cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fobie muze být vylécena sledováním ostatních, studijní programy

At uz se jedná o strach z pavouku, hadu nebo výsin, mnozí z nás mají fobie, které bychom rádi rádi zbavili. Nyní nová studie naznacuje, ze muzeme tím, ze sledujeme, ze jiní lidé interagují s objektem nebo scénárem, který nás desí.

Výzkumní pracovníci Karolinska Institutet ve Svédsku tvrdí, ze prozívání nasich strachu prostrednictvím jednání jiné osoby muze být úcinnejsí nez snaha prímo bojovat proti nasim strachum a dokonce jim to muze zabránit v resurfacingu.

Predchozí studie naznacují, ze sociální formy ucení mohou vyvolat fobie, tvrdí výzkumní pracovníci. Z tohoto duvodu chteli zjistit, zda jim to také pomuze potlacit.

Studie, publikovaná v Psychologická veda, zapojil se do zástupného ucitelského experimentu na 36 muzských úcastnících.

Vsem úcastníkum byla ukázána rada tvárí. Vzhled jedné tváre byl následován nepríjemnou elektrickou stimulací k zápestí sest z devítikrát, co bylo prezentováno. Vedci rekli, ze je to naucit úcastníky spojit cílovou tvár s elektrickým sokem.

Vedci pak ukázali úcastníkum dva filmové klipy stejného experimentu, ve kterých cílová tvár nebyla spojena s elektrickou stimulací. Jeden filmový klip ukázal cloveku, který experiment provedl, zatímco druhý klip nebyl.

Závery studie ukázaly, ze úcastníci, kterí sledovali filmový klip, který zahrnoval osobu, vykazovali výrazne nizsí odezvu strachu na cílovou tvár, ve srovnání s temi, kterí sledovali klip, který nezahrnul osobu.

Navíc, kdyz úcastníci, kterí si prohlízeli filmový klip osoby, obdrzeli tri elektrické rázy bez varování pri pohledu na cílovou tvár, nevykazovali zádné známky obnoveného strachu.

Armita Golka z Karolinska institutu a vedoucí studie ríká:

"Informace o tom, co je nebezpecné a bezpecné v nasem prostredí, jsou casto prenáseny z jiných osob prostrednictvím sociálních forem ucení.

Nase zjistení naznacují, ze tyto spolecenské prostredky ucení podporují nadrazenou regulaci uceného strachu v porovnání s výhradními zkusenostmi osobní bezpecnosti. "

Vedci poukazují na to, ze podobné pomocné lécebné intervence byly dríve pouzity k lécbe tech, kterí mají fobii.

Ackoli se ukázaly jako úcinné, vedci tvrdí, ze pacienti casto trpí relapsy a jejich obavy se objevují znovu. Proto ucení zalozené na modelu, jak dokládá tato studie, se muze ukázat jako efektivnejsí.

"Ve srovnání se standardním zánikovým postupem vrazedné vyhubení podporilo lepsí vyhynutí a úcinne zablokovalo návrat dríve nauceného strachu," písí autori studie.

"Nase výsledky potvrzují, ze vedlejsí a prímé emocionální ucení sdílí dulezité charakteristiky, ale ze informace o sociální bezpecnosti podporují nadrazenou regulaci nauceného strachu."

Autismus u dospívajících - výuka sociálních dovedností se vyplatí

Autismus u dospívajících - výuka sociálních dovedností se vyplatí

V roce 2006 byla zrízena klinika UCLA pro vzdelání a obohacení relacních dovedností (PEERS), která pomáhá vysoko fungujícím dospívajícím s poruchami autistického spektra (ASD) zlepsit své sociální dovednosti tak, aby lépe odpovídaly jejich vrstevníkum ve skole. Vysoce fungující adolescenti s ASD jsou povazováni za dostatecne zdraví, aby byli ve skole "mainstreamed".

(Health)

Studie spojuje vysoký príjem cukru se zvýseným rizikem rakoviny prsu

Studie spojuje vysoký príjem cukru se zvýseným rizikem rakoviny prsu

Pokud jde o rostoucí míru obezity, povazuje se za klícový viník cukr. Vysoký príjem cukru vsak muze nejen vést ke zvýsení telesné hmotnosti; nová studie tvrdí, ze muze zvýsit riziko rakoviny prsu a urychlit sírení onemocnení do plic. Nová studie naznacuje, ze vysoký príjem cukru muze zvýsit riziko rakoviny prsu a metastázy.

(Health)