cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obezita a diabetes podkopávají celkové zdraví Ameriky

Celkové zdraví Ameriky je oslabováno obezitou a cukrovkou, dalsími chronickými nemocemi a detskou chudobou; tyto újmy byly povazovány za vetsí nez prínosy ze zlepsení kardiovaskulárních úmrtí, prevence hospitalizace a odvykání kourení, ríká nová zpráva nazvaná Americké zdravotní poradí.
The Zebrícky je spolupráce mezi United Health Foundation, Americkou asociací verejného zdraví a Partnerstvím pro prevenci.
Zádné zlepsení celkového zdraví - zatímco celkový zdravotní stav zeme se zlepsil v prumeru o 0,5% od roku 2000 do roku 2010 a 1,6% od 90. let, míra se od roku 2010 do roku 2011 nezmenila, napsali autori.

Státní pozice - Vermont stále vede

Vermont je stále nejzdravejsím státem v USA a je to tak za posledních pet let. New York a New Jersey se presunuly na sest míst a jsou nejlepsím stavem - predevsím kvuli pusobivému poctu lidí, kterí prestali kourit. Idaho se dostal z devátého na devatenácté místo, zatímco Aljaska sla dolu o pet míst.
Níze jsou pet nejzdravejsích a pet nejnebezpecnejsích státu, podle zprávy:
  Pet nejzdravejsích státu
 • 1. Vermont, skóre +1.197
 • 2. New Hampshire, skóre +1.027
 • 3. Connecticut, skóre +1.010
 • 4. Havaj, skóre +0.940
 • 5. Massachusetts, skóre +0.906
 • Pet nejnebezpecnejsích státu
 • 46. ??Alabama, skóre -0,607
 • 47. Arkansas, skóre -0.622
 • 48. Oklahoma, skóre -0.669
 • 49. Louisiana, skóre -0.817
 • 50. Mississippi, skóre -0.822
Clen organizace United Health Foundation a výkonný viceprezident a vedoucí lékarských zálezitostí, UnitedHealth Group, Reed Tuckson, M.D., uvedl:
"Tam, kde zijí lidé, kazdý stát muze udelat zlepsení, aby zajistila zdravejsí kvalitu zivota pro své obyvatele Zebrícky, videli jsme mnoho príkladu zainteresovaných stran, aby se zlepsilo jejich postavení.
Státy jako Tennessee a Maine - které se výslovne snazily zlepsit své hodnocení - nám ukázaly, ze zlepsení verejného zdraví je dosazitelné, ale musí být reseno soustredeným a agresivním zpusobem. "

Jud Richland, MPH, prezident a generální reditel Partnerství pro prevenci, uvedl:
"The Rankings poskytuje komplexní datové stavy, které mohou vyuzívat k rozvoji preventivních resení a plánu zlepsování zdraví - posílení jejich obyvatel, aby mohli zít dlouhý, zdravý a produktivní zivot."

Autori vysvetlují, ze jejich poslední Zebrícky poskytnout snímek kazdého státu a je zalozen na 23 opatreních, které zahrnují nekolik slibných trendu:
 • Kourení - v USA je dnes o 25,4% méne kuráku nez v roce 2001. V roce 2011 kourilo 17,3% dospelých z USA oproti 17,9% pred rokem.
 • Preventivní hospitalizace - na 1 000 príjemcu Medicare bylo v roce 2011 dosazeno 68,2 prípadu hospitalizace, oproti 70,6 roku pred rokem - o 17,3% méne nez v roce 2001.
 • Kardiovaskulární úmrtí - v roce 2011 bylo zaznamenáno 270,4 kardiovaskulárních úmrtí na 100 000 lidí, oproti 278,2 roku pred rokem - pokles o 22,2% od roku 2001.
Následující nezádoucí trendy mají více nez vyvázené vylepsení:
 • Detská chudoba - 21,5% detí z USA zilo v roce 2011 v chudobe, oproti 20,7% pred rokem - o 33,5% více nez v roce 2001.
 • Diabetes - 8,7% dospelých v USA bylo diagnostikováno s diabetem v roce 2011 oproti 8,3% pred rokem - o 42,6% více nez v roce 2001.
 • Obezita - celková míra obezity dospelých dosáhla v roce 2011 27,5% oproti predchozímu roku 26,9%, coz predstavuje nárust o 37,5% oproti roku 2001. Letosní rok je první, kdy zádný americký stát nemá míru obezity pod 20%.
Autori poznamenali, jak se dobré a spatné trendy vymazou navzájem - pro kazdého, kdo se v roce 2011 vzdálil kourení, dalsí se stal obézním.
Dr. Tuckson rekl:
"Zatímco letosní Zebrícky ukazují nekteré dulezité zlepsení, vidíme také nekteré velmi alarmující trendy - zvláste cukrovku a obezitu -, které zustaly nekontrolované, zpusobí dalsí zatízení jiz napjatým zdrojum zdravotní péce.
V dobe, kdy se národ, státy a jednotlivé rodiny potýkají se zprísnujícími rozpocty a rostoucími náklady na zdravotní péci, letosní Zebrícky vysílá hlasitý hovor, ze bremeno chronických onemocnení, které lze predcházet, se bude i nadále zhorsovat, pokud nepodnikneme naléhavé kroky.
Siroká spolupráce je jedinou cestou k zdraví a financnímu pokroku. Vláda, soukromý sektor, filantropie a organizace zalozené na komunite se musí zapojit do procesu zalozených na datu, aby urcili a resili priority. "

