cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fobie muze být vylécena sledováním ostatních, studijní programy

At uz se jedná o strach z pavouku, hadu nebo výsin, mnozí z nás mají fobie, které bychom rádi rádi zbavili. Nyní nová studie naznacuje, ze muzeme tím, ze sledujeme, ze jiní lidé interagují s objektem nebo scénárem, který nás desí.

Výzkumní pracovníci Karolinska Institutet ve Svédsku tvrdí, ze prozívání nasich strachu prostrednictvím jednání jiné osoby muze být úcinnejsí nez snaha prímo bojovat proti nasim strachum a dokonce jim to muze zabránit v resurfacingu.

Predchozí studie naznacují, ze sociální formy ucení mohou vyvolat fobie, tvrdí výzkumní pracovníci. Z tohoto duvodu chteli zjistit, zda jim to také pomuze potlacit.

Studie, publikovaná v Psychologická veda, zapojil se do zástupného ucitelského experimentu na 36 muzských úcastnících.

Vsem úcastníkum byla ukázána rada tvárí. Vzhled jedné tváre byl následován nepríjemnou elektrickou stimulací k zápestí sest z devítikrát, co bylo prezentováno. Vedci rekli, ze je to naucit úcastníky spojit cílovou tvár s elektrickým sokem.

Vedci pak ukázali úcastníkum dva filmové klipy stejného experimentu, ve kterých cílová tvár nebyla spojena s elektrickou stimulací. Jeden filmový klip ukázal cloveku, který experiment provedl, zatímco druhý klip nebyl.

Závery studie ukázaly, ze úcastníci, kterí sledovali filmový klip, který zahrnoval osobu, vykazovali výrazne nizsí odezvu strachu na cílovou tvár, ve srovnání s temi, kterí sledovali klip, který nezahrnul osobu.

Navíc, kdyz úcastníci, kterí si prohlízeli filmový klip osoby, obdrzeli tri elektrické rázy bez varování pri pohledu na cílovou tvár, nevykazovali zádné známky obnoveného strachu.

Armita Golka z Karolinska institutu a vedoucí studie ríká:

"Informace o tom, co je nebezpecné a bezpecné v nasem prostredí, jsou casto prenáseny z jiných osob prostrednictvím sociálních forem ucení.

Nase zjistení naznacují, ze tyto spolecenské prostredky ucení podporují nadrazenou regulaci uceného strachu v porovnání s výhradními zkusenostmi osobní bezpecnosti. "

Vedci poukazují na to, ze podobné pomocné lécebné intervence byly dríve pouzity k lécbe tech, kterí mají fobii.

Ackoli se ukázaly jako úcinné, vedci tvrdí, ze pacienti casto trpí relapsy a jejich obavy se objevují znovu. Proto ucení zalozené na modelu, jak dokládá tato studie, se muze ukázat jako efektivnejsí.

"Ve srovnání se standardním zánikovým postupem vrazedné vyhubení podporilo lepsí vyhynutí a úcinne zablokovalo návrat dríve nauceného strachu," písí autori studie.

"Nase výsledky potvrzují, ze vedlejsí a prímé emocionální ucení sdílí dulezité charakteristiky, ale ze informace o sociální bezpecnosti podporují nadrazenou regulaci nauceného strachu."

Úcinnost vakcíny proti chripce se snízila pouzitím statinu

Úcinnost vakcíny proti chripce se snízila pouzitím statinu

Více nez 40% lidí ve veku nad 65 let uzívá statiny ke kontrole cholesterolu, ale dve nové studie naznacují, ze uzívání statinu snizuje úcinek vakcíny proti chripce podle zjistení publikovaných v casopise Journal of Infectious Diseases. Lidé uzívající statiny mohou zjistit, ze jejich vakcína proti chripce je méne úcinná.

(Health)

Zlomený spánek zvysuje riziko mrtvice

Zlomený spánek zvysuje riziko mrtvice

Starsí lidé, kterí spatne spí a casto se probouzí, mají pravdepodobne v mozku krevní cévy nebo kyslík-vyhubené tkáne, podle zprávy publikované v casopise Stroke. Roztrístenost spánku muze ovlivnit mozkové tepny a tkáne. Image credit: American Heart Association Jak lidé veku, oni zazijí nové spánkové vzory.

(Health)