cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Norovirská vakcína poskytuje významnou ochranu

Studie zahrnující 84 dobrovolníku ukázala, ze experimentální vakcína proti noroviru poskytuje znacnou ochranu pred infekcí a príznaky gastroenteritidy, uvedli výzkumníci z Baylor College of Medicine NEJM (New England Journal of Medicine). Autori dodali, ze je to první studie, která prokázala ochranu pred chorobou noroviru v dusledku vakcíny. K dnesnímu dni je jedinou lécbou choroby související s norovirem spousta tekutin, aby se zabránilo dehydrataci, a léky na lécbu príznaku prujmu a zvracení.
První autor, Dr. Robert Atmar, rekl:

"Tato studie ukazuje, ze je mozné vyrobit vakcínu, která bude chránit proti infekci noroviru a nemoci, které zpusobuje.
Vzhledem k poctu narubicních infekcí, které se vyskytují kazdorocne a nákladu na zdravotní péci spojených s temito infekcemi, stojí za to pokracovat ve vysetrování kandidátu na ockování, aby se zabránilo tomuto onemocnení zpusobenému temito viry. "

Studie puvodne zahrnovala 90 zdravých jedincu ve veku od 18 do 50 let na ctyrech místech v USA. Byly rozdeleny do dvou skupin:
  • Vakcinacní skupina - byla jim podána vakcína ve forme prásku v nosu (intranasálne) ve dvou dávkách
  • Skupina placebo - jim bylo podáno i prásek v nosu ve dvou dávkách, ale prásek nemel zádnou úcinnou slozku
Po priblizne trech týdnech po druhé vakcíne bylo 84 úcastníku vystaveno noroviru. Musíte pockat tri týdny, aby mohl imunitní systém reagovat.
Vedci uvedli, ze:
  • Ve skupine s ockovacími látkami bylo nakazeno 61% a pouze 37% se objevilo príznaky gastroenteritidy. Ti, kterí se v této skupine nemocili, meli mírnejsí príznaky ve srovnání s temi, kterí dostávali placebo.
  • Ve skupine s placebem se nakazilo 82% a u 69% se objevily príznaky gastroenteritidy
Je mozné infikovat a nemít zádné príznaky gastroenteritidy - to jednoduse znamená, ze virus je u pacienta zjisten, ale onemocnel. Hlavním cílem vakcíny je zabránit príznakum zaludecní poruchy.
Dr. Atmar rekl:

"Vakcína vyvolala významnou imunitní odpoved u 70 procent lidí, kterí ji dostávali, a nabízeli ochranu proti onemocnením i infekcím, ale nabízely vetsí ochranu proti nemocem nez infekce. Jinými slovy, ve srovnání s príjemci placeba více osob, nevyvolávali gastroenteritidu, i kdyz byli infikováni tímto virem. "

Norovirová infekce a související gastrointestinální onemocneníCásti noroviru ve stolici videné pomocí elektronového mikroskopu
Norovirusy jsou soucástí Caliciviridae rodinu viru. Jsou to nejcastejsí prícina gastroenteritidy (rozrusení zaludku) ve vyspelém svete. Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) priblizne 90% celosvetových výskytu epidemie ne bakteriální gastroenteritidy zpusobují noroviry.
Norovirová infekce je nekdy oznacována jako zimní zvracení, protoze se vyskytuje casteji v zimních mesících. Infekce se vsak mohou objevit behem kteréhokoli mesíce v roce.
Po vylécení pacienta z norovirové infekce má asi osmnáctý týden imunitu, která je obvykle neúplná. Lidé s krevní skupinou O jsou náchylnejsí k infekci, zatímco ti s typy AB a B jsou nejméne náchylní.
Ohniska norovirových infekcí se pravdepodobne vyskytují v uzavrených nebo polo-uzavrených prostredích, jako jsou výletní lode, skoly, ubytovny, veznice, nocní tábory a zarízení dlouhodobé péce - místa, kde je castý kontakt cloveka s clovekem. To se bezne nazývá výletní lod.
Infekce muze nastat v dusledku lidského kontaktu, konzumace kontaminovaných potravin nebo vody a dotýkání povrchu, které jsou napadeny tímto virem. Potraviny osetrené infikovanou osobou jsou také potenciálním zdrojem infekce.

Podle odhadu CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je kazdý rok 21 milionu jedincu v USA infikovaných norovirusy.

Jsou injekce lepsí nez podání nosem?

Vedci se nyní pokousejí zjistit, zda podání vakcíny jako injekce muze poskytnout jeste lepsí výsledky. Testují vakcínu na jiných kmenech viru.
Vakcína je vyvíjena firmou LigoCyte. Generální reditel spolecnosti Donald P. Beeman uvedl:
"Tesíme se na dalsí vývoj nasich kandidátu vakcíny proti norovirum zalozených na VLP (virus-like particle), vcetne dalsích klinických studií nasí bivalentní intramuskulární vakcíny."

Spolupracující výzkumná pracovnice Dr. Mary Estesová uvedla:
"Prostredí týmu spolupracujícího v Bayloru pomáhá v posunu naseho základního vedeckého objevu na kliniku a tyto studie poprvé ukazují, ze nereplikující vakcína podaná intranazálne muze vyvolat ochranu proti gastrointestinálnímu patogenu. Bylo nám receno, t udelat. "

Napsal Christian Nordqvist

Kde zijete, ovlivnuje vase zdraví a riziko obezity

Kde zijete, ovlivnuje vase zdraví a riziko obezity

Kde zijete a jak se cítíte ve svém okolí? Významná evropská studie, publikovaná v publikaci Obesity Reviews, ukazuje, ze zdravotní chování jednotlivce a index telesné hmotnosti jsou úzce spjaty s místním prostorem. Jak ovlivnujeme nase sousedství má dusledky pro nase zdraví. Není divu, ze kde zijeme, ovlivnuje nase zdraví, ale je to první hlavní studie, která vyuzívá online názory ulic, aby zhodnotila cvicení a stravovací návyky ctvrtí.

(Health)

Zkouska "záre" pro antrax muze urychlit bioterorovou odezvu

Zkouska "záre" pro antrax muze urychlit bioterorovou odezvu

Výzkumníci z University of Missouri v USA dokázali, ze "zábleskový test" dokáze detekovat prítomnost smrtelných bakterií antraxu v hodinách místo obvyklých dnu, slibuje, ze výrazne snízí cas potrebný k reakci na prípadný bioteroristický útok. Anthrax není prísne bakterie, ale onemocnení zpusobené bakterií Bacillus anthracis, která produkuje dva smrtelné toxiny - smrtelný toxin a edémový toxin.

(Health)