cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je treba vedet o nádorech phyllodes?

Obsah

 1. Príznaky a symptomy
 2. Diagnóza
 3. Lécba
 4. Výhled
Phyllodes nádory jsou vzácné a objevují se témer výhradne v zenských prsou. Mají listový vzorek bunek s názvem "phyllodes" pocházející z rectiny, coz znamená "list-like".

Phyllodes nádory casto rostou rychle, ale zrídka se sírí mimo prsa. Vetsina tumoru phyllodes je benigní, nekteré jsou hranicní a méne zhoubných. Vsechny tri druhy vyzadují operaci, aby se zabránilo jejich opakování.

Phyllodes nádory se mohou objevit v jakémkoli veku, ale mají tendenci se vyvíjet u zen ve svých 40 letech. Benígní tumory phyllodu jsou obvykle diagnostikovány v mladsím veku nez maligní typ. A stejne jako u mnoha forem rakoviny prsu, nádory fylody jsou u muzu extrémne vzácné.

Príznaky a symptomy


Nejcastejsím príznakem vzácného nádoru phyllodes je páter, který není bolestivý.

Nejbeznejsím príznakem tumoru phyllodes je pád hrudníku.

Hrudka je pro zenu sama nebo pro doktora snadná pri vysetrování prsou. Casto se objevují v horním, vnejsím kvadrantu prsou.

Jak maligní, tak benígní nádory phyllodu mají tendenci rust rychle. Behem nekolika týdnu nebo mesícu muze nádor rust na 2 az 3 centimetry nebo vetsí. Prumerná velikost nádoru je priblizne 5 cm, ale muze být nekolikanásobne vetsí.

Hrudka obvykle není bolestivá. V nekterých prípadech je videt viditelné vyboulení, jak se zacne tlacit proti kuzi prsu. V pokrocilejsích prípadech muze nádor phyllodes zpusobit tvorbu vredu na kuzi prsu. To se muze stát bez ohledu na to, zda je nádor benigní, hranicní nebo maligní.

Tumor phyllodes muze také rozsírit zíly pod kuzi, coz zpusobí, ze cásti prsu se zobrazí modre.

Diagnóza

Phyllodes nádory jsou vzácné. Lékari je s mensí pravdepodobností narazí na ne v porovnání s jinými nádory, coz ciní diagnózu obtíznejsí.

Také nádor phyllodes muze vypadat jako typ pevného rustu prsu, který se nazývá fibroadenom. Fibroadenom je benigní, rostoucí kus normálních prsních bunek. Je to nejcastejsí prsa a je pozorována u mladsích zen.

Existují dve rozdíly mezi fibroadenomy a nádory phyllodes.

Za prvé, nádory phyllodes mají tendenci rust rychleji nez fibroadenomy.

Za druhé, phyllodes mají tendenci se vyvíjet asi o 10 let pozdeji v zivote, kdyz jsou zeny ve svých 40 letech. Naproti tomu zeny casto vyvíjejí fibroadenomy, kdyz jsou ve veku 30 let.

Tyto dva rozdíly mohou pomoci lékarum urcit, zda jsou rusty výsledkem nádoru phyllodu nebo fibroadenomu.

Stejne jako u mnoha nádoru, diagnostika tumoru phyllodes zahrnuje nekolik kroku:

 • Zena nebo její lékar muze být schopen cítit hrudku v prsou, coz je první krok v diagnostice.
 • Po nalezení hrudky muze lékar narídit mamografu, aby získal rentgenové snímky prsu. Obrazy také pomohou najít pauzu.
 • MRI se casto pouzívá k získání dalsích obrazu nádoru. Tyto snímky pomáhají pri operaci.

Na mamografu se objeví nádor phyllodes jako kulatá hmota s dobre definovanými okraji. V nekterých prípadech muze vypadat, ze nádor má v sobe zaoblené laloky. Dodatecné testy budou stále potrebné k urcení, co to je.


Pokud se pocátecní testy ukází jako neprukazné, muze lékar narídit biopsii k diagnostice nádoru phyllodes.

Dalsí zobrazování muze být provedeno pomocí ultrazvuku, který pouzívá ozvenou zvukovou vlnu pro vytvorení obrazu. Phyllodes nádory se podobají dobre definovaným masám, s nekterými cysty uvnitr pri pohledu ultrazvukem.

Stejne jako pri diagnostice jiných nádoru a rakovin, muze lékar narídit biopsii, aby odebral vzorky nádoru pod mikroskop. Biopsie je jediný zpusob, jak doktor zcela urcit, ze rust je nádor phyllodes.

