cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek kvalifikovaných ocních lékaru po celém svete

Podle studie publikované online v Britský zurnál oftalmologie existuje více nez 200 000 ocních lékaru v praxi po celém svete. To vsak nestací k tomu, aby vyhovelo soucasným potrebám rozvojových zemí a rostoucím pozadavkum stárnoucí populace.
Výsledky studie vycházejí z pruzkumu Mezinárodní rady oftalmologie, který v breznu az dubnu 2010 zahrnoval 213 oftalmologických spolecností v 193 zemích.
Pruzkum byl vytvoren tak, aby urcil, kolik oftalmologu v soucasné dobe praktikuje v kazdé zemi, stejne jako urcit míru rustu profese.
Z 193 zemí odpovedelo 192 respondentu. Výsledky ukázaly, ze v roce 2010 polovina z 205 000 oftalmologu byla v USA, Cíne, Japonsku, Indii, Rusku a Brazílii.
Výsledky ukázaly, ze pocet oftalmologu cvicících podle zeme se v Cíne pohyboval od 0 do více nez 28 000. Priblizne 131 z 192 zemí melo méne nez 5% z celkového poctu mezi nimi.
Výzkumníci zjistili, ze úroven ekonomického rozvoje ovlivnila prumerný pocet oftalmologu na milion obyvatel, od 79 z milionu v zemích s vysokými príjmy az po 9 na milion v zemích s nízkými príjmy - osmnásobný rozdíl.
Nejvyssí prumerné pocty byly v bývalých komunistických rezimech (83,8), zatímco nejnizsí prumerný pocet byl v subsaharské Africe (2,7) - 30násobný rozdíl.
V 23 zemích výzkumníci nasli méne nez 1 oftalmolog na milion obyvatel, 30 zemí melo 1-4 oftalmologu na milion obyvatel, 48 zemí melo 4-25 na milion a 74 zemí melo 25-100 na milion populace.
Podle výsledku dosáhlo pouze 18 zemí více nez 100 oftalmologu na milion obyvatel.
Údaje o oftalmologu, kterí v roce 2009 navstevovali a opousteli profese, poskytli 73 národu, které predstavují více nez polovinu svetové populace.
Údaje odhalily, ze pocet klesl v 5 zemích, zustal stejný ve 20 zemích a zvýsil se v 48 zemích.
V roce 2010 vzrostl celkový pocet oftalmologu o 1,2%, predevsím v zemích s nízkými príjmy.
I kdyz celková kapacita stoupá rychleji nez obyvatelstvo, opak je pravdou v zemích s vysokými príjmy.
Podle výzkumníku není dostatek oftalmologu, kterí by drzeli krok s rostoucím poctem osob ve veku 60 let, kterí budou vyzadovat jejich péci.
Napríklad mezi lety 2009 a 2010 se podíl osob ve veku 60 let ve stejných 73 zemích zvýsil o 2,9%. Podíl oftalmologu se vsak zvýsil pouze o 1,2%. Autori uvádejí, ze v prumeru pocet osob, které budou vyzadovat péci od oftalmologu, narustá více nez dvakrát rychleji, nez je jejich povolání schopno dodat, a to zejména v zemích s vysokými príjmy.
Vysvetlují:

"Dusledkem je to, ze v rade zemí, a to jak vyvíjejících se, tak rozvinutých, bude velmi nárocné vycvicit dostatek oftalmologu, aby poskytli péci, která bude potreba v prístích letech."

Uvádejí, ze jejich údaje "vymezují zoufalou situaci" a ze "je nutné agresivne zahájit výcvik týmu péce o oci, abychom nyní zmírnili soucasný nedostatek v rozvojových zemích a ocekávaný nedostatek ve vyspelých zemích".
Napsal Grace Rattue

Dieta muze ovlivnovat strevní bakterie více nez geny, ríkají vedci

Dieta muze ovlivnovat strevní bakterie více nez geny, ríkají vedci

V nové studii prírody versus péce o spojení mezi strevními mikroby a zdravím výzkumníci dospeli k záveru, ze dieta muze mít pri urcování smesi bakterií ve streve silnejsí vliv nez geny. Nový výzkum naznacuje, ze dieta ovlivnuje smes bakterií ve streve silneji nez geny. Stále více studií odhaluje dulezitou roli, kterou nase bakterie streva hrají v nasem zdraví.

(Health)

Midday napsání posílení ucení v preschoolers

Midday napsání posílení ucení v preschoolers

Nová studie zjistila, ze polední posílení ucení v predskolním veku, coz naznacuje, ze pokud tvurci politik odstraní nóbl pro malé deti, aby meli více casu na vzdelávací cinnost, mohlo by to zpomalit. Vedci z University of Massachusetts Amherst písou o svých zjisteních v aktuální on-line vydání sborníku National Academy of Sciences, PNAS.

(Health)