cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obezita v USA pravdepodobne podcenována

Priblizne 39% vsech Americanu, kterí jsou v soucasnosti povazováni za mírne nadváhu, jsou pravdepodobne obézní, uvedli v casopise reportéri z Weill-Cornell Medical College v New Yorku Plosní jedna. Pouzitím BMI (index telesné hmotnosti), aby bylo mozné odhadnout, jak jsou lidé s tukem nebo chudým clovekem, je priblizné merení, jeho soucasné vyuzití pravdepodobne podcenilo pocet obézních jedincu v zemi, napsali autori.
Pri hodnocení stavu telesné hmotnosti lidí by krevní test, který merí hladiny leptinu na BMI, presneji identifikoval obezitu, napsali autori. Obézní lidé mají vyssí riziko vzniku nekolika nemocí a stavu, vcetne rakoviny, onemocnení srdce a cukrovky typu 2.
Výzkumní pracovníci, Eric R. Braverman, MD. a Nirav R. Shah, MD, MPH, zjistili, ze 39% vsech osob, které byly klasifikovány jako nadváhy, byly podle svých testu obézní. Zkoumali rentgenové snímky, které merily telesný tuk prímo, spíse nez skóre BMI samotné.

Jen BMI má tendenci k nedostatecné diagnostice obezity

BMI (index telesné hmotnosti) je merení výsky osoby ve vztahu k její hmotnosti. BMI od 25 do 29,9 znamená, ze jednotlivec má nadváhu, zatímco 30 nebo více znamená, ze jsou obézní. BMI je jiz dlouho kritizován jako nepresný a neúplný.
100m olympijský sampión, který má výsku 6 palcu a 2 palce, muze vázit více nez polstárky stejné výsky. Sportovec vsak má více svalu (stíhlé tkáne) a méne tuku nez druhá osoba. Sval je tezsí nez tuk. Sportovec vyjde s vyssím BMI nez bramborový polstár, ackoli jeho merení v pasu a hrudníku by jasne ukázalo, ze nadváha nebo obézní osoba je druhá. BMI nezohlednuje pomer tuku a svalu.
Autori uvádejí, ze soucasná metoda uzívání pouze hodnot BMI má tendenci chybne diagnostikovat znacný pocet obézních lidí, kterí jsou chybne klasifikováni jako proste nadváha. Tito lidé jsou proto vystaveni vyssímu riziku vývoje onemocnení souvisejících s obezitou, protoze se neprovádí zádná intervence.
Autori zkoumali v letech 1998 az 2009 vysetrení DXA (rentgenová absorpcní spektroskopie s dvojitou energií) na soukromé klinice v New Yorku u 9 088 dospelých pacientu. Tri ctvrtiny z nich byli belosi, 63% zen, 37% muzu a jejich prumerný vek 51,4 let. DXA merí svalovou hmotu, hustotu kostí a telesný tuk.
Zjistili, ze:
  • 64% pacientu bylo podle výsledku DXA klasifikováno jako obézní
  • 26% pacientu bylo obézních podle soucasných metod BMI
Braverman vysvetlil, ze BMI je zvláste nepresný pri hodnocení starsích zen. Ríká, ze volal BMI baloney mass index (BMI znamená "index telesné hmotnosti").
Vedci se domnívají, ze pokud lékar musí pouzívat pouze BMI, lepsí bod pro oddelení muze být pro dospelé muze 28 a pro dospelé zeny 24.
Prestoze testování DXA by bylo mnohem presnejsí, autori vysvetlují, ze skenování je nákladné.
Merení hladin leptinu v krvi není nákladné a mohlo by to být dodatecný test merení BMI, který by umoznil lépe posoudit stav telesné hmotnosti pacienta, verí vedci.
V publikaci Abstract in the Journal autori dospeli k záveru:
"Nase výsledky ukazují, ze prevalence falesne negativních BMI, zvýsená chybná klasifikace u zen v pokrocilém veku a spolehlivost genderove specifických revizí BMI." BMI podcenuje prevalenci obezity, zvláste u zen s vysokými hladinami leptinu (> 30 ng / ml) Lékari mohou pouzívat hladiny revidované leptinem, aby zvýsily presnost odhadu BMI o procentuálním podílu telesného tuku, pokud DXA není k dispozici. "

Aktualizace 17. srpna 2013 - Poprvé za tricet let se míra obezity v Americe nezmenila, ríká studie Trust for America's Health a Robert Wood Johnson Foundation.
Napsal Christian Nordqvist

Bipolární porucha urychluje biologické stárnutí

Bipolární porucha urychluje biologické stárnutí

Nedávno zverejnená studie prokazuje vazbu mezi délkou telomer, která je známkou biologického stárnutí a bipolárním rizikem. Výzkum pomáhá vysvetlit, proc bipolární porucha casto prichází ruku v ruce s jinými nemocemi spojenými s vekem. Jedinci s bipolární poruchou nesou známky zvýseného stárnutí bunek.

(Health)

Potrebujeme kulturní posun v péci o pacienta v Anglii ríká skupina pacientu

Potrebujeme kulturní posun v péci o pacienta v Anglii ríká skupina pacientu

Potrebujeme kulturní posun v péci o pacienty v Anglii, kampan charitativní Sdruzení pacientu vyzývá ve své poslední zpráve "Poslouchali jsme, ucil jste se?" vydané dne 8. listopadu. Ve zpráve je uvedeno sestnáct úctu spatné nemocnicní péce, která se vztahují pacienti a jejich príbuzní na charitativní linii pomoci.

(Health)