cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Norovirus zemre rychle na medených povrsích

Nový výzkum predlozený na konferenci minulý týden naznacuje, ze norovirus, vysoce infekcní zimní zvracení, zemre rychle na povrchu z medi a slitin medi. Zjistení, které je potvrzeno dalsími studiemi, pravdepodobne doplní virus nemoci na rostoucí seznam bakterií, proti kterým je med úcinná.
Výzkum je práce Bill Keevil a Sarah Warnes z University of Southampton ve Velké Británii, kterí zjistili, ze norovir je rychle znicen na povrchu z medi a jeho slitin, pricemz ty, které obsahují více nez 60% medi, jsou nejúcinnejsí.
Celosvetove existuje více nez 267 milionu prípadu akutní gastroenteritidy kazdý rok kvuli noroviru.
Virus je vysoce nákazlivý a zpusobuje zvracení a prujem. Chyba není obecne nebezpecná: vetsina lidí ji zazívá jako krátkotrvající nepríjemné onemocnení a zotavuje se za den nebo dva, aniz by musel navstívit lékare.
Lidé kontaktují norovirus z kontaminovaného jídla a vody, kontaktu s ostatními, a také z kontaktu s kontaminovanými povrchy, jako jsou knoflíky dverí a zábradlí.
Zacátkem tohoto roku vedci ve Velké Británii informovali o tom, jak vyvinuli "zvracení robot", aby jim pomohli zjistit, jak daleko jsou bakterie norovirusu cestují, kdyz nakazená osoba vrhá.
Virus zustává infekcní, zatímco sedí na pevných povrsích a je také odolný vuci mnoha cisticím prostredkum.
V roce 2011 pruzkum predstavený na schuzi Americké akademie preventivní medicíny dokonce naznacil, ze preferencní uzívání rucní dezinfekce nad mýdlem a vodou bylo spojeno s vyssím rizikem vypuknutí noroviru v zarízeních dlouhodobé péce.
Pro noroviry neexistuje zádná specifická lécba nebo ockování, a kdyz se vyskytnou ohniska, vypnou nemocnicní oddelení a pecovatelské domy, které pak musí projít nákladným hlubokým cistením a dochází k dodatecným nákladum v dusledku extra osetrení a ztráty pracovních dní.
V takových zarízeních je známo, ze casté dotyky povrchu, jako jsou tlacné desky, zábradlí, podnosové stoly, volací tlacítka, knoflíky a IV póly, slouzí jako nádrze pro sírení vsech druhu bakterií, hub a viru.
Vírus také ovlivnuje dalsí zarízení, jako jsou hotely a výletní lode, které zpusobují úzkost pro hosty a zpusobují obchodní ztráty díky poskození povesti, ztráte pracovní doby a nákladum na dezinfekci.
Provádení casto dotklých povrchu, jako jsou kliky dverí a záchytné listy z medi nebo jedné z jejich slitin, by mohlo úcinne poprít virus jako dulezitou cestu infekce.

Keevil, profesor univerzitního institutu pro vedy o zivote, ríká ve svém prohlásení:
"Povrchy z medené slitiny mohou být pouzity ve vysoce rizikových oblastech, jako jsou výletní lode a pecovatelské domy, kde je vypuknutí norovirolu tezké ovládat, protoze infikovaní lidé nemohou pomoci, ale kontaminují zivotní prostredí zvracením a prujmem."
Model kontaminace, který Keevil a Warnes studoval, byly navrzeny tak, aby simulovaly kontaminaci povrchu dotekem.
Nekolik klinických studií po celém svete jiz ukázalo, ze med a její slitiny slouzí jako úcinná linie obrany proti mnohým infekcím získaným v nemocnicích, které procházejí casto dotcenými povrchy.
Podle Asociace pro rozvoj medi, vývoj trhu, inzenýrství a informacní sluzby ramena medeného prumyslu v USA, laboratorní testy ukazují, ze:
"... pri pravidelném cistení antimikrobiální medené povrchy behem dvou hodin po expozici zabíjejí více nez 99,9% následujících bakterií: MRSA, rezistentní na vankomycin Enterococcus faecalis (VRE), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, a E-coli O157: H7. "
Stejne jako Keevilova skupina ve Velké Británii existují týmy v Japonsku, Jizní Africe a USA, které pracují ve výzkumných laboratorích a provádejí zkousky antimikrobiálních vlastností medi.
Presný mechanismus, kterým med zabíjí bakterie, je stále neznámá, ale existuje nekolik teorií, které jsou studovány mezinárodními odborníky skupiny Global Mechanism.
V roce 2012 vedl Keevil studii publikovanou v casopise mBio, které ukazují, ze med muze pomáhat zpomalit celosvetové sírení infekcí rezistentních vuci antibiotikum tím, ze brání horizontálním prenosum genu (HGT) v bakteriích, které mohou prezít mimo telo.
Agentura pro ochranu zivotního prostredí Spojených státu (EPA) zaregistrovala více nez 400 slitin na bázi medi, jako jsou mosaz a bronz, jako antimikrobiální prípravky pro verejné zdraví.
Napsal Catharine Paddock PhD

Muzstí experimentátori stresují laboratorní mysi, potenciálne narusují nálezy

Muzstí experimentátori stresují laboratorní mysi, potenciálne narusují nálezy

Vedci v experimentech pouzívají mysi, protoze více nez 95% genomu mysí je podobný lidskému. Ale nová studie, publikovaná v casopise Nature Methods, naznacuje, ze muzstí vedci stresují mysi a krysy, coz by mohlo vést k zkresleným nálezum. Tým, vedený výzkumníky na McGillove univerzite v kanadském Montrealu, ríká, ze rostoucí obavy z presnosti studií o mysích vyplývají z neschopnosti nekterých vedcu replikovat výsledky studie.

(Health)

Výzkumníci identifikují dietní tuk, který by mohl nabídnout úcinnejsí lécbu epilepsie

Výzkumníci identifikují dietní tuk, který by mohl nabídnout úcinnejsí lécbu epilepsie

Zatímco anti-záchvat léky jsou povazovány za primární lécbu epilepsie, nekterí jedinci se stavem nereagují na takovou terapii. Ale výsledky nové studie mohou nabídnout resení; vedci zjistili, ze mastná kyselina, která je soucástí ketogenní stravy, by mohla být pouzita k lécbe tohoto onemocnení.

(Health)