cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s nealkoholickými tukovými onemocneními jater mají méne výskytu rakoviny jater nez pacienti s hepatitidou C

Podle predbezného setrení zverejneného v ríjnovém císle Hepatologie, casopis Americké asociace pro studium onemocnení jater, výskyt komplikací souvisejících s játry a hepatocelulárního karcinomu (HCC) je nizsí u jedincu trpících nealkoholickými tukovými jaterními onemocneními (NAFLD) s pokrocilou fibrózou nebo cirhózou, ve srovnání k infikovaným virem hepatitidy C (HCV). Osoby s NAFLD i HCV mely paralelní míru úmrtnosti.
Celosvetove se NAFLD stala nejcastejsí prícinou chronického onemocnení jater a vysetrování hlásilo az 30% vseobecné populace a 75% obézních lidí má onemocnení. Mensina jedincu s onemocnením má fibrózu nebo jaterní cirhózu a nealkoholické tukové jaterní onemocnení spolecne s pokrocilou fibrózou nebo cirhózou mohou vést k komplikacím jater, rakovine jater, selhání jater nebo k úmrtí. I kdyz pocet prípadu onemocnení vzrostl, vysetrování byla omezena, pokud jde o prirozený vývoj onemocnení spolu s pokrocilou fibrózou nebo cirhózou a pozdejsími výsledky.
Vedoucí autor Dr. Neeraj Bhala z Oxfordské univerzity ve Velké Británii uvedl: "Nase studie uvádejí dlouhodobou morbiditu a mortalitu pacientu s pokrocilou fibrózou nebo cirhózou, kterí byli léceni NAFLD, a to prostrednictvím budoucích prípadu ze ctyr mezinárodních spolupracujících hepatologických center. dlouhodobá prognóza pacientu s NAFLD ve srovnání s pacienty postizenými jinými jaterními chorobami, jako je chronická HCV, byla dulezitým aspektem nasí studie. " Podle lékarských dukazu je HCV v soucasné dobe primárním ukazatelem transplantace jater, který postihuje více nez 5 milionu lidí v USA, frekvence HCV se vyrovnává, zatímco prevalence NAFLD se zvysuje.
Výzkumní pracovníci zapsali 247 jedincu s NAFLD do nejvetsího pruzkumného výzkumu az dosud lidí s pokrocilou fibrózou nebo cirhózou. Byli také zarazeni 264 jedincu s HCV infekcí, kterí nebyli dríve léceni nebo kterí nereagovali na lécbu z center v Austrálii, Itálii, Velké Británii a USA. Overená jaterní biopsií byla na zacátku vysetrení úcastníky obou skupin Child-Pugh trída A a mela pokrocilou fibrózu (stupen 3) nebo cirhózu (stupen 4). Následná opatrení v oblasti NAFLD byla v prumeru 86 mesícu a 75 mesícu u skupiny HCV.
Z úcastníku skupiny NAFLD melo 19% komplikace související s játry a 13% zemrelo (nebo dostalo transplantace). Ve skupine s HCV melo 17% komplikace související s játry a 9% zemrelo (nebo dostalo transplantace). Nicméne poté, co byl tým prizpusoben veku a pohlaví, zjistili, ze prevalence komplikací souvisejících s játry, vcetne HCC, byla nizsí ve skupine s NAFLD ve srovnání s HCV skupinou. Objevili, ze mezi temito dvema skupinami byly kardiovaskulární komplikace a celková mortalita srovnatelné, prestoze nelze vyloucit mírné rozdíly, coz zduraznuje, ze je zapotrebí jeste vetsího vysetrování.
V pridruzené zpráve zverejnené tento mesíc v roce 2007 Hepatologie, Dr. Mary Rinella s lékarskou skolou Northwestern University v Chicagu v Illinois vysvetlila:

"Studie Bhaly a kolegu rozsiruje nase poznatky o prirozené historii NAFLD a NASH. Zatímco HCC nebyl prekvapive vyssí u nelécených pacientu s HCV ve srovnání s NAFLD, tato studie zduraznuje potenciál vývoje HCC u pacientu s nehrozícími HCV a NASH: Pokud se u pacientu s NAFLD nebo HCV vyskytne pravdepodobnost vývoje HCC pred rozvojem cirhózy, má to obrovský dopad na to, jak a kdy má zacít screening rakoviny jater u pacientu s onemocnením jater. "

Napsal Grace Rattue

Hookworms a alergie - Lékar sám infikuje pro experiment

Hookworms a alergie - Lékar sám infikuje pro experiment

V prvním experimentu svého druhu, který testuje návrh, ze infekce houby muze snízit nekteré alergické reakce, britský lékar, který se specializuje na lékarskou entomologii, se infikoval parazitem a pak polknul kameru na pilulku, aby natocil úcinek na jeho strevo. Dr. James Logan, jehoz výzkumná skupina na London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) hledá nové zpusoby kontroly hmyzu, který sírí smrtící nemoci, jako je malárie a horecka dengue, souhlasil s tím, ze se na svém debutu nakazil houbou ve forme tropické choroby expert na televizní show Embarrassing Bodies, jehoz nová série vysla v breznu na kanálu 4.

(Health)

Zenské vedce jsou nedostatecne zastoupeny

Zenské vedce jsou nedostatecne zastoupeny

Zeny jsou ve srovnání s muzi nedostatecne zastoupeny, pokud jde o hlásení akademického výzkumu, podle analýzy vedcu na univerzite v Sheffieldu. Analýza ukázala, ze muzské recníky výrazne prevysovaly pocet zenských recníku na nejznámejsích setkáních evolucních biologu v Evrope - sest dvoutrocných kongresu Evropské spolecnosti pro evolucní biologii (ESEB).

(Health)