cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novorozence infekce Coronavirusem hláseno ve Velké Británii

Pacientka, která byla lécena v nemocnici Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB) v Anglii, za novou infekci s koronavirem (NCoV) zemrela, dnes nemocnice oznámila.
Pacient zemrel v nemocnici v nedeli ráno. Nemocnice ríká, ze "rozsiruje své sympatie o rodinu". Pacient byl jedním ze trí rodinných príslusníku, kterí byli minulý týden potvrzeni nemoci s NCoV - coz zdravotní úrady popisují jako "rodinný klastr".
Podle QEHB pacient, který zemrel, byl podroben lécbe dlouhodobého, komplexního, nesouvisejícího zdravotního stavu. Lékarský tým uvedl, ze pacient byl imunologicky postizený (mel slabý imunitní systém) a pravdepodobne ztratil virus z príbuzného, ??který je v soucasné dobe lécen v nemocnici v Manchesteru.
Obe nemocnice tvrdí, ze úzce spolupracují s Agenturou ochrany zdraví (HPA), která sleduje dalsí cleny domácnosti a prátele, s nimiz se tri infikovaní lidé mohou dostat do tesného kontaktu.

Svetová zdravotnická organizace vyzývá cleny, aby zustali ostrazití

Svetová zdravotnická organizace (WHO) vyzývá vsechny clenské státy, aby peclive sledovaly SARI (tezké akutní respiracní infekce), protoze pocet nových infekcí koronavirem se postupne zvysuje.
WHO oznámila, ze byla Spojeným královstvím informována o dalsím potvrzeném prípadu infekce NCoV (nové koronaviry) v zemi. Tento tretí prípad ve Spojeném království za poslední týden je soucástí stejného rodinného klastru jako dalsí dva (v dobe tohoto oznámení nebyla WHO informována o smrti jednoho z rodinného klastru).
Pacient nemel v minulosti zádné cesty do zahranicí, coz znamená, ze NCoV byl pravdepodobne prenásen z cloveka na cloveka.
V on-line komuniké WHO napsal:
"Prestoze tento nový prípad nabízí dalsí informace o osobním prenosu, nebyl identifikován zádný trvalý prenos osob."

Z celkového poctu 12 potvrzených prípadu infekce a onemocnení lidí s NCoV po celém svete zemrelo sest pacientu. Tato 50% úmrtnost je mnohem vyssí nez míra 9,5% behem pandemie SARS (tezkého akutního respiracního syndromu) za rok 2002/2003, který zabilo 774 z 8 098 potvrzených prípadu infekce u lidí ve 37 zemích. Virus SARS (SARS-CoV) je také druhem koronaviru.
Dosud ctyri zeme zaznamenaly potvrzené prípady infekce NCoV u lidí:
  • 4 - Spojené království. Jedna smrt.
    1 Katarí a 3 britstí obcané (vsichni clenové stejné rodiny, rodinný klastr). Jeden z rodinných príslusníku nemel v minulosti cestu do zahranicí a nikdy nebyl na Blízkém východe. Pacient, který zemrel, byl jiz velmi nemocný, nez se stal infikovaným, a byl náchylnejsí k infekci nez vetsina lidí. Z tohoto duvodu není mozné z tohoto prípadu urcit, jak je clovek prenosný novým koronavirem.

  • 5 - Saúdská Arábie. Tri úmrtí.

  • 2 - Jordánsko. Dve smrti.

  • 1 - Nemecko. Zádné úmrtí.
    Pacient, Qatari, se úplne zotavil a uz není v nemocnici.

