cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Omega-3 role pri prevenci rakoviny ústní a kuze

Potraviny obsahující omega-3 mastné kyseliny mohou pomoci v prevenci rakoviny ústní a pozdního stadia rakoviny ústní a kuze, podle studie publikované v casopise Karcinogeneze.

Britstí vedci z Queen Mary, University of London, rostli v laboratori bunecných kultur z nekolika ruzných bunecných linií. Ty zahrnovaly jak maligní perorální, tak i rakovinu kuze spolu s premaligními bunkami a normální kuzí a perorálními bunkami.

Zamerení bylo predevsím na typ rakoviny nazývané karcinom skvamózních bunek. Jedná se o jednu z hlavních forem rakoviny kuze, která postihuje vnejsí vrstvy kuze (prevázne slozené z dlazdicových bunek). Výzkumníci poukazují na to, ze karcinom spinocelulárních bunek se muze také vyskytovat v lýtkách trávicího traktu, plic a dalsích oblastí tela.

Ústní karcinomy spinocelulárních bunek jsou sestou nejcastejsí rakovinou kuze na svete, tvrdí výzkumní pracovníci a jsou obtízné a nákladné lécit.

Omega-3 indukovaná smrt rakovinných bunek

Kdyz výzkumníci provedli in vitro testy pridáním mastných kyselin do bunecných kultur, výsledky ukázaly, ze mastné kyseliny omega-3 indukovaly bunecnou smrt v maligních a premaligních bunkách v dávkách, které neovlivnovaly normální bunky.

Profesorka Kenneth Parkinsonová, vedoucí výzkumné skupiny pro orální rakovinu u Stomatologického ústavu královny Marie, ríká:

"Zjistili jsme, ze mastná kyselina omega-3 selektivne inhibovala rust maligních a premaligních bunek v dávkách, které neovlivnovaly normální bunky."

"Prekvapive jsme zjistili, ze to bylo cástecne zpusobeno nadmernou stimulací klícového rustového faktoru (epidermálního rustového faktoru), který zpusobil smrt bunek, coz je nový mechanismus pusobení techto mastných kyselin," dodává profesor Parkinson.

Potenciální lécba rakoviny ústní a kuze?

Vedci tvrdí, ze protoze dávky potrebné k usmrcení rakovinných bunek neovlivnily normální bunky, znamená to Omega-3 mastné kyseliny mohou být pouzity k prevenci a lécbe rakoviny ústní a kuze.

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny se vyskytují hlavne v mastných tukových rybách. Predchozí výzkum zjistil, ze omega-3 muze mít mnoho zdravotních prínosu, vcetne prevence kardiovaskulárních onemocnení.

Výzkum z University of Pittsburgh také naznacil, ze vysoká konzumace mastných kyselin muze zlepsit pamet u mladých dospelých.

Zvysování hladin omega-3 "muze snízit riziko rakoviny"

Protoze omega-3 nemuze být ve velkém mnozství vyrobena lidským telem, hlavním zpusobem, jak zvýsit hladiny je konzumovat potraviny bohaté na to. Poradenství o rybách a omega-3 mastných kyselinách od American Heart Association doporucuje kazdý týden nejméne dve porce mastných ryb (3,5 unce).

Mnoho dalsích potravin také obsahuje vysoké mnozství omega-3, vcetne:

  • Losos
  • Vlasské orechy
  • Osivá lnená puda
  • Sardinky
  • Hovezí maso (z krav v krvi)
  • Sójové boby
  • Halibut
  • Hrebenatky
  • Krevety
  • Tofu.

Jeden z autoru studie kuze a rakoviny ústní dutiny Dr. Zacharoula Nikolakopoulou z londýnské lékarské a stomatologické skoly uvádí, ze vyssí príjem omega-3 muze být pro nekteré lidi obzvláste uzitecný:

"Mozná, ze pacienti se zvýseným rizikem techto onemocnení - nebo jejich recidivou - mohou mít prospech ze zvýsených omega-3 mastných kyselin.

Krome toho, jelikoz kuze a rakoviny ústní dutiny jsou casto snadno dostupné, existuje potenciál dodat cílené dávky místne pomocí aerosolu nebo gelu. Je vsak zapotrebí dalsího výzkumu pro definici vhodných terapeutických dávek. "

Zdravotní novinky dnes mluvil výhradne s Dr. Zacharoulou Nikolakopoulou o této studii a co to znamená pro potenciální rakovinu.

Rozhovor s Dr. Zacharoulou Nikolakopoulou

Jak byla studie provedena?

V této studii jsme pouzili v kulture nekolik rakovin (karcinom skvamózních bunek) a premaligních orálních a kozních bunecných linií, které jsme osetrili omega-3 mastnými kyselinami.

Byl hodnocen úcinek mastných kyselin na rust a smrt bunek a také byl zkoumán mechanismus úcinku. Také jsme pouzili normální perorální a kozní bunky k porovnání úcinku.

Jaké byly vase nálezy?

Ukázali jsme, ze nízké dávky kyseliny eikosapentanové (EPA) zejména selektivne inhibují rust premaligních a maligních kozních a perorálních bunek více, nez jsou normální bunky v kulture, kombinací zastavení rustu a apoptózy.

To bylo cástecne dosazeno nadmernou stimulací bunecné dráhy vyvolané nadmernou aktivací epidermálního rustového faktoru v maligních a premaligních bunkách.

Jak by se tento výzkum mohl pouzít pri prevenci a lécbe rakoviny ústní a kuze?

Tato studie naznacuje, ze existuje velký potenciál pri pouzívání techto mastných kyselin pri prevenci a lécbe techto nádoru. Spolecne s mnoha dalsími studiemi provádenými u ruzných druhu rakoviny nase studie naznacuje, ze omega-3 mastné kyseliny ve strave mohou chránit pred rakovinou ústní a kuze.

Pokud jde o terapeutický potenciál, mohou být také dodány lokálne na nádory ve forme spreju nebo gelu, protoze tyto rakoviny jsou obvykle snadno dostupné.

Jaké jsou dalsí kroky pro tento výzkum?

Po pocátecním kroku, který mel studovat úcinky in vitro, by mel výzkum pokracovat posouzením úcinku v modelových organismech in vivo a potom u cloveka v klinických studiích, aby se zjistil presný úcinek techto mastných kyselin a definovala vhodná terapeutických dávek.

Exkluzivní kojení po dobu delsí nez 4 mesíce snizuje riziko vzniku HIV infekce u matky

Exkluzivní kojení po dobu delsí nez 4 mesíce snizuje riziko vzniku HIV infekce u matky

HIV-infikované matky, které výlucne kojily více nez první ctyri mesíce zivota, mají nizsí riziko prenosu viru na své deti pres mléko. Záver pochází od vedcu na Mailman School of Public Health v Columbii University a byl publikován v casopise Science Translational Medicine.

(Health)

Vedci vyrábejí cisté prekurzorové bunky jater a pankreatu z kmenových bunek

Vedci vyrábejí cisté prekurzorové bunky jater a pankreatu z kmenových bunek

Nová studie publikovaná v casopise Cell Stem Cell popisuje zpusob, jakým vedci vyvinuli zpusob produkce vysoce vyhledávaných populací cisté tkánove specifické bunky z lidských pluripotentních kmenových bunek. Lidské pluripotentní kmenové bunky (hPSC) jsou prekurzorové bunky, které mohou produkovat více nez 200 odlisných typu bunek v lidském tele.

(Health)