologická veda.

Jaký je klíc k stastnému manzelství? Samozrejme, na tuto otázku neexistuje zádná jednotlivá odpoved, ale výzkum poskytl nekteré stopy.

Jedna studie hlásila Zdravotní novinky dnes, napríklad naznacuje, ze sex hraje klícovou roli v manzelské spokojenosti, zatímco jiný výzkum naznacuje, ze pozitivita je dulezitá pro stastné manzelství.

Ale podle McNulty a kolegu, predchozí výzkum naznacil, ze i kdyz nedojde k zádné zmene v kazdodenním chování manzelských páru, stále muze dojít ke snízení manzelské spokojenosti.

S tímto vedomím tým spekuloval, ze pokles manzelské spokojenosti muze být nekdy zpusoben nárustem negativních myslenek o manzele, spíse nez negativním chováním. Ale podle výzkumníku to je neco, co lze resit.

Hodnocovací podmínky a manzelství

Pro jejich studium se McNulty a tým rozhodli prozkoumat, zda je mozné znovu vzbudit manzelskou jiskru tím, ze se naucí vyvolat pozitivní sdruzování pri myslení na manzela - teorii známou jako "evaluacní kondicionování".

Jednoduse receno, hodnotící kondicionování se týká toho, jak muzeme zmenit nase postoje k objektu nebo osobe zalozené na nesouvisející asociaci.

Chcete-li zjistit, zda lze hodnotitelnou kondicionaci vyuzít ke zlepsení manzelského uspokojení, se výzkumníci zapsali do 144 páru ve veku 40 let nebo mladsích, vsichni byli zenatí za méne nez 5 let.

Na pocátku studie dokoncily vsechny páry hodnocení, které merily jejich manzelské uspokojení, zatímco jejich nepatrné impulzivní postoje vuci jejich manzelce byly vyhodnoceny o nekolik dní pozdeji.

Pro dalsí cást studie byl kazdý z manzelu pozádán, aby zkoumal radu snímku jednou za 3 dny, a to celkem 6 týdnu. Nekterí manzelé konzistentne videli obrazy tváre svého partnera, spolu s pozitivními podnety, jako jsou obrázky stenat, zajícku nebo slovo "nádherné". Jednalo se o experimentální skupinu.

Jiní manzelé vsak videli obrazy tváre svého partnera spárované s neutrálními podnety, jako je obrázek tlacítka. Jednalo se o kontrolní skupinu.

Vlastní postoje manzelu vuci jejich partnerovi byly mereny kazdé dva týdny po celou dobu trvání 8týdenní studie. To vyzadovalo, aby kazdý z manzelu rychle zobrazoval své pozitivní nebo negativní emoce v reakci na ruzné obrázky, vcetne obrázku svých partneru.

Manzelská spokojenost kazdého manzela byla také merena v celé studii.

Zlepsení manzelské spokojenosti

Výzkumníci zjistili, ze experimentální skupina ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovala více pozitivních impulzivních reakcí vuci partnerovi v prubehu studie.

Zejména experimentální skupina také prokázala vetsí zlepsení v manzelské spokojenosti ve srovnání s kontrolní skupinou.

"Byla jsem trochu prekvapená, ze to fungovalo," priznává McNulty. "Veskerá teorie, kterou jsem prozkoumala v oblasti hodnocení, navrhla, ze by to melo být, ale existující teorie vztahu a jen myslenka, ze neco tak jednoduchého a nesouvisejícího s manzelstvím muze ovlivnit to, jak lidé pocitují jejich manzelství, me ucinily skeptictí."

Závery týmu vsak jiste naznacují, ze hodnotící kondicionování muze být efektivní strategií pro zvýsení spokojenosti manzelu.

"Jeden konecný zdroj nasich pocitu týkajících se nasich vztahu muze být zkrácen na to, jak sdruzujeme nase partnery s pozitivním vlivem, a tyto sdruzení mohou pocházet od nasich partneru, ale také z nesouvisejících vecí, jako jsou stenata a zajíci."

James K. McNulty

Zjistete, jak by vysoké normy mohly ucinit manzelství.

Videohry by mohly bojovat s kognitivním poklesem souvisejícím s vekem

Videohry by mohly bojovat s kognitivním poklesem souvisejícím s vekem

Vedci vyvinuli strategii výcviku zalozenou na videohrách, která podle studie zverejnená v casopise Nature muze "opravit" kognitivní pokles starsích jedincu. Výzkumní pracovníci z Kalifornské univerzity v San Francisku vytvorili NeuroRacer, pocítacovou hnací hru, o které vedci tvrdí, ze mohou být vyuzity ke zlepsení schopností multi-tasking a kognitivní kontroly.

(Health)

IVF nezdá se zvýsit riziko rakoviny, studie

IVF nezdá se zvýsit riziko rakoviny, studie

Studie o izraelských zenách lécených fertilitou zjistila, ze IVF (oplodnení in vitro) zrejme nezvysuje riziko karcinomu prsu a jiných zen, ríká nová zpráva publikovaná v clánku Fertility & Sterility. Vedoucí autorka Louise Brintonová z Národního institutu pro lécbu rakoviny v Rockville v Marylandu a týmu napsala, ze zádný z gynekologických karcinomu nebyl po lécbe IVF významne zvýsený.

(Health)