cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový index pro sledování odolnosti proti drogám - Index rezistence vuci drogám

Ramanan Laxminarayan, reditel prodlouzení lécby, a Keith P. Klugman, profesor globálního zdraví na Emory University, popisují nový index pro sledování rezistence ve zpráve zverejnené v tomto týdnu British Medical Journal otevreno.
Podobne jako Index spotrebitelských cen (CPI), ale pro rezistenci na léky, nástroj shromazduje informace o trendech rezistence a pouzití antibiotik do jediné míry odolnosti vuci antibiotikum v prubehu casu. DRI je urcen pro pouzití na jakoukoli úroven, od místních nemocnic az po národní dohled nad systémem zdravotní péce. To muze být pouzito v nemocnicích ke sledování jejich vlastní úrovne odporu a ke zmerení jejich vlastního úspechu intervencí, jako jsou programy pro kontrolu antibiotik a kontroly infekce.
Výzkumníci vysvetlují, jak lze index pouzít k vyhodnocení trendu rezistence spojených se dvema choroboplodnými mikroorganismy, jmenovite Escherichia coli a Acinetobacter baumannii. Je také schopen zduraznit, jak se lékari prizpusobují odporovým trendum. V této analýze napríklad ukazoval, jak lékari byli schopni pouzívat jiné léky k lécbe rezistentních kmenu E-coli infekce a jak velmi málo mozností zustalo pro lécbu Acinetobacter, super chyby, která je stále více odolná vuci vsem dostupným antibiotikum. Laxminarayan prohlásil:

"Mapování zemepisu uzívání antibiotik a shrnutí jejich úcinnosti s indexem rezistence vuci drogám nám priblízily k resení, která naléhave potrebujeme, abychom omezili tuto krizi verejného zdraví. Pokud nebudeme nic delat, odpor bude i nadále rozvíjet a nase nejcennejsí antibiotika nakonec selzou. "

Napsal Petra Rattue

Lední hokej zpusobuje 44,3% ze vsech traumatických poranení mozku u kanadských detí

Lední hokej zpusobuje 44,3% ze vsech traumatických poranení mozku u kanadských detí

Témer polovina vsech traumatických poranení mozku u detí v Kanade, která byla potrebná k odvykání na havarijním oddelení, je zpusobena ledním hokejem, informovali výzkumníci z nemocnice St. Michael's Hospital v Torontu v casopise PLOS ONE. Dr. Michael Cusimano a tým, kterí tvrdí, ze jejich studie je první z jeho druhu, shromázdily a zkoumaly údaje o prícinách sportovních poruch mozku mezi kanadskými detmi.

(Health)

Mírná spotreba alkoholu spojená s poklesem mozku

Mírná spotreba alkoholu spojená s poklesem mozku

Nová studie dospela k záveru, ze i mírná konzumace alkoholu souvisí s vyssím rizikem rychlejsího poklesu zdraví mozku a dusevní funkce. Vedci tvrdí, ze jejich zjistení podporují nedávné zprísnení pokynu Spojeného království o alkoholu a zpochybnují limity uvedené v pokynech Spojených státu.

(Health)