cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Spolecnost Physios nyní muze predepsat léky bez podpisu lékare, ve Velké Británii

Britstí fyzioterapeuti nedávno zvítezili v boji, aby mohli léky predepisovat, aniz by museli podepisovat doktora - rozhodnutí, od nehoz pacienti budou mít velký prospech.
Profesní poradce Pip White a generální reditel spolecnosti CSP Phil Gray komentují historické rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které oznámil Earl Howe, tajemník pro kvalitu ministerstva zdravotnictví, který zduraznil, ze rozhodnutí je velkým prínosem pro pacienty kvuli ze jim to umoznuje získat rychlejsí prístup k lékum proti bolesti a protizánetlivým lékum.
Earl Howe rekl:

"Fyzioterapeuti jsou vysoce kvalifikovaní klinictí lékari, kterí hrají zásadní roli pri zajistování integrované péce, která jim pomáhá obnovit se po lécbe nebo úspesne zvládnout dlouhodobý stav. Zavedením techto zmen se snazíme co nejlépe vyuzít své schopnosti a umoznit jim aby pacienti meli prospech z rychlejsích a efektivnejsích sluzeb. "

Pokracoval v tom, ze vhodne vyskolení fyzioterapeuti ve Velké Británii budou prvními fyzioterapeuty po celém svete, kterí budou schopni samostatne predepisovat léky, pokud je klinická potreba.
Rozhodnutí bylo prijato po desetiletí kampaní CSP. Krome toho, ze budou schopni lécit chronickou bolest, budou i vyskolení britstí fyzioterapeuti v budoucnosti schopni zajistit lécbu onemocnení, jako je astma, revmatologické stavy, neurologické poruchy a zdravotní problémy zen.

Predseda CSP Dr. Helena Johnson uvedl: "Premístení plných nezávislých predepisovacích povinností znamená rozhodující rozhodnutí v oblasti poskytování zdravotní péce. Poskytnutí fyzioterapeutum právo predepisovat nezávisle bude výrazne zlepsovat péci, kterou muzeme poskytnout nasim pacientum."
Pokracovala v tom, ze rozhodnutí by snízilo mnozství byrokracie a uvedlo: "To snízí zbytecnou zátez pro lékare, kterí doposud museli predepisovat predpisy, které vypracovali fyzioterapeuti, kterí jiz doplnují léky na predpis."

Fyzioterapeuti meli od roku 2005 moznost být doplnkovými léky.
Dodatecná lékarka Julie Readová, fyzioterapeut, který pracuje s komunitním dýchacím týmem v jihozápadním Londýne, uvedl: "Bude to znamenat, ze se veci budou lépe roztrídit u pacientu."
Andrew McEwan, vedoucí klinického prípravku na Leeds Metropolitan University, dodal: "Fyzioterapeuti, kterí se stanou nezávislými lékari, budou cítit skutecný smysl profesionálního úspechu."
Zmeny jsou také prulomem pro podiatry, kterí budou mít podobné nové moznosti predepisování. Jakmile budou právní predpisy o lécivých prípravcích zmeneny, Rada pro profesní zdraví bude muset zrídit schválené kurzy. Od vysokých skol se jiz ocekává, ze nabízejí takové doplnkové kurzy predepisování a první skupina schválených nezávislých fyzioterapeutu predepisuje nový cyklus na podzim 2013.
Zmeny potrebné pro zákon o lécivých prípravcích z roku 1968 jsou platné v celé Británii od samého pocátku, avsak pro to, aby se tyto zmeny uplatnovaly v nastavení NHS, jsou v narízeních NHS vyzadovány dalsí zmeny. Vláda predpokládá, ze tyto zmeny narízení NHS budou provedeny co nejdríve.

Zatímco prenesená vláda Skotska, Walesu a Severního Irska urcí, jak a zda ucinit zmeny v narízeních NHS, odpoved lékarské profese dosud byla naprosto pozitivní.
Bill Beeby, predseda klinického a predepisujícího podvýboru pro lécivé prípravky BMA, podporil rozhodnutí a uvedl:
"Je vhodné, aby akreditovaní fyzioterapeuti a pediatri meli moznost vyuzít svého výcviku k predepisování v rámci svých odborných znalostí, stejne jako jiz provedli zdravotní sestry a lékárníci."

Zduraznil vsak, ze k zajistení zachování bezpecnosti pacientu je nezbytná vhodná regulace protokolu.
Profesor Clare Gerada, predseda Royal College of General Practitioners, rovnez uvítal tento krok: "Je to prokazatelne v zájmu lepsí péce o pacienty a efektivního vyuzití zdroju NHS."
Napsal Petra Rattue

HPV vakcína prokázala významné snízení genitálních bradavic

HPV vakcína prokázala významné snízení genitálních bradavic

Od zavedení celostátního programu ockování proti lidským papilomavirusum (HPV) pred peti lety u zen ve veku 12 az 26 let zaznamenala Austrálie výrazný pokles poctu prípadu genitálních bradavic, podle nového výzkumu v casopise BMJ. Mezi dívkami ve vekové kategorii pro ockování doslo v Austrálii ke snízení poctu genitálních bradavic o 59% - jen behem prvních dvou let od zahájení programu v roce 2007.

(Health)

Pacienti s astmatem mají tendenci k depresi a zustat sedavý

Pacienti s astmatem mají tendenci k depresi a zustat sedavý

Príznaky deprese spolu s nezdravými návyky jsou casté mezi jednotlivci s astmatem, objevil se telefonický pruzkum provedený v Izraeli. Aviva Goral, MSc, oddelení Epidemiologie dusevního zdraví a psychosociálních aspektu nemoci v Tel Hashomeru, a její kolegové dotazovali 9 509 dospelých Izraelcu. Jejich výsledky naznacují, ze i mírné depresivní symptomy bez doprovodné diagnózy klinické deprese mohou být spojeny s takovými rizikovými faktory souvisejícími se zdravím jako jsou kourení, fyzická necinnost a nedostatek spánku.

(Health)