cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novorozený koronavirus sírí do Francie

Nový koronavirus (nCoV), který je podobný SARS, se sírí po celém svete. Francouzské ministerstvo zdravotnictví práve uvedlo první prípad viru ve Francii.
65letý Francouz byl po návsteve Spojených arabských emirátu diagnostikován s nCoV. On mel základní zdravotní stav a on stal se nemocný 23. dubna 2013 a byl hospitalizován. Laboratorní test provedený 7. kvetna 2013 odborníky Institutu Pasteur potvrdil, ze clovek byl infikován nCoV.
Francie je nyní druhou evropskou zemí (spolecne s Velkou Británií), aby potvrdil prípad nCoV.
Novým virem je beta-koronavírus a lisí se od ostatních koronaviru, jako je bezné nachlazení, coz se ukazuje jako velmi závazná infekce. Experti se domnívají, ze virus je obtízne zachycen, je to extrémne smrtící. nCoV zabila více nez polovinu vsech infikovaných lidí.
Podle údaju z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí bylo od dubna 2012 do kvetna 2013 celkove 33 prípadu nCoV, z nichz 18 zemrelo. Zeme, kde byly hláseny prípady viru, zahrnují:

  • Saúdská Arábie - 24 prípadu
  • Jordánsko - 2 prípady
  • Katar - 2 prípady
  • Velká Británie - 3 prípady
  • UAE - 1 prípad
  • Francie - 1 prípad
Symptomy viru jsou:
  • Horecka
  • Kasel
  • Dýchavicnost
  • Dýchací problémy
Existují dukazy o prenosu nCoV z cloveka na cloveka (mozné prostrednictvím kontaktu), ackoli je treba více výzkumu, aby dospel k pevnému záveru.
Sekvenování dat ukázalo, ze virus je úzce spjat s koronaviry zjistenými u netopýru.

nCoV podobnost s SARS (tezký akutní respiracní syndrom)

V nedávné studii výzkumníci pouzívali laboratore pestovaných lidských plicních bunek k pozorování bunecné odpovedi na nCoV a poznamenali, které geny byly naruseny behem fází infekce. Výsledky studie umoznily výzkumníkum porovnávat reakce viru na expresi bunek s koronavirem, který zpusobil globální ohnisko SARS.
Navzdory skutecnosti, ze tyto dva viry patrí do stejné rodiny, úcinky, které mají na lidské bunky, se podstatne lisí. Ve skutecnosti, nCoV narusuje více lidských genu agresivneji a casteji nez koronavirus SARS.
Nový koronavírus (NCoV) replikuje rychleji nez SARS (SARS-CoV) a je schopen proniknout podsívkou pruchodu v plicích a vyhnout imunitnímu systému tak snadno, jako muze bezný chladný virus.
Navíc se ukáze, ze nCoV je mnohem smrtící nez SARS, jeho úmrtnost 50% je mnohem vyssí nez míra úmrtnosti 9,5% behem pandemie SARS 2002/2003, která zabila 774 z 8 098 potvrzených prípadu infekce v 37 zemích.

WHO naléhave vyzývá zeme, aby byly ostrazité

WHO ríká, ze je povzbudivé, aby "vsechny clenské státy pokracovaly ve svém sledování závazných akutních respiracních infekcí (SARI) a peclive prezkoumaly vsechny neobvyklé vzorce. Zkousky nového koronavírusu by mely být vzaty v úvahu u pacientu s nevysvetlitelnou pneumonií nebo u pacientu s nevysvetlitelnými, progresivní nebo komplikované respiracní onemocnení, které nereaguje na lécbu. "
Navíc "WHO nedoporucuje speciální prohlídky na místech vstupu s ohledem na tuto událost, ani v soucasné dobe neodpovídá uplatnení jakýchkoli cestovních ci obchodních omezení."
Napsal Joseph Nordqvist

Komparativní klinická úcinnost - vetsí zapojení pacientu, doktoru a dalsích

Komparativní klinická úcinnost - vetsí zapojení pacientu, doktoru a dalsích

Podle studie provádené Výzkumným ústavem pacientu zamerených na pacienty budou výzkumné studie významne uzitecnejsí v klinickém rozhodování, pokud se pacienti, klinici a dalsí ve zdravotnické komunite více podílí na vypracování srovnávacích studií klinické úcinnosti.

(Health)

Obézní dospívající, kterí ztrácejí váhu, také ohrozují poruchy príjmu potravy

Obézní dospívající, kterí ztrácejí váhu, také ohrozují poruchy príjmu potravy

Kdyz obézní teenagery ztrácejí váhu, rodina a prátelé se obvykle na to dívají jako na pozitivní zlepsení pro své zdraví. Ale nový výzkum z Mayo kliniky ukazuje, ze nadváha dospívajících, kterí ztrácejí váhu, muze být také ohrozena rozvojem nervové anorexie nebo bulimie nervosa. Zjistení, zverejnená online v casopise Pediatrics, ukazují, ze pozitivní reakce prátel, rodiny a dokonce i lékaru mohou být práve duvodem, proc tyto poruchy príjmu potravy nejsou v rané fázi zjisteny.

(Health)