cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obstrukcní spánková apnoe - Hypoglossální nervová stimulace zlepsuje proudení vzduchu behem spánku

Nová studie od Johns Hopkins Center for Sleep Disorders Center zverejnená online v Thoracic Society je americký zurnál dýchacích a kritické péce lékarství ukázala, ze hypoglossální nervová stimulace (HGNS) zpusobuje výrazný prutok vzduchu, který souvisí s dávkou, u pacientu trpících obstrukcní spánkovou apnoe (OSA) bez jejich probuzení. Podle studie HGNS prokázala svou potenciální terapeutickou úcinnost pro siroké spektrum závaznosti spánkové apnoe. HGNS také poskytuje alternativu k nepretrzitému pozitivnímu tlaku v dýchacích cestách (CPAP), coz je v soucasné dobe bezná lécba pro stredne tezkou az závaznou OSA, která má casto omezený úcinek, a to jednoduse kvuli spatnému dodrzování pacienta.
Alan R. Schwartz, MD, lékarský reditel Sleep Center v Johns Hopkins Bayview Medical Center uvádí:

"U pacientu s HGNS se zvýsil prutok vzduchu u vsech nasich pacientu a postupne se zvysoval s amplitudou stimulace. Zvýsení prutoku vzduchu, které jsme pozorovali, bylo dostatecné velikosti, aby se vyloucilo omezení inspiracního proudení vzduchu u vetsiny pacientu."

Prístroj, vyrábený Apnex Medical, Inc., který také podporoval studii, pusobí jako kardiostimulátor, monitoruje dýchací vzorce a aktivuje se behem spánku, aby stimuloval hypoglosální nerv, kontroloval svaly v horních dýchacích cestách.
Ve studii se výzkumníci objevili u 30 pacientu stredního veku se stredne tezkou az tezkou obstrukcní spánkovou apnoe; meli implantovaný nový systém HGNS.
Ve studovaném období byl proud v prubehu spánku bez REM zvýsený o úroven hladiny a frekvence a sírka impulsu byly fixovány. Vedci namerili maximální inspiracní proudení vzduchu (Vlmax) a IFL na kazdé aktuální úrovni, behem které byla aplikována stimulace pri strídavých dechách, aby se porovnaly reakce v inspiracním proudení vzduchu vedle nepokrytých dechu.
Výsledky ukázaly, ze HGNS produkoval lineární zvýsení VImax pri soucasném zvysování proudu se signifikantním zvýsením prumeru VImax z 215 ± 21ml / s pri stimulaci na 509 ± 37mL / s na stimulaci. U vsech 30 pacientu pozorovali zvýsení hodnoty Vlmax, pricemz vsechny dosáhly normální nebo témer normální úrovne proudení vzduchu, zatímco u 17 pacientu (57%) bylo IFL zcela vylouceno.
Dr. Schwartz poznamenal:
"V nasí studii se akutní jednostranná stimulace hypoglosálního nervu behem spánku u pacientu s obstrukcní spánkovou apnoe vedla k postupnému zvysování inspiracního proudení vzduchu se zvysující se stimulacní intenzitou a pro vetsinu pacientu bylo zcela vylouceno omezení inspiracního prutoku. vrátil se na výchozí hladiny pri strídavých nestimulovaných dechách, coz naznacuje, ze HGNS má prímý úcinek na lingvální svaly a pruchodnost dýchacích cest bez vyvolávání pacientu ze spánku. "

Autori poznamenali, ze inspiracní úsilí nebylo monitorováno manometrií jícnu a reakce toku nebyla merena ve vsech pozicích tela a spánkových fázích (omezení studie). Nevyhodnotili ani dlouhodobý dopad terapie HGNS.
Dr. Schwartz dospel k záveru:
"Nase nálezy rozsirují predchozí poznatky o úcincích HGNS na proudení vzduchu pri obstrukcní spánkové apnoi tím, ze charakterizují reakce prutoku v rozsahu stimulacních amplitud a prokazují vetsí nárust prutoku vzduchu. Velikost nárustu proudení vzduchu, který jsme pozorovali, naznacuje, ze HGNS muze poskytnout podstatnou úlevu obstrukce horních cest dýchacích cest u techto pacientu v siroké skále závaznosti onemocnení. "

Napsal Petra Rattue

Neurovedci odvracejí schopnost cítit studený

Neurovedci odvracejí schopnost cítit studený

Zpusob, jak vypnout schopnost ucítit chlad u mysí, byl nedávno vyvinut neurovedy na univerzite v jizní Kalifornii. Odborníci izolovali zimnici na bunecné úrovni a vytvárejí senzorickou sít neuronu v kuzi, která prenásí pocit nachlazení. Ackoli schopnost ucítit chladu u mysí byla ukoncena, vedci, vedeni Davidem McKemym, profesorem neurobiologie na USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, dokázali dovolit zvíratum stále cítit teplo a dotek.

(Health)

Lupus zvysuje riziko rakoviny delozního hrdla u zen

Lupus zvysuje riziko rakoviny delozního hrdla u zen

Zeny s lupusem predstavují výrazne vyssí riziko rakoviny delozního cípku nez u siroké populace, uzavírá nová studie vedená Karolinskou institut ve Svédsku. Vedci tvrdí, ze SLE muze zdvojnásobit riziko zen cervikální dysplazie nebo invazivního karcinomu delozního hrdla. Vedoucí výzkumný pracovník Dr. Hjalmar Wadström, odbor Lékarské kliniky Solna v Karolinska, a kolegové nedávno predstavili své závery na výrocním kongresu European League Against Rheumatism (EULAR 2016), který se konal tento týden v Londýne ve Velké Británii.

(Health)