cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc mám v levé ruce bolesti?

Obsah

 1. Infarkt
 2. Angina
 3. Skeletomuskulární poranení
 4. Lécba
Ackoli malé bolesti a bolesti jsou normální soucástí stárnutí, náhlá nebo neobvyklá bolest levého ramene muze být spojena s váznejsím stavem.

Muze to být signál zranení, které vyzaduje lécbu nebo v nejhorsím prípade symptomem srdecního záchvatu.

Uvedomení si mozných prícin a charakteristik bolesti levé paze muze pomoci nekomu rozpoznat, na co reaguje telo a kdy je potreba vyhledat lékarskou pomoc.

Infarkt


Bolest v levé ruce je castým príznakem srdecního záchvatu.

Srdecní záchvat je úmrtí nebo poskození cásti srdecního svalu kvuli nedostatku kyslíku.

Vetsina srdecních záchvatu se objevuje, kdyz se koronární tepny zúzily kvuli nahromadení cholesterolu a mastných plaku. Pokud se kousek plaku uvolní z steny tepny, muze prerusit tok krve bohaté na kyslík do srdce a zpusobit infarkt.

Bolest levého paze je jedním z nejcastejsích príznaku infarktu.

To se muze zdát zvlástní, protoze svaly pazí nejsou poskozené. Nicméne, nervy vycházející ze srdce a ty, které pricházejí z ramene, vysílají signály do stejných mozkových bunek. To znamená, ze mozok je zmatený o zdroji bolesti.

Tento jev nazývaný zmínená bolest vysvetluje, proc osoba, která zazívá srdecní infarkt, muze cítit bolesti paze bez bolesti na hrudi.

American Heart Association doporucuje volat 911, jestlize náhlé bolesti levé paze zhorsují behem nekolika minut nebo jsou kombinovány s nekterým z následujících príznaku:

 • nepohodlí uprostred hrudníku, které trvá déle nez nekolik minut, nebo zmizí a pak se vrátí
 • bolest, necitlivost nebo jiné neobvyklé nepohodlí v oblasti zad, krku, celisti nebo spodního bricha
 • dusnost, s nebo bez bolesti na hrudi
 • spatné trávení
 • nevolnost nebo zvracení
 • svetlem
 • náhlých studených pocení nebo propláchnutí

Nepohodlí hrudníku je nejcastejsím symptomem srdecního záchvatu u muzu a zen. Má formu tlaku, tesnosti, plnosti, horení nebo postupné budování bolesti.

Nicméne zeny jsou casteji nez muzi, kterí mají príznaky bez typické bolestí na hrudi nebo pazích. Tyto príznaky se casto vyskytují v dusledku viru, poruchy trávení nebo stresu.

Pokud se u vás objeví jakákoli náhlá a neocekávaná kombinace nevolnosti, zvracení, dusnosti nebo bolesti v dolní cásti bricha, zad, ci celisti, okamzite vyhledejte lékarskou pomoc.

Angina

Angina je nepohodlí nebo bolesti, kdyz srdce získává méne kyslíku, nez potrebuje. Spolu s bolestem levé paze se mohou objevit príznaky v oblasti ramen, krku, zad, nebo celisti. Angina se muze také cítit jako porucha trávení.

Angina není srdecní infarkt, ale známka srdecního problému. Vetsinou vyplývá z toho, ze koronární tepny jsou ucpané nebo zúzené.

Existují dve hlavní formy anginy pectoris:

 • Stabilní angina pectoris je predvídatelná a zvládnutelná. Objevuje se pouze v case fyzické námahy nebo emocního stresu. Poté srdce pracuje extra tvrdé a potrebuje více kyslíku, nez dovoluje zúzení tepen. Muze být osetrena klidem a v prípade potreby i uvolnujícím lékem nazývaným nitroglycerin.
 • Nestabilní angina pectoris je nepredvídatelná a nebezpecná. Muze se objevit i pri odpocinku, coz znamená, ze srdce trvale nedostává dostatek kyslíku. Nestabilní angina pectoris je signál, ze by se mohl objevit srdecní záchvat a musí být vyhodnocen v pohotovosti.

Skeletomuskulární poranení


Sportovci mají vyssí riziko vzniku bursitidy a tendonitidy, jelikoz jsou oba zpusobeny nadmerným uzíváním kloubu.

Nepohodlí levého ramene pravdepodobne nemá souvislost se srdcem, pokud má následující charakteristiky:

 • bodavá bolest, která trvá jen nekolik vterin najednou
 • bolest zpusobená pohybem nebo dotykem
 • bolest, která se vyskytuje pouze na malém míste na pazích
 • bolest, která pretrvává bez dalsích príznaku po celé hodiny nebo dny

Místo toho by nepohodlí mohlo být príznakem zranení kosti nebo tkáne v rameni, rameni nebo lokte. Nekteré bezné skeletomuskulární stavy, které mohou zpusobit bolesti paze, zahrnují:

Bursitida

Bursa je tekutinový vak, který pusobí jako polstár mezi kostí a okolní mekkou tkánou. Bursitida nastane, kdyz se burza zapálí.

Bolest levého ramene muze být symptomem bursitidy u ramen, která obvykle vyplývá ze spolecného naduzívání. Mohlo by to být také zpusobeno prímým traumatem nebo infekcí burzou.

