cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Platby od prumyslu k ortopedickým chirurgum poklesly po zverejnení pozadavku

Platby od výrobcu zdravotnických prostredku k ortopedickým chirurgum klesly mezi roky 2007 a 2010 po zverejnení plateb - doslo k poklesu jak celkové výse zaplacené cástky, tak poctu individuálních plateb, výzkumníci z University of Iowa a Iowa City Veterans Affairs Medical System hláseno v Archiv vnitrního lékarství - soucást a Reforma zdravotnictví casopis vydává. Autori dodali, ze platby ortopedickým chirurgum od výrobcu ortopedických prístroju jsou "slozité".
Od pozadavku na zverejnení doslo také k nárustu procenta konzultantu s akademickou príslusností.
Jako základní informace autori vysvetlili:

"V soucasné dobe probíhají diskuse o vztazích lékaru s farmaceutickým prumyslem a výrobci zdravotnických prostredku. Nasím cílem bylo vyuzít údaje, které poskytne soudní oddelení ministerstva spravedlnosti (DOJ), aby popsal rozsah financních vztahu ortopedických chirurgu s výrobci implantátu."

Oddelení spravedlnosti provedlo v roce 2005 setrení plateb peti nejvetsích umelých výrobcu kycle a kolen k ortopedickým chirurgum. Dochází k dohode se spolecnostmi o dva roky pozdeji.
Jason M. Hockenberry, Ph.D. a tým shromázdil a analyzoval údaje z DoJ 2007 o financních platbách od peti významných výrobcu implantátu k ortopedickým chirurgum.
Zvláste hledali:
 • Kolik chirurgu dostalo peníze?
 • Kolik penez bylo obdrzeno?
 • Typy plateb provedených behem 12 mesícu, které vedly az do roku 2007
 • Typy plateb provedených behem 12 mesícu po vyporádání DoJ
 • Podrobnosti o následných platbách (tri spolecnosti dobrovolne pokracovaly v poskytnutí údaju)
Níze uvádíme nekteré podrobnosti o jejich zjisteních:
 • 2007 - 1 041 plateb provedlo 5 výrobcu zarízení na 939 ortopedických chirurgu - jejich celková hodnota presahovala 198 milionu dolaru.
 • 2008 (12 mesícu po vyporádání DoJ) - bylo provedeno 568 plateb na 526 lékaru - celková cástka byla jen neco málo pres 228 milionu dolaru (zahrnuje 109 miliónu dolaru z nákupu licencních poplatku)
Následující údaje pocházejí ze trí spolecností, které poskytly údaje za celé ctyri roky:
 • 2007 - 212 740 dolaru bylo vyplaceno (prumerné) prumeru
 • 2008 - bylo vyplaceno (prumerné) prumerné cástky 193 943 USD
 • 2009 - 246 867 dolaru bylo vyplaceno (prumerné) prumeru
 • 2010 - 233 108 dolaru bylo vyplaceno (prumerné) prumeru
V roce 2007 bylo procento lékaru, kterí obdrzeli platby a melo akademické vztahy, 39,4%. Tento údaj vzrostl na 44,9% v roce 2008. Údaje poskytnuté temito tremi spolecnostmi vykazovaly podobný vývoj v následujících dvou letech.
Vedci dospeli k záveru:
"Prestoze mandatorní zverejnení konzultacních plateb a úsilí akademických institucí" sledovat jejich vlastní "se zdá být obezretné, vseobecné a podrobné zverejnování informací se standardizovanými formáty podávání zpráv a datovými prvky by tyto údaje ucinily pro pacienty, poskytovatele a tvurce politik uzitecnejsí. jasnejsí konkrétní pozadavky na zverejnení, aby bylo mozné provádet smysluplné dlouhodobé analýzy. "

Pozvaný komentár

Ve stejném casopise napsal Dr. Robert Steinbrook z Yale School of Medicine:
"Podle studie priblizne 1 000 lékaru, kterí dostali platby v roce 2007, predstavují pouze asi 4% ortopedických chirurgu ve Spojených státech," poznamenává Steinbrooková. "Bohuzel verejná data neposkytují informace o tom, jak se platby týkají výzkumu a vývoje prístroju, výberu implantátu kycelního nebo kolenního kloubu nebo jiných aspektu péce o pacienta.
Zverejnení plateb v prumyslu by nemelo odvádet pozornost od skutecných problému s ohledem na konflikt zájmu, "píse Steinbrook." Jedná se o minimalizaci nebo odstranení financních vazeb mezi lékari a prumyslem v jiných oblastech, nez je podpora výzkumu, bona fide poradenství týkající se základní a klinický výzkum a zákonné platby související s dusevním vlastnictvím. Prestoze mnoho dobre známých príkladu týkajících se stretu zájmu zahrnuje lékare v konkrétních oblastech, jako je ortopedie nebo psychiatrie, problémy jsou podobné u vsech specialit.
Ve Spojených státech se pravidla týkající se zprístupnení plateb v prumyslu chtejí zmenit. Pri povinném zverejnování plateb a bezprostredních cástek by melo existovat mnoho nových prílezitostí pro lepsí kontrolu stretu zájmu v oblasti medicíny. "

Napsal Christian Nordqvist

Gene vysvetluje, proc muze být chripka vázná

Gene vysvetluje, proc muze být chripka vázná

Lidé se vzácnou variantou genu, který kóduje protivirový protein, pravdepodobne skoncí v nemocnici vázne nemocnou, kdyz dostanou chripku, nez ostatní, kterí nesou jiné varianty, podle nového pruzkumu vedeného Wellcome Trust Sanger Institute Spojené království, které bylo v nedeli zverejneno v prírode.

(Health)

Zánet mení mitochondrie na toxické továrny

Zánet mení mitochondrie na toxické továrny

Ucení, jak kontrolovat zánet, muze mít obrovské dusledky pro lécbu mnoha nemocí. Prulomové výzkumy objevují, jak makrofágy mení mitochondrii na toxické chemické prípravky proti vzniku zánetu. Úloha makrofágu pri zánetu je slozitá a siroká. Zánet hraje významnou roli v rade vázných zdravotních stavu.

(Health)