cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fobie muze být vylécena sledováním ostatních, studijní programy

At uz se jedná o strach z pavouku, hadu nebo výsin, mnozí z nás mají fobie, které bychom rádi rádi zbavili. Nyní nová studie naznacuje, ze muzeme tím, ze sledujeme, ze jiní lidé interagují s objektem nebo scénárem, který nás desí.

Výzkumní pracovníci Karolinska Institutet ve Svédsku tvrdí, ze prozívání nasich strachu prostrednictvím jednání jiné osoby muze být úcinnejsí nez snaha prímo bojovat proti nasim strachum a dokonce jim to muze zabránit v resurfacingu.

Predchozí studie naznacují, ze sociální formy ucení mohou vyvolat fobie, tvrdí výzkumní pracovníci. Z tohoto duvodu chteli zjistit, zda jim to také pomuze potlacit.

Studie, publikovaná v Psychologická veda, zapojil se do zástupného ucitelského experimentu na 36 muzských úcastnících.

Vsem úcastníkum byla ukázána rada tvárí. Vzhled jedné tváre byl následován nepríjemnou elektrickou stimulací k zápestí sest z devítikrát, co bylo prezentováno. Vedci rekli, ze je to naucit úcastníky spojit cílovou tvár s elektrickým sokem.

Vedci pak ukázali úcastníkum dva filmové klipy stejného experimentu, ve kterých cílová tvár nebyla spojena s elektrickou stimulací. Jeden filmový klip ukázal cloveku, který experiment provedl, zatímco druhý klip nebyl.

Závery studie ukázaly, ze úcastníci, kterí sledovali filmový klip, který zahrnoval osobu, vykazovali výrazne nizsí odezvu strachu na cílovou tvár, ve srovnání s temi, kterí sledovali klip, který nezahrnul osobu.

Navíc, kdyz úcastníci, kterí si prohlízeli filmový klip osoby, obdrzeli tri elektrické rázy bez varování pri pohledu na cílovou tvár, nevykazovali zádné známky obnoveného strachu.

Armita Golka z Karolinska institutu a vedoucí studie ríká:

"Informace o tom, co je nebezpecné a bezpecné v nasem prostredí, jsou casto prenáseny z jiných osob prostrednictvím sociálních forem ucení.

Nase zjistení naznacují, ze tyto spolecenské prostredky ucení podporují nadrazenou regulaci uceného strachu v porovnání s výhradními zkusenostmi osobní bezpecnosti. "

Vedci poukazují na to, ze podobné pomocné lécebné intervence byly dríve pouzity k lécbe tech, kterí mají fobii.

Ackoli se ukázaly jako úcinné, vedci tvrdí, ze pacienti casto trpí relapsy a jejich obavy se objevují znovu. Proto ucení zalozené na modelu, jak dokládá tato studie, se muze ukázat jako efektivnejsí.

"Ve srovnání se standardním zánikovým postupem vrazedné vyhubení podporilo lepsí vyhynutí a úcinne zablokovalo návrat dríve nauceného strachu," písí autori studie.

"Nase výsledky potvrzují, ze vedlejsí a prímé emocionální ucení sdílí dulezité charakteristiky, ale ze informace o sociální bezpecnosti podporují nadrazenou regulaci nauceného strachu."

Robot provádí operaci na mekkých tkáních lépe nez lidské ruce

Robot provádí operaci na mekkých tkáních lépe nez lidské ruce

Výzkumníci vzali robotiku na novou úroven v operacním sále. Ukazují poprvé, jak supervizovaný, autonomní robot muze operovat na mekkých tkáních u zivých prasat úcinneji nez chirurgové ruce nebo dokonce chirurgovi pomáhanému robotem. Vedci tvrdí, ze cílem autonomního robotového systému podléhajícího dohledu není nahradit lékare, ale zlepsit výsledky tím, ze doplní lidské schopnosti se zesílenou vizí, zrucností a inteligencí stroju.

(Health)

Výmena kolenních kloubu vzrostla o 161% za 20 let

Výmena kolenních kloubu vzrostla o 161% za 20 let

Pocet pacientu, kterí podstoupili výmenu kolen v USA, se behem posledních dvaceti let zvýsil o 161,5%, uvedli výzkumníci z University of Iowa Carver College of Medicine v casopisu JAMA (Journal of the American Medical Association) ze dne 26. zárí. Autori napsali, ze celkový nárust poctu náhrad kolenního kloubu - celková artroplastika kolena (TKA) v prubehu posledních dvou desetiletí byl zpusoben nárustem vyuzití na obyvatele a poctu úcastníku Medicare.

(Health)