Georges C. Benjamin, výkonný reditel Americké asociace verejného zdraví, rekl:
"Resení hlavních prícin techto nemocí, které lze predcházet, je nezbytné, pokud budeme zlepsovat zdraví národa. Americké zdraví nám dává nástroj, jak merit kde jsme a kam musíme jít, a císla by nás mela primet k akci. "

Kourení

Prestoze výskyt kourení poklesl z 29,5% v roce 1990 na 17,3% v letosním roce, je stále prícinou 1 z kazdých 5 predcasných úmrtí za rok (443 000).

Obezita

V roce 1990 bylo pouze 11,6% dospelých v USA obézních, oproti 27,5% v letosním roce, coz je nárust o 137%. Více nez 1 z kazdých 4 dospelých je dnes obézních; priblizne 65 milionu lidí. Výskyt obezity se stále zvysuje a stojí 147 miliard dolaru jen v prímých výdajích na zdravotní péci. Odborníci tvrdí, ze hlavním duvodem výbuchu obezity jsou spatné stravovací návyky a nedostatek fyzické aktivity.

Diabetes

Dnes je v USA více nez 20 milionu dospelých, kterí byli diagnostikováni s diabetem, tj. 8,7% vsech dospelých. V roce 1996 to bylo 4,4%.Studie ukázaly, ze v prístích ctyrech desetiletích bude mezi 1 az 3 dospelou osobou diagnostikována cukrovka. Autori tvrdí, ze to znamená, ze dnes jsou miliony lidí, kterí jsou bud vystaveni riziku vzniku cukrovky, nebo ji jiz mají, ale nevedí (jeste nebyli diagnostikováni).
Do konce tohoto desetiletí bude priblizne 10% veskerých výdaju na zdravotní péci smerováno k lécení diabetu a prediabetes - coz predstavuje rocní cástku témer 500 miliard dolaru (ve srovnání s dnes 208 miliardami dolaru).
Napsal Christian Nordqvist

Pocet návstev ER kvuli vysokému krevnímu tlaku "na vzestupu"

Pocet návstev ER kvuli vysokému krevnímu tlaku "na vzestupu"

Nová studie zjistila, ze v letech 2006 az 2011 se pocet návstev v ambulancích v USA v dusledku vysokého krevního tlaku výrazne zvýsil, zejména u pacientu, kterí meli vysoký krevní tlak bez známé príciny. U pacientu s hypertenzí, u kterých nelze zjistit prícinu, se v letech 2006-2011 zvýsily návstevy v ambulancích o 25%.

(Health)

Zeny a cernosi, kterí jsou nejvíce postizeni rizikovými faktory srdecní choroby

Zeny a cernosi, kterí jsou nejvíce postizeni rizikovými faktory srdecní choroby

Existuje nekolik rizikových faktoru spojených s kardiovaskulárními chorobami, jako je diabetes, obezita a kourení. V nové studii American Heart Association výzkumníci zjistili, ze dopad techto rizikových faktoru je vyssí u zen nez u muzu a u cernochu nez u bílých, coz zduraznuje genderové a rasové rozdíly v kardiovaskulárním zdraví v USA.

(Health)