cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Painkiller predávkuje úmrtnost trikrát za deset let, USA

Více Americanu zemre kazdorocne predávkováním predávkováním proti bolesti nez celkovým mnozstvím kokainu a heroinu, podle nového CDC vitální príznaky zpráva zverejnena dnes. Narkotika, jako jsou Opana (oxymorfon), OxyContin (oxykodon), metadon a Vicodin (hydrokodon) zabíjejí denne více nez 40 lidí v USA kvuli predávkování. Reditel CDC Thomas Frieden, M.D., M.P.H, rekl:

"Stávající zdravotní pojistovny, poskytovatelé zdravotní péce a jednotlivci mají klícovou roli v úsilí o zastavení této epidemie predávkování, zatímco my ochranujeme pacienty, kterí potrebují predpisy ke kontrole bolesti. "

Významná cást úmrtí pochází od lidí, kterí léky na predpis uzívají léky proti bolesti bez predpisu. Cílem je zazít "vysoký" obsah techto léku. Jinými slovy, pouzívají léky na predpis proti bolesti pro rekreacní pouzití.
Národní prehled o uzívání a zdraví uzivatelu v USA informuje, ze v roce 2010 priblizne 1 z kazdých 20 jedincu starsích 12 let uvedlo, ze pouzívaly léky proti bolesti z jiných nez lékarských duvodu (rekreacne) - celkem 12 milionu lidí. Agentura pro vymáhání drog (DEA) tvrdí, ze prodej takových léku poskytovatelum zdravotní péce a lékárnic se za posledních dvanáct let zvýsil o více nez 300%.
Míra prodeje léku proti bolesti na predpis, úmrtí a prístup k lécbe návykových látek (1999-2010)

Zdroj: "Predávkování predávkování Painkiller v USA"
Gil Kerlikowske, reditel pro národní politiku kontroly drog, uvedl:
"Zneuzívání léku na predpis je tichá epidemie, která ukradne tisíce zivotu a roztrhává spolecenství a rodiny po celé Americe. Od prvního dne jsme se zamerili na tuto krizi pomocí laserového prístupu, a to prijetím komplexního prístupu k verejnému zdraví a verejné bezpecnosti.
Vsichni hrajeme roli. Poskytovatelé zdravotní péce a pacienti by meli být informováni o rizicích léku proti bolesti na predpis. A rodice a prarodici si dnes mohou potrebovat cas, aby správne zlikvidovali nejaké nepotrebné nebo vynechané léky z domova a mluvili se svými detmi o zneuzívání a zneuzívání léku na predpis. "

Obamova administrativa zahájila akcní plán - Epidemie: Reakce na krizi zneuzívání léku na predpis v Americe - v dubnu letosního roku "národní epidemie zneuzívání léku na predpis". Úrady tvrdí, ze se snazí snízit "toto zatízení verejného zdraví".
Státní monitorovací programy budou v rámci tohoto plánu rozsíreny. Nepouzité léky budou likvidovány snadneji a setrneji k zivotnímu prostredí. Bude také poskytovat vzdelání poskytovatelum zdravotní péce a jejich pacientum, stejne jako silnejsí podpora orgánum cinným v trestním rízení.
Ve 48 státech jiz probíhají programy monitorování státu, jejichz cílem je zabránit tomu, aby byly tyto léky proti bolesti predávané na léky odkloneny, a soucasne respektoval soukromí pacientu. DoJ (ministerstvo spravedlnosti) jiz uzavrelo nekolik "tabletových mlýnu".
A Pilulkový mlýn je klinikou, lékarskou kancelárí nebo zdravotnickým zarízením, které se bezne zabývá predepisováním a vydáváním kontrolovaných látek mimo bezné normy lékarské praxe v komunite nebo porusuje zákony státu týkající se predepisování nebo vydávání kontrolovaných léku na predpis . Jednoduseji a hrubeji - pilulkový mlýn je místo, kde lidé mohou snadno dostávat léky na predpis za peníze, at uz je potrebují, nebo ne.
Míra úmrtí podle stavu pred predávkováním drogami na 100 000 osob (2008)

Zdroj: "Predávkování predávkování Painkiller v USA"
Zákon o likvidaci bezpecných a odpovedných drog, který byl prezidentem Obamou podepsán, umoznuje místním komunitám a státum shromazdovat a bezpecne odstranovat nezádoucí léky na predpis. V uplynulém roce spolecnost DEA shromázdila a likvidovala více nez 300 tun nezádoucích léku.
Pamela Hyde, zneuzívání návykových látek a správce administrace sluzeb v oblasti dusevního zdraví rekl:
"Témer 5500 lidí zacne kazdodenne zneuzívat léky na léky na predpis. Stejne jako ostatní epidemie v oblasti verejného zdraví muze být prevence zalozená na komunite osvedceným, zivot zachranujícím a nákladove efektivním klícem k prekonání trendu a obnovení zdraví a pohody."

Níze uvádíme nekolik zvýraznených údaju ze sestavy:
  • Úmrtnost na léky proti bolesti léku na predpis je trikrát vyssí u non-hispánské bílé nez pro afroamericané a hispánské bílé
  • Míra úmrtí mezi aljasskými domorodci a americkými indiány je priblizne stejná jako u nehispánských bílku
  • Nejvyssí míra úmrtnosti jsou mezi lidmi ve veku od 35 do 54 let
  • 830 652 let potenciálního zivota pred vekem 65 let bylo ztraceno v jednom roce kvuli predávkování predávkováním proti bolesti
  • Predávkování léky proti bolesti na predpis znicí podobný pocet let zivota, který se ztratil v dusledku dopravních nehod, a výrazne více, nez utratili v dusledku vrazdy
  • Podle údaju za rok 2008 se míra úmrtnosti predávkování léky predávkování pohybuje od 5,5. na 100 000 osob v Nebrasce na 27 na 100 000 v Novém Mexiku
  • 1 z kazdých 12 lidí ve veku nejméne 12 let uzívá léky na predpis léky v Oklahome, coz je nejvyssí míra v USA. Nebraska má nejnizsí rychlost u 1 z 30 lidí.
  • Prodej léku na bázi léku na predpis na Floride (nejvyssí stav) je trikrát vyssí nez Illinois (nejnizsí stav). Cím vyssí je trzby na osobu, tím vyssí je míra úmrtnosti na léky predávkování drogami
Napsal Christian Nordqvist

Lidé, kterí jsou snadno obtezováni, jsou duveryhodnejsí

Lidé, kterí jsou snadno obtezováni, jsou duveryhodnejsí

Jste-li clovek, který je snadno obtezován, muzete najít komfort v tom, co výzkumníci z University of California, Berkeley ve zpráve v dokumentu publikoval on-line tento mesíc ve Journal of osobnosti a sociální psychologie: oni naznacují, mírné embarassment je dobrá vec, protoze to znamená, ze budete pravdepodobne více duveryhodní a velkorysí.

(Health)

Stredomorská strava Dobrá pro dusevní a fyzické zdraví

Stredomorská strava Dobrá pro dusevní a fyzické zdraví

Inspirován tradicními zpusoby stravování ve Spanelsku, jizní Francii, Itálii, Recku a cástech Stredního východu je stredomorská strava spojena s nizsí úmrtností a snízenou pravdepodobností vzniku chronických onemocnení. Nyní vedci tvrdí, ze je také prospesné pro dusevní a fyzické zdraví.

(Health)