cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Spolecnost Physios nyní muze predepsat léky bez podpisu lékare, ve Velké Británii

Britstí fyzioterapeuti nedávno zvítezili v boji, aby mohli léky predepisovat, aniz by museli podepisovat doktora - rozhodnutí, od nehoz pacienti budou mít velký prospech.
Profesní poradce Pip White a generální reditel spolecnosti CSP Phil Gray komentují historické rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které oznámil Earl Howe, tajemník pro kvalitu ministerstva zdravotnictví, který zduraznil, ze rozhodnutí je velkým prínosem pro pacienty kvuli ze jim to umoznuje získat rychlejsí prístup k lékum proti bolesti a protizánetlivým lékum.
Earl Howe rekl:

"Fyzioterapeuti jsou vysoce kvalifikovaní klinictí lékari, kterí hrají zásadní roli pri zajistování integrované péce, která jim pomáhá obnovit se po lécbe nebo úspesne zvládnout dlouhodobý stav. Zavedením techto zmen se snazíme co nejlépe vyuzít své schopnosti a umoznit jim aby pacienti meli prospech z rychlejsích a efektivnejsích sluzeb. "

Pokracoval v tom, ze vhodne vyskolení fyzioterapeuti ve Velké Británii budou prvními fyzioterapeuty po celém svete, kterí budou schopni samostatne predepisovat léky, pokud je klinická potreba.
Rozhodnutí bylo prijato po desetiletí kampaní CSP. Krome toho, ze budou schopni lécit chronickou bolest, budou i vyskolení britstí fyzioterapeuti v budoucnosti schopni zajistit lécbu onemocnení, jako je astma, revmatologické stavy, neurologické poruchy a zdravotní problémy zen.

Predseda CSP Dr. Helena Johnson uvedl: "Premístení plných nezávislých predepisovacích povinností znamená rozhodující rozhodnutí v oblasti poskytování zdravotní péce. Poskytnutí fyzioterapeutum právo predepisovat nezávisle bude výrazne zlepsovat péci, kterou muzeme poskytnout nasim pacientum."
Pokracovala v tom, ze rozhodnutí by snízilo mnozství byrokracie a uvedlo: "To snízí zbytecnou zátez pro lékare, kterí doposud museli predepisovat predpisy, které vypracovali fyzioterapeuti, kterí jiz doplnují léky na predpis."

Fyzioterapeuti meli od roku 2005 moznost být doplnkovými léky.
Dodatecná lékarka Julie Readová, fyzioterapeut, který pracuje s komunitním dýchacím týmem v jihozápadním Londýne, uvedl: "Bude to znamenat, ze se veci budou lépe roztrídit u pacientu."
Andrew McEwan, vedoucí klinického prípravku na Leeds Metropolitan University, dodal: "Fyzioterapeuti, kterí se stanou nezávislými lékari, budou cítit skutecný smysl profesionálního úspechu."
Zmeny jsou také prulomem pro podiatry, kterí budou mít podobné nové moznosti predepisování. Jakmile budou právní predpisy o lécivých prípravcích zmeneny, Rada pro profesní zdraví bude muset zrídit schválené kurzy. Od vysokých skol se jiz ocekává, ze nabízejí takové doplnkové kurzy predepisování a první skupina schválených nezávislých fyzioterapeutu predepisuje nový cyklus na podzim 2013.
Zmeny potrebné pro zákon o lécivých prípravcích z roku 1968 jsou platné v celé Británii od samého pocátku, avsak pro to, aby se tyto zmeny uplatnovaly v nastavení NHS, jsou v narízeních NHS vyzadovány dalsí zmeny. Vláda predpokládá, ze tyto zmeny narízení NHS budou provedeny co nejdríve.

Zatímco prenesená vláda Skotska, Walesu a Severního Irska urcí, jak a zda ucinit zmeny v narízeních NHS, odpoved lékarské profese dosud byla naprosto pozitivní.
Bill Beeby, predseda klinického a predepisujícího podvýboru pro lécivé prípravky BMA, podporil rozhodnutí a uvedl:
"Je vhodné, aby akreditovaní fyzioterapeuti a pediatri meli moznost vyuzít svého výcviku k predepisování v rámci svých odborných znalostí, stejne jako jiz provedli zdravotní sestry a lékárníci."

Zduraznil vsak, ze k zajistení zachování bezpecnosti pacientu je nezbytná vhodná regulace protokolu.
Profesor Clare Gerada, predseda Royal College of General Practitioners, rovnez uvítal tento krok: "Je to prokazatelne v zájmu lepsí péce o pacienty a efektivního vyuzití zdroju NHS."
Napsal Petra Rattue

Stimulace mozku muze posílit matematické dovednosti

Stimulace mozku muze posílit matematické dovednosti

Správa vysokofrekvencního elektrického sumu do mozku muze skutecne posílit matematické dovednosti az o sest mesícu pozdeji, podle malé studie na Oxfordské univerzite. Záver byl publikován v casopise Current Biology a popisuje techniku, která sestává z umístování elektrod na pokozku hlavy a podávání náhodného elektrického sumu ke stimulaci cástí nervových bunek zpusobujících mozku.

(Health)

Dopad literárních dovedností na úmrtí starsích osob

Dopad literárních dovedností na úmrtí starsích osob

Studie, publikovaná na bmj.com, ukazuje, ze 1 ze 3 starsích osob, u nichz je tezké císt a chápat základní informace týkající se zdraví, muze mít zvýsené riziko úmrtí ve srovnání s temi se silnejsími dovednostmi v oblasti gramotnosti. Kvuli rostoucí úrovni dlouhodobých podmínek, stejne jako plánum vlády Spojeného království, aby se pacienti stali odpovednými a aktivními partnery v jejich péci, znamená, ze výsledky studie mají významné dusledky.

(Health)