cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Normální váha Lidé s brisním tukem pravdepodobneji umírají

Osoba s normální telesnou hmotností, která má nadbytecný brisní tuk, je pravdepodobnejsí, ze predcasne zemre, nez u obézní osoby s dostatecným mnozstvím tuku v tele, vysvetlil na konferenci Evropské kardiologické kongresy v Mnichove v Nemecku výzkumníci z Mayo Clinic, Rochester, Minn. Dr. Francisco Lopez-Jimenez to rekl lidé s vysokým pomerem pas-k-bede, tj. pacienti s velkými brichy, ale jejichz index telesné hmotnosti (BMI) mají normální hmotnost, pravdepodobne umírají na kardiovaskulární události nebo na jinou prícinu nez kdokoli jiný.
Výzkumníci vysvetlili, ze odborníci v oblasti zdravotnictví vzdy vedeli, ze centrální obezita - velké bricha - je spatná pro zdraví. Nicméne, nikdo nebyl presvedcen, jaký úcinek by mel velký zaludek na lidi, jejichz telesná hmotnost je normální vzhledem k jejich výsce a veku.
Nekolik studií v tomto roce ukázalo, ze mensí velikost pasu souvisí s lepsím zdravotním stavem. Vedci z Cass Business School, City University, Londýn, Spojené království, zjistili, ze pokud je vás pas mensí nez polovina výsky, pravdepodobne budete zít déle.
Dr. Lopes-Jimenez rekl:

"Vedeli jsme z predchozího výzkumu, ze centrální obezita je spatná, ale co je nového v tomto výzkumu je, ze distribuce tuku je velmi dulezitá i u lidí s normální hmotností. Tato skupina má nejvyssí míru úmrtnosti, dokonce vyssí nez ti, kterí jsou povazovány za obézní na základe indexu telesné hmotnosti. Z pohledu verejného zdraví je to významné zjistení. "

Vedci z Imperial College v Londýne a Nemeckého ústavu pro výzivu lidí ukázali, ze velké pasy témer dvojnásobne predcasné riziko smrti.
Dr. Lopes-Jimenez a tým shromázdili a analyzovali údaje o 12 785 dospelých z reprezentativního vzorku americké populace; tretím národním pruzkumem o zdraví a výzive. Prumerný vek byl 44 let a 47,4% muzu.
Tato databáze obsahovala údaje o rozmerech bedra, velikosti pasu, výsce, hmotnosti, socioekonomickém stavu, nemocech atd. Tyto údaje odpovídaly výchozím údajum s národním indexem úmrtí, aby vypocítaly délku zivota a duvody úmrtí.
Pomocí BMI (body mass index) podrobnosti, rozdelili lidi do trí kategorií: normální, nadváha a obézní. Rozdelily pomery pas-k-kycle na normální a vysoké. Vzali v úvahu faktory, které by mohly ovlivnit jejich výsledky, jako je základní BMI, dyslipidémie, diabetes, vysoký krevní tlak, kourení, rasa, pohlaví a vek. Nebyly zahrnuty osoby s CHOPN (chronická obstrukcní plicní nemoc) nebo rakovina.
Behem sledovaného období 14,3 let bylo 2,562 úmrtí - 1 138 z nich v dusledku kardiovaskulárního problému.
Výzkumníci zjistili, ze lidé normální hmotnosti s centrální obezitou:
  • byli 2,75 krát vyssí pravdepodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnení nez lidé s normální hmotností bez centrální obezity
  • byli 2.08krát casteji úmrtí z jakékoli príciny nez lidé s normální hmotností bez centrální obezity
Karine Sahakyan, Ph.D., která se také podílela na studiu, uvedla:
"Vysoké riziko úmrtí muze souviset s akumulací vyssího viscerálního tuku v této skupine, coz je spojeno s inzulínovou rezistencí a dalsími rizikovými faktory, s omezeným mnozstvím tuku na bokech a nohou, coz je tuk s predpokládanými ochrannými úcinky, a relativne omezené mnozství svalové hmoty. "

Dr. Lopez-Jimenez vysvetlil, ze je dulezité, aby lidé vedeli, ze normální BMI nemusí nutne znamenat, ze vase riziko srdecních onemocnení je nízké. Dulezité je, kde je tuk. To muze být lépe urceno, pokud si vypocítáte pomer pas-k-hip, i kdyz vase telesná hmotnost je normální pro vasi výsku a vek, dodal.
Zpráva anglická zdravotní charita Nuffield Health ukázala, ze vetsí velikost pasu u zen nejen zvysuje riziko kardiovaskulárních onemocnení, ale také rakoviny.

Co je pomer pas-k-hip?

Vase pomer pas-k-kycle je merení pasu delené merením boku. Pas se merí tesne nad pupkem (bricho) a boky v nejsirsím míste.
Zena s 28palcovým pasem a 36palcovými boky bude mít pomer WHR (pas-to-hip) 28, delený 36 = 0,77. Níze jsou uvedeny príklady WHR muzu a zen a jejich vliv na jejich zdraví.
Zena WHR
  • Méne nez 0,8 - nízké riziko kardiovaskulárních zdravotních problému
  • 0,8 az 0,89 - mírné riziko kardiovaskulárních zdravotních problému
  • 0,9 nebo vyssí - vysoké riziko kardiovaskulárních problému
Muz WHR
  • Méne nez 0,9 - nízké riziko kardiovaskulárních zdravotních problému
  • 0,9 az 0,99 - mírné riziko kardiovaskulárních zdravotních problému
  • 1 nebo vyssí - vysoké riziko kardiovaskulárních potízí
Odborníci tvrdí, ze pokud BMI jako prediktor úmrtí souvisejících s kardiovaskulárními chorobami bude nahradit WHR, do skupiny s vysokým rizikem bude zarazeno mnoho dalsích lidí.
Napsal Christian Nordqvist

Ekzém Príciny a príznaky

Ekzém Príciny a príznaky

Ekzém (nebo dermatitida, jak se nekdy nazývá) je typ zánetlivého stavu kuze, který muze mít vliv na vsechny vekové skupiny a muze se lisit v závaznosti. Ve své mírné podobe se pokozka stává suchá, horká a svedící, avsak v její prísnejsí forme se muze kuze rozpadat, syrit a krvácet. Ekzém není nakazlivý, ale nekdy muze vypadat nepríjemne.

(Health)

Pozorování onemocnení, která se predcházejí ockování, která se nachází v cekárne

Pozorování onemocnení, která se predcházejí ockování, která se nachází v cekárne

Od vyrázky po nafouklé tváre a pretrvávajícího kasle jsou infekcní onemocnení komplexní, kazdodenní hrozbou pro lidské zdraví. Zavedení vakcín bylo revolucním krokem v boji proti epidemickým virum a bakteriím. Avsak behem veku, kdy je imunita stáda klouzavá, a patogenní látky odolné vuci více lécivum jsou na vzestupu, spinavé infekcní onemocnení se muze cítit jako detektivní práce pro mnoho lékaru primární péce.

(Health)