Lékar provede biopsii jádrového jehlicka nebo excizní biopsii. Ústní jehlovou biopsií je místo, kde dutá jehla odebere vzorek nádoru skrz kuzi. Excizní biopsie odstranuje celý nádor.

Nekterí vedci se domnívají, ze nejlepsí postup je pouzít excizní biopsii, pokud se jedná o puchýrku o phyllodes. Je to proto, ze vysetrení celého nádoru je casto nezbytné pro správnou diagnózu. Vzorek jádrové biopsie nemusí poskytnout dostatek dukazu pro potvrzení, ze jde o nádor phyllodes.

Jakmile je provedena biopsie, patolog vysetrí tkán pod mikroskopem, aby provedl konecnou diagnózu. V tomto procesu také patolog bude klasifikovat nádor phyllodes jako benigní, hranicní nebo maligní.

U benigního nádoru se patolog casto setká:

 • dobre definované hrany
 • bunky, které se rychle nerozdelí
 • bunky pojivové tkáne, které stále vypadají normálne
 • zádné "premeny" bunek spojivových tkání

U maligního nádoru patologík casto uvidí:

 • nejsou dobre definované hrany
 • bunky, které se rychle rozdelí
 • bunky pojivové tkáne s abnormálním vzhledem
 • nadmerný rust bunek pojivové tkáne

U hranicních prípadu patolog bude mít príznaky, které spadají mezi benigní a maligní formy.

Hlavní rozdíl mezi typy nádoru spocívá v tom, ze se zrychlene objevují maligní nádory, zvláste u nádoru se spoustou nadmerného rustu pojivové tkáne. Maligní nádory se také pravdepodobne opakují mimo prsu.

Jaké jsou ruzné typy nádoru?Kliknete zde a dozvíte se více o vývoji nádoru.Prectete si ted

Lécba

Jediným zpusobem, jak úcinne lécit nádor phyllodes, je zcela odstranit rust. Chirurgie pomáhá predcházet budoucím nádorum a komplikacím ze stávajícího nádoru.

Znacka benigní muze pomoci zene uklidnit, kdyz nádor není rakovinový nebo skodlivý. Nicméne, benigní phyllodes nádory stále vyzadují lécbu, protoze mohou dostat velké.

Rust nakonec vytvorí viditelnou hrudku na prsou a muze se protrhnout skrz kuzi, coz zpusobí bolest a nepohodlí, pokud je ponecháno neosetrené.

Výhled


Po lécbe a odstranení nemusí existovat dalsí komplikace, nebot riziko sírení nádoru je pro tento typ rakoviny nízké.

Po lécbe nádoru phyllodes by zena mela mít omezené problémy. Odstranení obvykle nemá za následek zádné dalsí komplikace, s výjimkou drobné bolesti z postupu a nutnosti ulehcit.

Benígní tumory phyllodes mají mensí sance na recidivu nez na maligní. Lékar bude casteji kontrolovat recidivu, s nejvetsí pravdepodobností, ze bude behem jednoho nebo dvou let.

V prípade maligních nádoru muze lékar doporucit dalsí moznosti lécby, pokud se nádor vrátí zpet. Ty mohou zahrnovat chirurgický zákrok nebo radiaci.

Riziko sírení nádoru za prsu je pro tento typ rakoviny velmi nízké.

Úcinky na riziko rakoviny

Dokonce i v prípade maligních nádoru phyllodes existuje omezené riziko sírení rakoviny a zádný znatelný dopad na budoucí rakoviny prsu nebo rakoviny mimo prsu.

Obnovení nádoru je vyssí u maligních typu nez benigních. Je vsak snazsí lécba a odstranení nádoru nez u jiných typu.

Apendicitida: Co potrebujete vedet

Apendicitida: Co potrebujete vedet

Obsah Symptomy Diagnostika Lécba Komplikace Zotavení Apendicitida se stane, kdyz se príloha zapálí. Casné príznaky se mohou lisit mezi vekovými skupinami a mohou být zameneny za príznaky jiných stavu. Príznaky mohou být nepríjemné, bolestivé a potenciálne zivot ohrozující, pokud nejsou ponechány lécené, takze je dulezité je rozpoznat.

(Health)

Zeny s cukrovkou "s mensí pravdepodobností kojení"

Zeny s cukrovkou "s mensí pravdepodobností kojení"

Kojení je povazováno za prínosné jak pro matku, tak pro díte. Predpokládá se, ze materské mléko dává kojencum ziviny, které potrebují, zatímco kojení je spojeno s nizsím rizikem rakoviny prsu a vajecníku. Nový výzkum vsak naznacuje, ze u zen s diabetem pred nebo behem tehotenství je méne pravdepodobné, ze zacnou nebo pokracují v kojení novorozence ve srovnání s zenami bez cukrovky.

(Health)