cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový enzym by mohl chránit pred toxickými úcinky cukru

"Omezte sladké potraviny a nápoje." To je klícové poselství odborníku z oblasti zdravotnictví po celém svete, které se snazí odstranit soucasnou epidemii obezity. Ale co kdyz se muzete tesit na sladké lahudky bez obav o zdravotní dusledky? Ackoli to zní prílis dobre, aby to byla pravda, nová studie naznacuje, ze moznost by mohla být proveditelná.
Vedci tvrdí, ze nove objevený enzym muze chránit pred toxickými úcinky prebytecného cukru.

V Sborník z Národní akademie ved, výzkumníci odhalí objev enzymu nazvaného glycerol 3-fosfát fosfatáza (G3PP), který muze odstranit prebytecný cukr z bunek, coz snizuje pravdepodobnost toxicity z vysokých hladin glukózy.

Vedoucí studií Drs. Marc Prentki a Murthy Madiraju z univerzity v Montrealu v Kanade a kolegové ríkají, ze jejich objev dlázdí cestu novým zpusobum lécby obezity a diabetu 2. typu.

Glukóza a mastné kyseliny jsou klícové ziviny v tele; nase bunky je pouzívají pro radu fyziologických procesu, vcetne tvorby glukózy v játrech, sekrece inzulinu v pankreatu, ukládání tuku v tukové tkáni a rozlození zivin pro výrobu energie.

Nadmerné mnozství glukózy a mastných kyselin se vsak muze ukázat jako skodlivé; muze interferovat s funkcí beta-bunek produkujících inzulín v pankreatu, napríklad. Vzhledem k tomu, ze inzulín je klícovým hrácem v regulaci glukózy a vyuzití tuku, mohou jakékoli abnormality ve své výrobe zvýsit riziko vzniku cukrovky a obezity.

G3PP rozkládá nadbytek glycerol-3 fosfátu

Dr. Prentki vysvetluje, ze kdyz je telo vystaveno abnormálne vysokému príjmu glukózy - napríklad vysokou konzumací sladkých potravin - hladiny fosfátu glycerolu-3 dosahují nadmerných hladin, které mohou poskodit ruzné bunky a tkáne vcetne beta bunek.

Ve své studii výzkumníci zjistili, ze G3PP má schopnost rozkládat nekteré prebytecné glycerol-3 fosfáty a odvádet je od bunek, címz chrání beta-bunky a nekteré orgány pred toxickými úcinky vysokých hladin glukózy.

Rychlá fakta o cukru
  • Americané denne konzumují prumerne 30 tsps cukru
  • Témer polovina príjmu cukru pochází ze sody a ovocných nápoju
  • Jedna nádoba Coca-Cola obsahuje priblizne 8,25 tsps cukru.

Kolik cukru je ve vasem jídle?

"Tím, ze G3PP odkloní glukózu jako glycerol, zabranuje nadmerné tvorbe a skladování tuku a také snizuje nadmernou produkci glukózy v játrech, coz je hlavní problém pri cukrovce," dodává Dr. Madiraju.

Tým ríká, ze objev enzymu, které hrají hlavní roli v metabolismu zivin ve vsech savcích tkáních, je velmi vzácný, ale práve to, co odhalili tímto nejnovejsím výzkumem.

"Identifikovali jsme enzym a hledali mechanismy umoznující beta bunkám zbavit nadbytecné glukózy jako glycerol," poznamenává Dr. Madiraju. "Tento mechanismus také funguje v játrech a tento enzym je prítomen ve vsech telních tkáních."

Vedci doufají, ze jejich nálezy otevrou dvere novým lécebným strategiím pro obezitu, diabetes typu 2 a metabolický syndrom; oni jsou jiz v procesu odkrývání aktivátoru malých molekul G3PP.

Zatímco objev techto aktivátoru je slibný, tým zduraznuje, ze budou muset projít radou pokusu na zvíratech, nez budou vyvinuty pro pouzití u lidí.

Dríve tento mesíc, Zdravotní novinky dnes hlásil studii, která spojila vysoký príjem cukru s vetsím rizikem rakoviny prsu.

Alzheimerovy odstranení amyloidních plaku muze být podporeno vitamínem D a omega 3

Alzheimerovy odstranení amyloidních plaku muze být podporeno vitamínem D a omega 3

V malé pilotní studii objevil tým amerických vedcu, jak vitamín D3, forma vitaminu D, a omega 3 mastné kyseliny mohou pomoci imunitnímu systému vymýtit mozek amyloidních plaku, jeden z fyzických charakteristických znaku Alzheimerovy choroby. Vzhledem k tomu, ze tento týden se objevuje v tiskové problematice Journal of Alzheimer's Disease, nová studie vychází z predchozí práce stejného týmu z University of California - Los Angeles (UCLA).

(Health)

Celosvetové potreby výzkumu a vývoje v oblasti zdraví musí být harmonizovány

Celosvetové potreby výzkumu a vývoje v oblasti zdraví musí být harmonizovány

V rámci tohoto týdenního týdeníku PloS Medicine lékarský tým doporucuje, aby Svetové zdravotnické shromázdení prijalo mezinárodní konvenci o výzkumu a vývoji (R & D). Podle odborníku, kterí radí Svetové zdravotnické organizaci (WHO) v oblasti výzkumu a vývoje, bude úmluva spojovat clenské státy s aktivitami a bude katalyzovat nové informace o nemocech, které prevázne postihují jednotlivce v rozvojových zemích.

(Health)