cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Cetné dopady" zmeny klimatu na tropické nemoci

Chování komáru - vektoru nebo nosicu chorob, jako je malárie - je známo, ze jsou citlivé na teplotu a srázky a "nevyhnutelný" úcinek zmeny klimatu na tuto chorobu a na jiné choroby prenásené vektory je predmetem nového sbírka novin zverejnených dnes. Mezi teoriemi patrí, ze se Evropa behem nekolika desetiletí stala "velmi vhodným" místem pro komáry, které prenásejí napríklad dengue.
Globální oteplování muze vést k tropickým chorobám do nových regionu.

Zverejnený dnes se v speciálním císle casopisu zabývá úcinky zmen klimatu na radu onemocnení, které jsou dnes povazovány za tropické choroby Filozofické transakce královské spolecnosti B (který se zabývá vedami o zivé prírode, casopis spolecnosti "série A" se zabývá fyzikálními vedami).

"Zmena klimatu predstavuje potenciálne váznou hrozbu pro budoucí lidské zdraví," ríká Dr. Paul Parham, organizátor speciální problematiky a mezi jeho cetnými autory.

"Zdá se být nezpochybnitelné", ze zmena klimatu bude mít vliv na mnohé, ne-li vsechny, prenosné onemocnení, ríká doktor Parham. Predkládané príspevky vyvolávají otázky nejen o rozsahu úcinku zmeny klimatu, ale také se ptají, jaký dopad budou mít dalsí faktory, jako je reakce verejného zdraví, na riziko infekcí.

Vektorové onemocnení, jako je malárie, Chagasova choroba a dengue, které prenásejí komáry a dalsí nosice, mají v rozvojových zemích obzvlást obrovské úcinky a zpusobují, ze se více nez miliarda lidí nakazí a kazdorocne zemre 1 milion lidí, ríkají vedci .

"Ackoli malárie zpusobuje nejvetsí celosvetovou chorobu ze vsech onemocnení prenásených vektory," vysvetlují vedci, "se v nekterých oblastech objevují dalsí onemocnení, jako je dengue, západní Nil a chikungunya, címz se zvysuje prevalence a distribuce."

Pochopení vlivu na klima, pochopení reakcí

Je také dulezité pochopit takové faktory, jako jsou rozhodnutí orgánu verejného zdraví, nebot je treba vedet, jaké úcinky zmeny klimatu budou mít na samotná onemocnení, ríká Dr. Parham:

"Tato nová sbírka príspevku je ve svém sdelení jasná a konzistentní, ze ruzná onemocnení prenásená ruznými vektory prenásenými ruznými vektory reagují ruznými zpusoby na menící se klimatické a klimatické vzorce.

Posouzení rizik a plánování intervencí v oblasti verejného zdraví má zásadní význam pro resení techto onemocnení v menícím se klimatu. "

Autori príspevku nabízejí mezi své predpovedi, výsledky a komentáre o tom, jak zmena klimatu ovlivnuje zdravotní stav obyvatelstva ovlivnený onemocnením sírením vektoru:

 • "Priblizne 2,4 miliardy lidí v oblasti pudy témer 20,0 milionu ctverecních km bude potenciálne vystaveno asijskému komári tygru", vektoru encefalitidy, dengue a zluté horecky (Yiannis Proestos a kol.)
 • Svetová zdravotnická organizace podporuje "praktické zamerení na posílení soucasného úsilí v boji proti nemocem" krome snah o predvídání a modelování dopadu zmeny klimatu. Rízení krátkodobých klimatických rizik "zvýsí odolnost vuci dlouhodobé zmene klimatu" (Diarmid Campbell-Lendrum a kol.)
 • Vznikající infekcní nemoci jsou "nehody, které cekají na náhodu" a "dnes explodující lidská populace, zmeny v biologické rozmanitosti a zmena klimatu vyvolaly v reálném case vznikající krizi infekcních onemocnení" (Eric Hoberg a Daniel Brooks)
 • Rámec posuzování rizik, který pouzívají meteorologové Spojeného království v Met Office, muze vést k posouzení rizika onemocnení prenásených na cloveka "(Paul Parham a kol.)
 • Úcinky zmeny klimatu na bremeno malárie "mohou být méne dulezité nez úcinné intervence" proti ní - a prístup "jedna velikost pro vsechny" je "nepravdepodobné, ze bude nejlepsí" (Paul Parham a Dyfrig Hughes)
 • Existuje "vznikající shoda", ze oteplování klimatu "bude i nadále zpusobovat rozsírení klístové choroby v Severní Americe a Euráziu" (Richard Ostfeld a Jesse Brunner)
 • Simulace predpovídají, ze jak parazit selmy, tak jeho cerný vektor "se pravdepodobne stanou bohatsími v budoucích scénárích klimatických zmen" - coz znamená vázné dusledky pro to, co je v soucasnosti "zanedbaným" tropickým onemocnením rícní slepoty nebo onchocerciasis (Robert Cheke, et al.)
 • Projevy klimatu v roce 2050 pravdepodobne budou mít pozitivní zdravotní dopad ve Venezuele a Argentine, pokud jde o pokles nových nových prípadu Chagasovy choroby nebo americké trypanosomiózy (Paula Medone a kol.)
 • Komári prizpusobení studeným podmínkám se mohou vyvíjet "velmi rychle" v reakci na vyssí teploty (Nina Fefferman a kol.)
 • Zmena klimatu muze mít ruzné úcinky na choroby prenásené cernou nohou - muze "udrzet nebo zvýsit" prenos bakterií zpusobujících Lyme nemoc, ale "potlacit" prenos nekterých viru (Taal Levi a kol.)
 • Nedávné zmeny klimatu, zejména zvýsení teploty a kolísání vzorku destu, "prispely k sírení a udrzování viru západního Nilu na ruzných místech v jizní Evrope, západní Asii, východním Stredomorí, kanadských prériích, cásti USA a Austrálie "(Shlomit Paz).

Krízení druhu komáru vedlo k tomu, ze se v Mali objevil "super komár", podle výzkumníku z University of California Davis minulý mesíc. Viz: Kombinátor hybridní malárie je odolný proti insekticidum v luzku.

Také v lednu prisla zpráva od dalsích výzkumníku v Kalifornii, ze nás zápach není dostatecne spolehlivý, aby vedl komáry, aby nás kousali - to, co vydechujeme, je místo toho, co vede parazity. Viz: Výdechový oxid uhlicitý upozornuje na lidskou prítomnost komára malárie.

Prírodní prostredky pro suché oci

Prírodní prostredky pro suché oci

Obsahy Domácí léky a preventivní tipy Zmeny v zivotním stylu Lécba Typy a príciny Suché oko popisuje stav, kdy oko není schopné rádne roztrhnout slzy, nebo zpusobit slzy s vhodnou konzistencí. Lidé se suchým okem mohou zazívat v ocích pocit bodnutí nebo pálení, nebo se cítí, jako by se neco objevilo v jejich ocích.

(Health)

Nezdravá rostlinná strava muze zvýsit riziko onemocnení srdce

Nezdravá rostlinná strava muze zvýsit riziko onemocnení srdce

Rostlinné stravy hrají dulezitou roli v prevenci srdecních onemocnení. To platí ve vetsine prípadu, ale tým výzkumníku zjistil, ze nekteré druhy rostlinné stravy by mohly zpusobit více skod nez dobra. Vetsina rostlinných diet muze pracovat na prevenci srdecních onemocnení, ale odborníci varují, ze by se melo zabránit nezádoucím rostlinným potravinám.

(Health)