cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Norovirus zemre rychle na medených povrsích

Nový výzkum predlozený na konferenci minulý týden naznacuje, ze norovirus, vysoce infekcní zimní zvracení, zemre rychle na povrchu z medi a slitin medi. Zjistení, které je potvrzeno dalsími studiemi, pravdepodobne doplní virus nemoci na rostoucí seznam bakterií, proti kterým je med úcinná.
Výzkum je práce Bill Keevil a Sarah Warnes z University of Southampton ve Velké Británii, kterí zjistili, ze norovir je rychle znicen na povrchu z medi a jeho slitin, pricemz ty, které obsahují více nez 60% medi, jsou nejúcinnejsí.
Celosvetove existuje více nez 267 milionu prípadu akutní gastroenteritidy kazdý rok kvuli noroviru.
Virus je vysoce nákazlivý a zpusobuje zvracení a prujem. Chyba není obecne nebezpecná: vetsina lidí ji zazívá jako krátkotrvající nepríjemné onemocnení a zotavuje se za den nebo dva, aniz by musel navstívit lékare.
Lidé kontaktují norovirus z kontaminovaného jídla a vody, kontaktu s ostatními, a také z kontaktu s kontaminovanými povrchy, jako jsou knoflíky dverí a zábradlí.
Zacátkem tohoto roku vedci ve Velké Británii informovali o tom, jak vyvinuli "zvracení robot", aby jim pomohli zjistit, jak daleko jsou bakterie norovirusu cestují, kdyz nakazená osoba vrhá.
Virus zustává infekcní, zatímco sedí na pevných povrsích a je také odolný vuci mnoha cisticím prostredkum.
V roce 2011 pruzkum predstavený na schuzi Americké akademie preventivní medicíny dokonce naznacil, ze preferencní uzívání rucní dezinfekce nad mýdlem a vodou bylo spojeno s vyssím rizikem vypuknutí noroviru v zarízeních dlouhodobé péce.
Pro noroviry neexistuje zádná specifická lécba nebo ockování, a kdyz se vyskytnou ohniska, vypnou nemocnicní oddelení a pecovatelské domy, které pak musí projít nákladným hlubokým cistením a dochází k dodatecným nákladum v dusledku extra osetrení a ztráty pracovních dní.
V takových zarízeních je známo, ze casté dotyky povrchu, jako jsou tlacné desky, zábradlí, podnosové stoly, volací tlacítka, knoflíky a IV póly, slouzí jako nádrze pro sírení vsech druhu bakterií, hub a viru.
Vírus také ovlivnuje dalsí zarízení, jako jsou hotely a výletní lode, které zpusobují úzkost pro hosty a zpusobují obchodní ztráty díky poskození povesti, ztráte pracovní doby a nákladum na dezinfekci.
Provádení casto dotklých povrchu, jako jsou kliky dverí a záchytné listy z medi nebo jedné z jejich slitin, by mohlo úcinne poprít virus jako dulezitou cestu infekce.

Keevil, profesor univerzitního institutu pro vedy o zivote, ríká ve svém prohlásení:
"Povrchy z medené slitiny mohou být pouzity ve vysoce rizikových oblastech, jako jsou výletní lode a pecovatelské domy, kde je vypuknutí norovirolu tezké ovládat, protoze infikovaní lidé nemohou pomoci, ale kontaminují zivotní prostredí zvracením a prujmem."
Model kontaminace, který Keevil a Warnes studoval, byly navrzeny tak, aby simulovaly kontaminaci povrchu dotekem.
Nekolik klinických studií po celém svete jiz ukázalo, ze med a její slitiny slouzí jako úcinná linie obrany proti mnohým infekcím získaným v nemocnicích, které procházejí casto dotcenými povrchy.
Podle Asociace pro rozvoj medi, vývoj trhu, inzenýrství a informacní sluzby ramena medeného prumyslu v USA, laboratorní testy ukazují, ze:
"... pri pravidelném cistení antimikrobiální medené povrchy behem dvou hodin po expozici zabíjejí více nez 99,9% následujících bakterií: MRSA, rezistentní na vankomycin Enterococcus faecalis (VRE), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, a E-coli O157: H7. "
Stejne jako Keevilova skupina ve Velké Británii existují týmy v Japonsku, Jizní Africe a USA, které pracují ve výzkumných laboratorích a provádejí zkousky antimikrobiálních vlastností medi.
Presný mechanismus, kterým med zabíjí bakterie, je stále neznámá, ale existuje nekolik teorií, které jsou studovány mezinárodními odborníky skupiny Global Mechanism.
V roce 2012 vedl Keevil studii publikovanou v casopise mBio, které ukazují, ze med muze pomáhat zpomalit celosvetové sírení infekcí rezistentních vuci antibiotikum tím, ze brání horizontálním prenosum genu (HGT) v bakteriích, které mohou prezít mimo telo.
Agentura pro ochranu zivotního prostredí Spojených státu (EPA) zaregistrovala více nez 400 slitin na bázi medi, jako jsou mosaz a bronz, jako antimikrobiální prípravky pro verejné zdraví.
Napsal Catharine Paddock PhD

Fakulta verejného zdraví vítá zprávu o zdraví verejného zdraví

Fakulta verejného zdraví vítá zprávu o zdraví verejného zdraví

Zpráva Výboru pro zdravotní nezávadnost týkající se verejného zdraví byla uvítána Fakultou verejného zdraví (FPH), která ocenuje doporucení zprávy o resení hlavních problému týkajících se dopadu verejného zdraví z hlediska zákona o zdravotní a sociální péci. Podle FPH doporucení nyní musí být podporena jejich navrhovanými pozmenovacími návrhy k návrhu zákona a jsou projednáváni pány.

(Health)

Hajj Príklad správy pout pro celosvetovou zdravotní bezpecnost

Hajj Príklad správy pout pro celosvetovou zdravotní bezpecnost

Vzhledem k tomu, ze pocet mezinárodních událostí velkého rozsahu, jako jsou hudební koncerty, sportovní akce, nábozenské poute a státní pohrby, se zvysují v cetnosti a rozsahu, predstavují pro verejnost znacná rizika. Lancetové infekcní onemocnení zahajují radu sesti clánku o zdraví masových shromázdení (MGs), které resí rizika z hlediska globální zdravotní bezpecnosti vcetne rychlého sírení infekcních onemocnení a komplexních problému verejného zdraví, jako jsou násilí, stampede nebo teroristické útoky , které vyzadují specializované odborné znalosti mimo hranice tradicní medicíny a plánování událostí.

(Health)