cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek kvalifikovaných ocních lékaru po celém svete

Podle studie publikované online v Britský zurnál oftalmologie existuje více nez 200 000 ocních lékaru v praxi po celém svete. To vsak nestací k tomu, aby vyhovelo soucasným potrebám rozvojových zemí a rostoucím pozadavkum stárnoucí populace.
Výsledky studie vycházejí z pruzkumu Mezinárodní rady oftalmologie, který v breznu az dubnu 2010 zahrnoval 213 oftalmologických spolecností v 193 zemích.
Pruzkum byl vytvoren tak, aby urcil, kolik oftalmologu v soucasné dobe praktikuje v kazdé zemi, stejne jako urcit míru rustu profese.
Z 193 zemí odpovedelo 192 respondentu. Výsledky ukázaly, ze v roce 2010 polovina z 205 000 oftalmologu byla v USA, Cíne, Japonsku, Indii, Rusku a Brazílii.
Výsledky ukázaly, ze pocet oftalmologu cvicících podle zeme se v Cíne pohyboval od 0 do více nez 28 000. Priblizne 131 z 192 zemí melo méne nez 5% z celkového poctu mezi nimi.
Výzkumníci zjistili, ze úroven ekonomického rozvoje ovlivnila prumerný pocet oftalmologu na milion obyvatel, od 79 z milionu v zemích s vysokými príjmy az po 9 na milion v zemích s nízkými príjmy - osmnásobný rozdíl.
Nejvyssí prumerné pocty byly v bývalých komunistických rezimech (83,8), zatímco nejnizsí prumerný pocet byl v subsaharské Africe (2,7) - 30násobný rozdíl.
V 23 zemích výzkumníci nasli méne nez 1 oftalmolog na milion obyvatel, 30 zemí melo 1-4 oftalmologu na milion obyvatel, 48 zemí melo 4-25 na milion a 74 zemí melo 25-100 na milion populace.
Podle výsledku dosáhlo pouze 18 zemí více nez 100 oftalmologu na milion obyvatel.
Údaje o oftalmologu, kterí v roce 2009 navstevovali a opousteli profese, poskytli 73 národu, které predstavují více nez polovinu svetové populace.
Údaje odhalily, ze pocet klesl v 5 zemích, zustal stejný ve 20 zemích a zvýsil se v 48 zemích.
V roce 2010 vzrostl celkový pocet oftalmologu o 1,2%, predevsím v zemích s nízkými príjmy.
I kdyz celková kapacita stoupá rychleji nez obyvatelstvo, opak je pravdou v zemích s vysokými príjmy.
Podle výzkumníku není dostatek oftalmologu, kterí by drzeli krok s rostoucím poctem osob ve veku 60 let, kterí budou vyzadovat jejich péci.
Napríklad mezi lety 2009 a 2010 se podíl osob ve veku 60 let ve stejných 73 zemích zvýsil o 2,9%. Podíl oftalmologu se vsak zvýsil pouze o 1,2%. Autori uvádejí, ze v prumeru pocet osob, které budou vyzadovat péci od oftalmologu, narustá více nez dvakrát rychleji, nez je jejich povolání schopno dodat, a to zejména v zemích s vysokými príjmy.
Vysvetlují:

"Dusledkem je to, ze v rade zemí, a to jak vyvíjejících se, tak rozvinutých, bude velmi nárocné vycvicit dostatek oftalmologu, aby poskytli péci, která bude potreba v prístích letech."

Uvádejí, ze jejich údaje "vymezují zoufalou situaci" a ze "je nutné agresivne zahájit výcvik týmu péce o oci, abychom nyní zmírnili soucasný nedostatek v rozvojových zemích a ocekávaný nedostatek ve vyspelých zemích".
Napsal Grace Rattue

Bulimie spojená s nerovnováhou sexuálního hormonu

Bulimie spojená s nerovnováhou sexuálního hormonu

Svédská studie dospela k záveru, ze az 30% zen s poruchou príjmu potravy bulimie nervosa muze trpet nerovnováhou pohlavních hormonu. Dizertacní práce je práce Dr. Sabine Naessena z odboru zen a zdraví detí v Karolinska Institutet, nejvetsím svédském stredisku pro vzdelávání a výzkum ve zdravotnictví.

(Health)

Kokain fyzicky mení mozek, aby hledal více

Kokain fyzicky mení mozek, aby hledal více

Kokain vede k rychlému rustu nových struktur mozku spojených s pametí a ucením, ale pouze zpusobem, který podporuje chování drog, výzkumníci z klinice a výzkumného centra Ernest Gallo v UC San Francisco uvedli v casopise Nature Neuroscience. Vedci verí, ze jejich studie, která byla provedena na laboratorních mysích, naznacuje nový zpusob, jakým uzivatelé kokainu vybírají prostredí spojená s tímto lécivem.

(Health)