cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Spokojenost pacienta souvisí s nekolika faktory

Podle výsledku studie, kterou provedl Joshua J. Fenton, MD, MPH, University of California-Davis Sacramento a jeho tým, se zdá, ze vyssí spokojenost pacientu souvisí s vyssím rizikem úmrtí, vyssími náklady na zdravotní péci a léky na predpis, vyssími pravdepodobnosti ústavní hospitalizace a nizsí pravdepodobnost pouzití tísnového oddelení.
Studie je publikována online na prvním míste Archiv vnitrního lékarství, jeden z JAMA / Archivy casopisy.
Za úcelem prezkoumání rozsáhlé metriky kvality spokojenosti pacientu vyuzíval tým údaje z národne reprezentativního vzorku a provedl prospektivní kohortovou studii 51 946 osob, které reagovaly na pruzkum národních panelu zdravotních výdaju v letech 2000 az 2007.
Tým objevil, ze jedinci, kterí hlásili vyssí spokojenost, meli vyssí náklady na léky na predpis, vyssí úmrtnost a vyssí náklady na zdravotní péci. Navíc zjistili, ze tato skupina pacientu mela nizsí pravdepodobnost návstevy pohotovostního oddelení a vyssí pravdepodobnost hospitalizace.
Vedci vysvetlují:

"V kombinaci se snízeným uzíváním tísnových sluzeb zvýsená péce o pacienty u nejúspesnejsích pacientu vyvolává otázku, zda mohou být více spokojeni pacienti diferencovane hospitalizováni za volitelná nebo méne naléhavá indikace, protoze neúmyslné naléhavé hospitalizace casto zacíná návstevami pohotovostních sluzeb.
Je také mozné, ze pacienti, kterí jsou nejméne spokojeni se svými lékari, mohou casteji hledat zdravotní péci na tísnových oddeleních nez na ambulancích. "

I kdyz tato studie zjistila, ze pacienti s vyssím uspokojením meli lepsí fyzický a dusevní zdravotní stav a s vetsí pravdepodobností hodnotili své zdraví jako vynikající nez pacienti, kterí byli méne spokojeni, výzkumníci naznacují, ze spokojenost pacienta by mohla být ukazatelem nemoci a identifikovat jednotlivci, kterí se spoléhají více na své lékare.

Výzkumní pracovníci navíc zduraznují, ze lékari casto souhlasí s diskrecní sluzbou, která muze poskytovat malý nebo zádný zdravotní prínos a která muze být spojena s vyssí spokojeností pacienta. Výzkumníci také zjistili, ze lékari s vetsí pravdepodobností souhlasí s diskrecními sluzbami, jako je pokrocilé zobrazování pro akutní bolesti dolní cásti zad, pokud jsou jejich príjmy silneji spojeny s uspokojením pacienta.
Vedci vysvetlují:

"Zatímco neveríme, ze by spokojenost pacientu nemela být brána v úvahu, nase data naznacují, ze plne nerozumíme tomu, co rídí spokojenost pacienta, jak je nyní mereno, nebo jak tyto faktory ovlivnují uzívání a výsledky zdravotní péce.
Tato sdruzení vyzadují opatrnou interpretaci a dalsí hodnocení, ale naznacují, ze nemusíme plne porozumet faktorum spojeným se spokojeností pacienta.
Bez dalsích opatrení, která by zajistila, ze péce bude zalozena na dukazech a bude zamerena na pacienta, prílisný duraz na spokojenost pacienta by mohl mít neúmyslné nepríznivé úcinky na vyuzití, výdaje a výsledky zdravotní péce. "

Dr. Brenda E. Sirovich z Lékarského centra pro otázky veteránu, VA Outcomes Group, White River Junction, Vt. A Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, Libanon, N.H., vysvetluje v pozvaném komentári:
"Autori se domnívají, ze úsilí uspokojit spokojenost pacientu muze být spatne rízeno, a to tím, ze implicitne povzbudí poskytovatele zdravotní péce k tomu, aby vyhoveli zádostem (nebo aby jednoznacne nabídli) volitelnou zdravotní péci, muze takové úsilí vést k nadmernému vyuzití, vyssím nákladum a horsím výsledky.
Praktictí lékari se dozvedeli, ze od odskodnení, zdravotního pojistení a klinických výkonnostních manazeru se dozví, ze budou odmeneni za prebytek a potrestáni, pokud riskují, ze nebudou delat dost. "

Sirovich uzavírá:
"My jako profesi a jako spolecnost muzeme prevzít zodpovednost za kontrolu nad neomezeným systémem pouze tehdy, pokud se budeme snazit prekonat rozsírenou mylnou predstavu, ze vetsí péce je nutne lepsí péce a prizpusobit pobídky, které podporují tuto víru."

Napsal Grace Rattue

Lécba kmenových bunek pro selhání jater by mohla nahradit transplantace jater

Lécba kmenových bunek pro selhání jater by mohla nahradit transplantace jater

Poprvé vedci obnovili funkci orgánu v tezce poskozených játrech u zivého zvírete transplantací laboratorních kmenových bunek. Výsledek priblízí den, kdy terapie zalozené na bunkách, které regenerují orgán, nahrazují potrebu jaterních transplantátu. Studie priblízí den, kdy bunecné terapie, které regenerují játrovou tkán, nahrazují potrebu transplantací jater.

(Health)

Brainové vazby oslabené stazením nikotinu mohou vysvetlit relaps kuráku

Brainové vazby oslabené stazením nikotinu mohou vysvetlit relaps kuráku

Nová studie zobrazující mozku, publikovaná v JAMA Psychiatry, naznacuje, ze vysoká míra relapsu u kuráku, kterí se snazí prestat, muze být zpusobena neschopností - vyvolanou stazením nikotinu - prejít z mozkové síte "výchozího rezimu" na "výkonnou kontrolu "mozková sít. Vedci z University of Pennsylvania ve Philadelphii a Národního institutu pro zneuzívání drog (NIDA) v Baltimore, MD vysvetlují, ze kdyz je zapojen výchozí rezim, lidé mají tendenci být v takzvaných introspektivních nebo autoreferencních stavech.

(Health)