Tendonitida

Jedná se o zánet pojivové tkáne mezi svaly a kostí. Stejne jako u bursitidy je tendonitida vyvolávána opakovaným spolecným uzíváním. Z tohoto duvodu je to videt u hrácu tenisu, plavcu a hudebníku.

Tendonitida v rameni nebo lokte muze být zdrojem bolesti levého ramene.

Rotátorová manzeta

Rotátorová manzeta je skupina svalu a slach, která drzí rameno v zásuvce a pomáhají pri zvedání a otácení.

Roztrhnutí mekké tkáne rotátorové manzety muze být velmi bolestivé. Vyplývá to z naduzívání ramen nebo prímého traumatu. Stárnutí je také rizikovým faktorem, protoze muze vést k degeneraci ramenních tkání.

Herniated disk

Kdyz dojde k výbuchu jednoho z páterních polstáru, vycnívá mezi páterní kosti a tlací proti okolním nervum. Pokud postizené nervy slouzí rameni, muze osoba pocítit bolesti pazí, necitlivost nebo slabost, která by mohla být zamenena za srdecní záchvat.

Obvyklá prícina herniace disku je tezké nebo opakované zvedání.

Zlomenina

Bolest v pazích muze být príznakem nezjistené zlomené kosti.

Dokonce i s dobrým porozumením techto mozných skeletomuskulárních stavu muze být tezké odlisit poranení z infarktu. Nekteré rizikové faktory zranení, jako je vek a fyzická aktivita, se také prekrývají.

Z techto duvodu je dulezité nepokusit se diagnostikovat zranení nebo vyloucit problém se srdcem zalozený na nejasných príznacích.

Lécba


Kardiální stent je jednou z mozností lécby blokád v tepnách.

Prestoze zranení ramen a ramen nemusí být zivot ohrozující, je stále dulezité, aby je vysetroval lékar. Predcasná lécba muze umoznit lécení tkáne nebo kosti pred dalsím poskozením.

Pokud se lékari v pohotovosti rozhodnou, ze bolesti pazí jsou príznakem infarktu nebo arteriální blokády, budou okamzite jednat. Za prvé, oni s nejvetsí pravdepodobností provedou elektrokardiogram, krevní práce, rentgenové vysetrení hrudníku a prípadne vysetrení pomocí pocítacové tomografie angiografie (CTA).

V závislosti na situaci se také provádí zobrazovací procedura nazývaná srdecní katetrizace. Tento test umoznuje lékarum videt rozsah blokád pomocí barviva vstrikovaného do tepen.

Na základe výsledku tohoto testu se lékari mohou rozhodnout pro neinvazivní lécbu. Pouzívá se droga, která rozkládá krevní srazeniny.

Závaznejsí blokády mohou vyzadovat operaci. Existuje mnoho ruzných kardiologických postupu a faktory, které jdou do výberu jednoho, jsou slozité. Nekteré moznosti pro obnovení prutoku krve srdce zahrnují:

 • Implantace stentu: Toto je situace, kdy trubka z dráteného pletiva s názvem stent je vlozena do zúzené tepny, která napomáhá prutoku krve.
 • Angioplastika: Jedná se o postup, kdy se malý balon nafoukne uvnitr zablokované tepny a otevre se pro prutok krve. Stend muze být také pripojen k balónu a uzamcen na svém míste.
 • Bypassová operace: Zde je úsek zdravých cév pripevnen ke zúzené tepne, odklonení prutoku krve okolo blokády.

Kazdý, kdo byl diagnostikován infarktem nebo angínou, bude muset zmenit zivotní styl. To muze znamenat ukoncení kourení, ztrátu hmotnosti, zahájení cvicení nebo úpravu stravy, která bude zdravejsí pro srdce.

Lékari mohou také predepisovat snízení hladiny cholesterolu, redení krve nebo léky na krevní tlak.

Ackoli tyto zmeny mohou být nejprve ohromující, mohou pomoci predejít dalsímu poskození srdce a srdecním epizodám. Takové zmeny mohou pomoci cloveku se srdecními chorobami zít plný a zdravý zivot.

Vlastní sledování nejúcinnejsí zpusob, jak snízit krevní tlak

Vlastní sledování nejúcinnejsí zpusob, jak snízit krevní tlak

Pacienti s nekontrolovaným krevním tlakem mohou podle nové studie British Medical Journal (BMJ) významne zlepsit své zdraví díky novému systému samocinného monitorování nazývanému telemonitoring, který lze pouzít doma. Výzkum ukázal, ze pacienti s tímto onemocnením, který je obvykle obtízné lécit samotnými léky, mohou tezit z tohoto prenosného systému, který jim umoznuje nahrávat a odesílat vlastní krevní tlak prímo lékarum v reálném case.

(Health)

Pacienti s více zdravotními problémy prekonávají zdravotní systém Spojeného království

Pacienti s více zdravotními problémy prekonávají zdravotní systém Spojeného království

Mnoho zdravotních stavu není prevládající u tech, kterí jsou starsí; nová studie zverejnená online First v The Lancet odhaluje, ze vetsina pacientu, kterí trpí dvema nebo více stavy, jsou ve skutecnosti mladsí 65 let. Je zapotrebí radikální revize zdravotnického systému, aby se zdravotnický systém Spojeného království a jiné zdravotnické systémy v jiných zemích mohli vyrovnat s poptávkou, protoze nebyly navrzeny tak, aby tyto scénáre uspokojily.

(Health)