cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Otevrený dialog mezi HCP a pacienty s rakovinou prsu muze zlepsit zkusenosti

Vetsina pacientu s diagnostikovaným pokrocilým karcinomem prsu se domnívá, ze jejich poskytovatelé zdravotní péce je zahrnují ve vetsine rozhodnutí o lécbe, podle výsledku globálního pruzkumu, který byl zverejnen na 9. Evropské konferenci proti rakovine prsu.

Údaje vsak také ukazují, ze je zapotrebí více práce, zejména v oblastech, kde nebyly fyzicky, sociálne a psychologicky ovlivneny taková diagnóza.

Studijní poradci z CancerCare v New Yorku, New York a Harris Interactive v Rochesteru v NY analyzovali reakce na on-line pruzkum zamerený na zlepsení potreb podpory zen s pokrocilým karcinomem prsu.

Pokrocilý karcinom prsu postihuje témer 250 000 zen po celém svete a zahrnuje lokálne pokrocilé a metastatické onemocnení, ríká poradce Kyle Hornyak z CancerCare.

Nemoc má významné zdravotní dusledky, vyzaduje celozivotní lécbu a je prícinou výrazné morbidity a úmrtnosti, presto jsou tyto zeny zrídka uspokojovány.

Celkove bylo provedeno 173 zen metastazujících pacientu s rakovinou prsu ve veku 21 let a starsí. Úcastníci studie byli z USA, Kanady, Mexika, Argentiny, Brazílie, Velké Británie, Nemecka, Ruska, Libanonu, Indie, Tchaj-wanu a Hongkongu.

Výsledky ukázaly, ze 57% pacientu uvedlo, ze poskytovatelé zdravotní péce (HCP) je zapojují do diskusí o lécbe a zahrnují obavy pacientu a / nebo osetrovatelu pri rozhodování o plánu lécby. Mezitím se 36% z nich nezúcastnilo a 7% nezaznamenalo.

Z kohorty zen, které uvádely, ze nebyly zahrnuty do techto rozhovoru, 49% pricítalo svou neúcasti duvere ve své HCP, aby se rozhodlo o optimální rozhodnutí o své péci, 21% nevedelo o dostupných moznostech lécby a 11% pohodlné dotazování jejich HCP.

Zbývajících 19% uvedlo radu dalsích duvodu, proc jejich HCP je nezahrnuje do diskusí o lécbe.

HCP by mely projednávat klinické studie, moznosti lécby pacienty


Otevrený dialog mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty je klícem k informovanému rozhodování o lécbe, tvrdí výzkumní pracovníci.

Pátrání také zádá zeny o obsahu diskusí o lécbe pacienta - HCP. Výzkumníci zjistili, ze 70% zen se zabývalo moznými vedlejsími úcinky souvisejícími s lécbou, 62% diskutovalo o bolestech a nepohodlích, 60% diskutovalo o terapeutických cílech, 58% se zabývalo vedením vedlejsích úcinku a 53% diskutovalo o dalsích dostupných moznostech lécby.

Úspesnost lécby (39%), náklady (37%), prístup (36%) a úcast v klinických studiích (22%) byly diskutovány méne casto.

Témer dve tretiny zen uvedly, ze se domnívají, ze jejich moznosti lécby jsou omezené.

Vzhledem k tomu, ze dopad diagnostiky pokrocilého karcinomu prsu byl prevázne zkoumán u západních bílých populací v casné rakovine, vedci se také rozhodli podrobneji prozkoumat úcinky diagnostiky pokrocilého karcinomu prsu u svých úcastníku studie ze zemí, které mely malou " mapování "zkuseností s rakovinou prsu.

Mezi tyto zeme patrí Rusko, Turecko, Indie, Tchaj-wan, Hongkong a Libanon.

Hlavní zjistení byla následující:

  • Vetsina pacientu s pokrocilým karcinomem prsu v techto zemích je znepokojena nebo je velmi znepokojena svým vlastním zdravotním stavem
  • Vetsina zen, které zijí s pokrocilým karcinomem prsu, má pocit, ze nikdo nerozumí tomu, cím procházejí, a ze se cítí izolovaní od rané komunity rakoviny prsu
  • Dokonce i zeny, které se aktivne snazí o informace a zaclenení do komunity pro rakovinu prsu, nemohou najít informace, které by odpovídaly jejich potrebám
  • Mnoho pacientu zjistilo, ze podpora prátel a rodiny se casem snizuje
  • Zeny s pokrocilým karcinomem prsu se casto cítí hodnoceny za podporu, kterou poskytují (nebo jim poskytují), ale obávají se, ze jejich onemocnení muze zabránit tomu, aby nabízeli trvalou podporu.

Výzkumní pracovníci naléhají na HCP, aby podporovali otevrený dialog s pacienty, aby byli schopni poskytnout jim informace potrebné k tomu, aby mohli prijímat kvalifikovaná rozhodnutí o lécbe. Dialog by mel zahrnovat diskusi o dostupných moznostech lécby a probíhajících klinických studiích, vedlejsích úcincích a emocní podpore.

Celosvetový pruzkum "Vypocítat nás" byl poveren spolecností Novartis Oncology ve spolupráci s globální advokací.

Jill Stein je parízský nezávislý lékarský spisovatel.

Nové pokyny pro testování cukrovky u tehotných zen

Nové pokyny pro testování cukrovky u tehotných zen

Odborníci ríkali, ze diabetes u tehotných zen je nekdy postrádána tradicními metodami screeningu, takze pracovní skupina spolecnosti Endokrinní spolecnost vydala soubor pokynu, které pomáhají zdravotníkum poskytovat nejlepsí péci o cukrovku tehotným zenám. Klinická praktická smernice (CPG) byla nedávno zverejnena v casopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

(Health)

Co se stane, kdyz pijete prílis mnoho vody?

Co se stane, kdyz pijete prílis mnoho vody?

Obsah intoxikace vodou Nebezpecí prílisné vody Muze to být fatální? Kolik je prílis mnoho? Kolik vody potrebujete? Vsechny bunky a orgány ve vasem tele potrebují správnou funkci vody. Nadmerná spotreba vody vsak muze vést k intoxikaci vodou. To bylo v nekterých prípadech známo jako fatální.

(Health)