cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jedna epizoda malárie brzy v tehotenství ztrojnásobí riziko potratu

Podle nejvetsí studie o úcincích malárie a ruzných antimalariálních léku na pocátku pocátecního tehotenství je pouze jedna epizoda malárie v prvním trimestru spojena s trikrát vetsím rizikem potratu. Výzkumníci také zjistili, ze zeny lécené léky proti malárii nemely zádné závazné nezádoucí úcinky nebo zvýsily pravdepodobnost potratu. Studie byla zverejnena online v roce 2005 Lancetové infekcní nemoci.
Podle odhadu je kazdý rok 125 milionu tehotenství ohrozeno malárií. Behem tehotenství muze malárie zpusobit závaznou chudokrevnost a parazitní infekci u plodu a zvýsit riziko nízké porodní hmotnosti, predcasného porodu a úmrtí matek.
Az dosud vedci vedí jen málo o úcincích malárie na pocátku tehotenství nebo o prínosy a skodu protimalariálních léku v pocátecních fázích tehotenství. Lécba vsech malátu falciparum je kombinacní lécba zalozená na artesunáte (ACT), nicméne se nedoporucuje behem prvního trimestru tehotenství, protoze se ukázala jako toxická ve studiích na zvíratech, coz muze zpusobit vrozené vady nebo potrat.
Prední autorka Rose McGreadyová ze spolecnosti Shoklo Malaria Research Unit v Thajsku vysvetlila:

"Jak malárie vivax, tak falciparum významne prispívají k smrti plodu a kojencu, které lze predejít. Tyto výsledky naznacují, ze nepríznivé úcinky malárie v prvním trimestru podstatne prevazují nad jakýmikoli nepríznivými úcinky její lécby ... [a] zduraznuje dulezitost vcasné detekce malárie a úcinná lécba vsech tehotných zen. "

McGready a jeho tým se rozhodli poskytnout dalsí dukazy a prezkoumaly záznamy tehotných zen, které se zúcastnily prednatálních klinik Shoklo Malaria Research Unit na severozápadní hranici Thajska v období od kvetna 1986 do ríjna 2010. Porovnávaly výsledky 16,668 zen, které v prubehu tehotenství nemely malárii s 945 zenami, kterí meli v prvním trimestru pouze jednu epizodu, tj. méne nez 14 týdnu do svého tehotenství, a zjistili, ze asymptomatická malárie bez známých príznaku souvisí s témer trojnásobným rizikem potratu v porovnání s temi, kterí nezamenoval malárii, zatímco riziko potratu u pacientu se symptomatickou malárií melo tendenci být alespon ctyrikrát vetsí. U zen s vivaxem a falciparum malárií bylo riziko potratu podobné.
Výzkumníci zjistili, ze sance na potrat byly srovnatelné u zen, které behem prvního trimestru uzívaly chloroquin (26%), chinin (27%) a artesunát (31%), jako je napríklad narození nebo nízké porodní hmotnosti. Na rozdíl od zjistení ze studií na zvíratech výzkumníci nezjistili zádné dalsí toxické úcinky u zen lécených artesunátem.

Autori poznamenávají: "Potlacení v 24 epizodách hyperparasitémie nebo tezké malárie v prvním trimestru bylo vysoké, ale artesunát nevedl k vyssímu poctu potratu nez k chripce", a uzavírají slovy, ze: "Tato zjistení mají vázné dusledky pro lécbu malárie a které v soucasné dobe ignorují první trimestr ... Randomizovaná studie o lécbe na bázi artemisininu v prvním trimestru je nyní zapotrebí k tomu, aby se s touto trídou léku proti malárii ucinily pevné doporucení ohledne bezpecnosti lécby malarie v prvním trimestru. "
Meghna Desai a Stephanie Dellicour z Keni Medical Research Institute / Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení, Kisumu, Kena píse v pridruzeném komentári:
"Tato studie poskytuje úroven ujistení ohledne mozného rizika spojeného s expozicí artemisininu v ranném tehotenství ve srovnání se zjisteným rizikem malárie. Tato studie spolu s údaji z probíhajících studií provádených v subsaharské Africe umozní poprvé informovaný odhad rizika a prínosu onemocnení ve srovnání s lécbou kombinovanou lécbou artemisininem v tehotenství. "

Napsal Petra Rattue

Migréna s Aurou spojená se srdecním onemocnením u zen

Migréna s Aurou spojená se srdecním onemocnením u zen

Zeny, které mají migrénu s aurou, mohou mít zvýsené riziko srdecních záchvatu a osoby uzívající novejsí antikoncepci mohou mít vyssí riziko vzniku krevních srazenin. Tato zjistení pocházejí ze dvou nových studií, které budou predlozeny na 65. výrocním zasedání Americké akademie neurologie v San Diegu, 16. - 23. brezna 2013.

(Health)

Metoda výcviku toalety není spojena s nehodami mezi detmi

Metoda výcviku toalety není spojena s nehodami mezi detmi

Rodice mohou klidne spát, protoze vedí, ze bez ohledu na to, jakou metodu toaletní výuky pouzívají, nemá vliv na to, zda jejich díte má mocovou nehodu, podle studie zverejnené v klinické pediatrii. Joseph G Barone, profesor chirurgie a pediatrický urolog v UMDNH-Robert Wood Johnson Medical School a séf chirurg v detské nemocnici Bristol-Myers Squibb u univerzitní nemocnice Robert Wood Johnson, vysvetlil: "Výcvik na toalete je dulezitým milníkem pro deti, jejichz úspech byl casto pozorován podle pouzívaného zpusobu výcviku - horko diskutované téma v detském vývoji od tricátých let minulého století.

(Health)