cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Parkinsonova nemoc - Kolik cvicení zlepsuje príznaky?

Pres dve desetiletí Daniel Corcos zkoumal Parkinsonovu chorobu. Behem studií strávil vetsinu minulé dekády se zamerením na úcinky cvicení.
Corcos, profesor kineziologie a výzivy na univerzite v Illinois v Chicagu, vysvetlil:

"Pred nekolika lety bylo zrejmé, ze cvicení je opravdu dobré pro osoby s Parkinsonovou chorobou, a to nejen pro srdce, mozek a svaly, ale stejne tak pro zdravé lidi, ale také upravuje príznaky Parkinsonovy choroby choroba."

V soucasné dobe Corcos spolecne vede studii financovanou ctyrletým grantem ve výsi 3 miliony dolaru od Národního ústavu neurologických poruch. Cílem studie je zhodnotit prínosy aerobního cvicení pri kontrole symptomu u osob nedávno diagnostikovaných s Parkinsonovou chorobou.
Na výrocním zasedání Americké akademie neurologie v dubnu 2012 prednese Corcos výsledky studie. Výsledky studie ukazují, ze 2 roky výcviku na hmotnosti mohou výrazne a progresivne zvysovat motorické príznaky onemocnení, ve srovnání s cvicením, které po sesti mesících nevedly k zádnému zlepsení, jako je vyvazování a protahování.

Podle spolecnosti Corcos muze být trénink dlouhodobé hmotnosti povazován za zivotne dulezitou slozku pri zvládání nemoci.
V nové studii Corcos a spoluresitelka Margaret Schenkmanová z University of Colorado-Denver pridelí jednotlivcum, kterí byli nedávno diagnostikováni Parkinsonovou chorobou, 1 az 3 skupiny:
  • Úcastníci první skupiny budou pokracovat na své soucasné úrovni aktivity
  • Ti, kterí jsou ve druhé skupine, se zapojí do 30 minut vytrvalostního cvicení na bezeckém pásu 4x týdne - pri 60-65% maximální tepové frekvence
  • Úcastníci ve tretí skupine se intenzivneji cvicí - v rozmezí 80-85% své maximální tepové frekvence
Corcos, vysvetlil:
"Nasím prvním cílem je pouze proverit proveditelnost toho, zda mohou cvicit jak v mírné, tak vysoké dávce. Pak se zeptáme, zda cvicení u jedné nebo druhé dávky mení príznaky onemocnení?"

Jedna ctvrtina úcastníku studie bude zapsána na University of Pittsburgh, ctvrtina bude zapsána na University of Colorado-Denver a polovina úcastníku studie bude zapsána na Rush University Medical Center.
Prestoze léky, jako je levodopa, obecne vykazují pocátecní úcinnost pri lécbe symptomu onemocnení, tyto prínosy mají tendenci se opotrebovávat behem peti let od podstupování pacienta a 90% po 10 letech. Protoze úcastníci studie Corcsu a Schenkmana budou nove diagnostikováni s Parkinsonovou chorobou, nebudou zahájena lécba.
Výzkumníci pouzijí nástroj klinického merení nazvaný Unified Parkinson's Disease Rating Scale a dokumentují, jak kazdá ze trí skupin zvládá príznaky, jako je rigidita, abnormální posturální reflexe, pomalý pohyb a tres.
Pokud výsledky studie ukazují, ze urcitá úroven vytrvalostního cvicení snizuje príznaky, tým naplánuje novou fázi studie, aby zjistila, zda cvicení je skutecne neuroproterapeutické. I kdyz jsou zapotrebí dalsí studie, dukazy naznacují, ze cvicení muze být úcinnou terapií.
Corcos, rekl:
"Jakákoli lécba, která snizuje mnozství léku, je prospesná pro pacienta, protoze oni získají delsí a lepsí odpoved z jejich léku. Cílem nasí práce je pomáhat pacientum s Parkinsonovou chorobou vést lepsí zivot, dokud není nalezena lécba. "

Napsal Grace Rattue

Rodina domu - Pokyny k problematice AAP

Rodina domu - Pokyny k problematice AAP

Vzhledem k tomu, ze míra porodu v USA se stále zvysuje, Americká akademie pediatrie (AAP) vydala nové politické prohlásení zverejnené v casopise Pediatrics s názvem "Plánované narození domova", které obsahuje radu nových doporucení pro péci o deti deti narozené doma. Zejména uvedla, ze by mela být prítomna alespon jedna osoba, která by byla vzdy prítomna, aby se starala o novorozence.

(Health)

Jak se zbavís vaginálních pupíku?

Jak se zbavís vaginálních pupíku?

Obsahy Príciny Lécba Dalsí podmínky Kdy videt lékare Prevence Pichlíky kolem oblasti zenských pohlavních orgánu jsou bezným stavem zpusobeným ruznými faktory. Tyto hrboly mohou být nepríjemné a drázdivé, ale ve vetsine prípadu nejsou vázné. Vaginální pupínky mají podobný vzhled jako pupínky, které se vyskytují v jiných oblastech tela.

(Health)