cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nosové bunky by mohly pomoci napravit poskozenou kolenní chrupavku

V malé studii na 10 pacientech s poskozenými kolenními klouby doktori sklízeli bunky z nosu, aby vytvorili novou tkán chrupavky a transplantovali ji do poskozených kolen. V clánku publikovaném v Lancet, svýcarský tým popisuje, jak 2 roky po transplantaci vetsina pacientu vyvinula novou tkán podobnou normální chrupavce a zaznamenala zlepsení funkce kolen, bolesti a kvality zivota.
Kazdý rok priblizne 2 miliony lidí v Evrope a ve Spojených státech je diagnostikováno s poskozením kolenních kloubu v dusledku úrazu nebo nehod.

Autori vsak poukazují na to, ze zatímco výsledky studie fáze I jsou slibné a ukazují, ze prístup je mozný a bezpecný, existuje jeste dlouhá cesta, nez muze být tento postup schválen pro rutinní pouzití s ??pacienty.

Poznamenávají, ze observacní studie zahrnovala pouze malý pocet pacientu, nebyla kontrolní skupina a sledování bylo pomerne krátké.

Nyní je treba provádet randomizované studie - s delsími následnými kontrolami -, které porovnávají slibnou lécbu s konvencními alternativami.

Vedoucí autor Ivan Martin, profesor tkánového inzenýrství na univerzite v Basileji a univerzitní nemocnice v Basileji ve Svýcarsku, dodává:

"Navíc, abychom rozsírili potenciální vyuzití této techniky na starsí lidi nebo pacienty s degenerativními chorobami chrupavky, jako je osteoartróza, je treba udelat mnohem zásadnejsí a predklinické výzkumné práce."

Studie jedinecné pro pouzití nosních bunek k oprave poskození kolena

Priblizne 2 miliony lidí v Evrope a ve Spojených státech je diagnostikováno kazdý rok poskozením chrupavky kolenního kloubu, které je zpusobeno úrazem nebo nehodou.

Kloubní nebo kloubní chrupavka je vrstva hladké tkáne na koncích kostí, která usnadnuje pohyb a chrání a tlumí povrch kloubu, kde se kosti setkávají.

Vzhledem k tomu, ze tato tkán nemá krevní zásobu, pokud se poskodí, nemuze se regenerovat. Nakonec, kdyz se chrupavka odvádí, kosti se stanou odkryté a zapálené proti sobe, coz vede k bolestivým stavum kloubu, jako je osteoartróza.

Tam jsou lékarské techniky - takový jako microfracture chirurgie - to muze zabránit nebo zpozdit nástup degenerace chrupavky po zranení nebo nehode, ale oni ne regenerují zdravou chrupavku k ochrane kloubu.

Byly také pokusy o pouzití bunek chrupavky nebo chondrocytu z vlastních kloubu pacientu, aby se vytvorila nová chrupavka v kloubu, ale tyto nebyly velmi úspesné pri vytvárení správné struktury a funkce tlumící tkáne.

Jedním z unikátních rysu nové studie je, ze prof. Martin a kolegové pouzívali chondrocyty sklizené z místa vzdáleného od poskozeného kloubu - z nosní prepázky pacienta. Tyto bunky mají jedinecnou schopnost rust nové tkáne chrupavky.

Nová tkán podobného slození jako chrupavka

V rámci studie se tým prihlásil 10 pacientu (18-55 let) s poskozením chrupavky v plné tloustce a odebral biopsii z nosní prepázky pod lokální anestetikum. Z rostlinné tkáne rostly chondrocyty, které stimulovaly rustovým faktorem po dobu 2 týdnu.

Tým pak vzal kultivované nové bunky a nasadil je na "lesení" vyrobené z kolagenu a rozmnozil je dalsí dva týdny. Výsledkem byl 2-milimetrový step nové chrupavky merící priblizne 30-40 milimetru.

Kazdý pacient pak podstoupil operaci, kde byla poskozená kolenní chrupavka odstranena a nahrazena vlastním kultivovaným stepem nakrájeným do príslusného tvaru.

Po dvou letech bylo zjisteno, ze na postizených místech rostla nová tkán s podobným slozením jako chrupavka.

Devet z 10 pacientu - jedno bylo vylouceno z duvodu sportovních úrazu nesouvisejících se studiem - také zaznamenalo významné zlepsení v uzívání a funkci kolen a snízení bolesti oproti predoperacní lécbe.

Autori poznamenávají, ze nebyly hláseny nezádoucí úcinky na operaci, ackoli byly hláseny dve poranení, která se netýkají postupu.

Vek pacienta se zdá, ze nemá vliv na úspech

V doprovodném komentári Dr. Nicole Rotter z ulmova univerzitního zdravotnického centra a Dr. Rolf Brenner z univerzity v Ulmu - v Nemecku - tvrdí, ze proces "predstavuje dulezitý pokrok smerem k méne invazivním technologiím pro opravy na bázi bunek pro vady kloubní chrupavky. "

Hlavním duvodem, který dávají, je to, ze bunky nebyly odebrány ze zdravých tkání poblíz místa úrazu, ale z úplne nedotcené cásti tela, coz zabranuje riziku sklízení postizeného poskození kloubu.

Uvádejí také slibný výsledek, ze vek pacienta nezdá, ze ovlivnuje úspesnost postupu.

Nicméne, stejne jako autori studie, dospeli k záveru, ze budou potrebné pouze dlouhodobejsí randomizované, kontrolované studie - které mimo jiné testují kvalitu opravné tkáne - nez budeme moci ríci, zda tento prístup pravdepodobne získá regulacní schválení a dosáhne klinického hodnocení pouzití.

"Nase zjistení potvrzují bezpecnost a proveditelnost chrupavkových stepu z nosních bunek k oprave poskozené kolenní chrupavky. Pouzití tohoto postupu v kazdodenní klinické praxi je vsak stále daleko, protoze vyzaduje dukladné hodnocení úcinnosti u vetsích skupin pacientu a vývoj výrobních strategií s cílem zajistit efektivitu nákladu. "

Prof. Ivan Martin

Zjistete více o 10 cviceních, které mohou pomoci zmírnit úcinky artritidy kolena.

Mely by být nedovolené nelegální drogy?

Mely by být nedovolené nelegální drogy?

Podle oficiálních údaju byly programy lécení drog ve Velké Británii zklamáním úspesné v rehabilitaci drog. Nekolik odborníku v oblasti zdravotnictví vyzvalo k dekriminalizaci nezákonných drog. Jedná se o diskusi v tomto týdnu v britském lékarském casopise (BMJ). Ano - Dekriminalizovat Dobre promyslená politika by snízila vloupání, zbran zlocinu, prostituci a snízila vezenskou populaci o 50%.

(Health)

Cerná ockovací látka proti kasle, která není spojena s predcasným porodem

Cerná ockovací látka proti kasle, která není spojena s predcasným porodem

Odborníci doporucují, aby tehotné zeny dostávaly vakcínu Tdap behem tehotenství, aby ochránily novorozence pred pertussis, známou také jako cerný kasel. Nová studie nyní zjistila, ze pouzití vakcíny behem tehotenství není spojeno se zvýseným rizikem predcasného porodu nebo malých porodu.

(Health)