NCoV je pravdepodobne clovekem prenosný, ale méne nez SARS

Ackoli mnoho príznaku a symptomu techto nejnovejsích infekcí je podobných tem, které se vyskytly u SARS, HPA zduraznil, ze nový koronavir je mnohem méne lidský prenos.
Nikdo jeste neví, jak je tento nový koronavir rozsíren, jak 11 z 12 potvrzených lidských prípadu bylo nakazeno (víme, ze jeden z nich zachytil nemoc od jiné osoby ve stejné rodine). Není známo, zda se tyto infekce vyskytly v dusledku (blízkého) kontaktu s infikovanými zvíraty nebo infikovanými osobami.
Ve vsech prípadech, krome jednoho, byli pacienti na Blízkém východe.
WHO ríká, ze je povzbudivé, aby "vsechny clenské státy pokracovaly ve svém sledování závazných akutních respiracních infekcí (SARI) a peclive posoudily vsechny neobvyklé vzorce. Testování nového koronavírusu by melo být provedeno u pacientu s nevysvetlitelnou pneumonií, nebo u pacientu s nevysvetlitelným závazným, progresivním nebo komplikovaným respiracním onemocnením, které nereaguje na lécbu. "
Bez ohledu na to, kde se na svete vyskytují, mely by být dukladne prosetreny prípady SARI ve zdravotnických pracovnících, stejne jako by se mely shluky SARI, doplnil WHO, pricemz nové prípady byly okamzite hláseny jak vnitrostátním zdravotním orgánum, tak WHO.
Zdravotní orgány byly ze strany WHO pozádány hlásit prípady jako NCoV nebo novejsí koronaviry a ne jako SARS vyhnout se zmatku.

Promítání lidí na vstupních místech, omezení cestování nebo obchodu se nedoporucuje.

Jsou tyto nové prípady koronaviru spickou ledovce?

Nový koronavírus (NCoV) replikuje rychleji nez SARS (SARS-CoV) a je schopen proniknout podsívkou pruchodu v plicích a vyhnout imunitnímu systému tak snadno, jak muze bezný chladný virus. Vedci vyjádrili obavy a ríkají, ze ctyri britské prípady mohou být spickou ledovce.
The Denní telegraf, britský národní noviny, citoval Volker Thiel z Institutu imunobiologie v kantonální nemocnici v St. Gallen ve Svýcarsku, který ríká: "Nevíme, zda jsou prípady, které pozorujeme, spickou ledovce. jsou infikovány bez príznaku závazných príznaku. "
Thiel rekl, ze vedci z celého sveta potrebují rychle spolupracovat, aby zjistili, odkud pochází tento nový koronavírus, jak je rozsírený a jak je nakazlivý.
Oddelení zdravotnictví po celém svete rozhodne zacínají vydávat výstrahy, poznámky a bulletiny týkající se NCoV mnohem rychleji nez pred mesícem.
Ministerstvo zdravotnictví na Filipínách narídilo vsem nemocnicím v celém státe hlásit podezrení na prípady NCoV pomocí standardního formuláre zprávy vydané Národním epidemiologickým centrem "v nárustu poctu prípadu v zahranicí". Enrique Ona, zdravotní tajemnice, dodala, ze vzorky odebrané od pacientu s príznaky a príznaky infekce NCoV by mely být zaslány Výzkumnému ústavu pro tropickou medicínu v Muntinlupa City za úcelem potvrzení. Enrique Ona citovala doporucení Svetové zdravotnické organizace, ze clenské státy budou bdelé.
Napsal Christian Nordqvist

Nepríznivý postoj, kdyz je mladý spojen s problémy s pametí pozdeji v zivote

Nepríznivý postoj, kdyz je mladý spojen s problémy s pametí pozdeji v zivote

Mladí dospelí, kterí projevují neprátelské postoje a pro nez se tezko vyrovnávají se stresem, mohou v pozdejsím zivote mít problémy s pametí a myslením, uvádí studie publikovaná online v casopise Neurology. Agresivita a neprátelství mohou v prístích letech mít dusledky pro kognitivní funkce. Psychologické rysy mohou ovlivnit individuální vnímání a reakci na stresující zázitky.

(Health)

Vedci tvrde pracují na odemknutí Alzheimerovy genetické tajemství

Vedci tvrde pracují na odemknutí Alzheimerovy genetické tajemství

Výzkumní pracovníci v USA jsou v misi odhalit genetické tajemství Alzheimerovy choroby, která se skrývá v nasí DNA. Studie, kterou provedou vedci na Indiana University School of Medicine a kolegové v celé zemi, by mohla významne ovlivnit vývoj lécby Alzheimerovy choroby.

(Health)