cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovina vajecníku - pomocí genetiky predpovedet chemoterapii

Podle vydání 13. dubna Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny, jestli ano nebo ne chemoterapie na bázi platiny první linie muze mít prospech v pokrocilém stádiu rakovina vajecníku pacienti mohou být nyní potenciálne zalozeni pomocí skóre zamereného na opravu DNA.
Vetsina karcinomu vajecníku je diagnostikována, kdyz je onemocnení jiz v pokrocilém stádiu, tj. Stupen III a IV. Lékari chirurgicky odstraní co nejvíce nádoru pred podáním chemoterapie na bázi platiny. Nástroje reagující na chemoterapii na bázi platiny vsak stále zustávají nedostatecné.
MUDr. Josephine Kangová z Oddelení radiacní onkologie v Institutu pro lécbu rakoviny Dany Farber a její tým chtel zkontrolovat, zda bodové hodnocení zamerené na opravu DNA by mohlo pomoci predpovedet výsledky u pacientu s rakovinou vajecníku, kterí jsou léceni chemoterapie na bázi platiny.
Databáze Cancer Genome Atlas (TCGA) poskytla údaje o genové expresi u pacientu s pokrocilým stárím rakovinou vajecníku a tým vyvinulo molekulární skóre vysetrením genu, které se podílely na platinových indukovaných cestách poskození DNA. Pacienti byli zarazeni do kategorií s nízkým nebo vysokým skóre a tým vyhodnotil prognostickou hodnotu skóre pro celkové prezití, prezití bez rekurence a prezití bez progrese.
Objevili, ze ve srovnání s pacienty s nízkým bodovým hodnocením meli pacienti s vysokým skóre statisticky významné zlepsení celkového prezití a ze jejich skóre bylo pozitivne spojeno s mírou odpovedi, prezitím bez recidivy a prezíváním bez progrese. Závery rovnez prokázaly, ze výsledky pacientu prekonaly jiné známé klinické faktory pri predpovedi celkového prezití v souboru dat TCGA a také ve dvou dalsích overovacích sadách.
Vedci dospeli k záveru:

"Rozvoj schopností predvídat OS a výsledky chemoterapie pomocí prognostických markeru, jako je skóre, je kritický, zejména u rakoviny vajecníku, protoze v soucasné dobe neexistují zádná dalsí dobrá klinická opatrení, která by predpovedi odpovedi na standardní chemoterapii na bázi platiny."

Vedci si uvedomují omezení svých studií, vcetne skutecnosti, ze výsledky dosud nebyly v klinickém hodnocení prozkoumány prospektivne, trebaze se domnívají, ze jsou pripraveny na testování. Oni písí:

"S dodatecnou prospektivní validací v klinických studiích doufáme, ze skóre se muze stát silným nástrojem, který je uzitecný pri stratifikaci pokrocilých pacientu s rakovinou vajecníku k optimálním lécebným postupum zahrnujícím nové lécebné rezimy oproti soucasnému standardu péce."

Elizabeth M. Swisherová, MD, Department of Obstetrics and Gynecology na Washingtonské univerzite, podporuje názor v souvislém publikaci, ze skóre bylo neadekvátne potvrzeno a není k dispozici pro klinickou aplikaci. Zduraznuje, ze i presto, ze studie je dulezitým úsilím, "predcasná aplikace nedostatecne validovaných biomarkeru muze negativne ovlivnit úspesnou realizaci individualizovaných terapií".
Napsal Petra Rattue

Chripka - Jak to zastavit!

Chripka - Jak to zastavit!

Behem celosvetové epidemie chripky v letech 1918 az 1920 ztratilo zivot 50 az 100 milionu lidí, pricemz více nez ctvrtina svetové populace byla nakazena. Ackoli by vakcíny mohly pomoci v prípade podobného ohniska dnes, stále zustává moznost, ze výroba vakcín by nebyla schopna zvládnout takový príliv poptávky, aby se dosáhlo významného dopadu.

(Health)

"Puppy dog ??eyes" vysvetlil vedou

"Puppy dog ??eyes" vysvetlil vedou

Vedci odhalili fascinující hormonální mechanismus za touto srdecní tání, známou pro milovníky psu, kdyz se dívají do slavného "stenete psího oka" svého psa. Studie zjistila, ze oxytocinová smycka mezi psy a majiteli je srovnatelná s matkou a dítetem. Znacka "Nejlepsí prítel cloveka" pripojená k psum byla potvrzena ve studiích, které ukazují, ze psi mají duvernejsí znalosti urcitých oblastí lidské povahy ve srovnání s jinými zvíraty.

(Health)