cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co vedet o nealkoholických tukových onemocneních jater

Obsah

 1. Symptomy a stadia
 2. Príciny a rizikové faktory
 3. Diagnóza
 4. Lécba a lécba
 5. Výhled
Nealkoholické tukové jaterní onemocnení se vyskytuje, kdyz je v játre prílis mnoho tuku nebo steatóza. Tento stav je také známý jako tucná játra.

V pocátecních stádiích nemusí být zádné príznaky, ale pokracující poskození jater muze vést k závaznejsímu stavu.

Nekterí lidé s nealkoholickým tukovým onemocnením jater (NAFLD) vyvinou nealkoholickou steatohepatitidu (NASH). Muze se vyvinout na cirhózu, jizvení a dysfunkci jater.

Mastné játra casto souvisí s obezitou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou a vysokým cholesterolem. NAFLD nebo NASH není dusledkem vysoké spotreby alkoholu.

Priblizne 10 az 46 procent lidí ve Spojených státech má tukovou játra, ale zádný zánet nebo poskození. Mezi 3 a 12 procentami je NASH. NAFLD je nejcastejsí prícinou onemocnení jater v západních zemích.

Behem tehotenství se muze vyskytnout také jaterní játra a cirhóza muze být dusledkem onemocnení jater spojeného s alkoholem, ale NAFLD je povazována za samostatnou diagnózu a lékari ji rídí odlisne.

Rychlá fakta o onemocnení tukových jater
 • Nepravidelné jaterní onemocnení jater (NAFLD) se muze objevit v prípade, ze v játrech vzrustá prílis mnoho tuku.
 • Mnoho lidí má tukovou játra bez príznaku, ale v nekterých prípadech muze dojít k závaznejsímu stavu.
 • Presná prícina není známa, ale obezita se jeví jako rizikový faktor.
 • Po zdravé, vyvázené strave, která má nízký obsah cukru a trans-tuku, muze pomoci predejít nebo dokonce zvrátit stav.
 • Lidé s jakýmkoli typem onemocnení jater by se meli vyvarovat alkoholu nebo konzumovat jen velmi malé mnozství.

Symptomy a stadia


Mastné onemocnení jater se casto vyskytuje u obezity, diabetu a chronického onemocnení ledvin.

Játra jsou dulezitá pro odstranení toxinu z tela. Pokud nepracuje správne, mohou nastat ruzné príznaky.

Pokud telo produkuje prílis mnoho tuku, nebo pokud tuk není správne metabolizován, muze se vytváret v játrech.

Pokud v játrech vznikají prílis mnoho tuku, muze to zpusobit tukové játra. Pokud se tuk nadále hromadí, muze to v nekterých prípadech vést k NASH a eventuálne k cirhóze a selhání jater.

Tucná játra

Na prahové úrovni je více nez 5 az 10 procent hmotnosti jater tlusté.

Pokud se v játrech tvorí více tuku, je to známo jako NAFLD nebo jednoduchá tucná játra. To není zdravé, ale nemusí být natolik závazné, aby zpusobilo nejaké problémy, a clovek obvykle nezaznamená zádné príznaky.

Vetsina lidí s jednoduchou tukovou játrou nebude vedet, ze mají. Mohou se dozvedet pouze po testování na nejakou jinou podmínku, nebo protoze jiné rizikové faktory naznacují, ze test je dobrý nápad.

Priblizne 30 az 40 procent dospelých v USA má NAFLD. Je vsak obtízné urcit presné císlo, nebot neexistuje zádný soubor kritérií pro definování NAFLD.

U vetsiny lidí tento stav nepresáhne tento stupen.

Nealkoholická steatóza

Pokud se tuk nadále buduje a játra se zapálí, výsledky NASH. V USA to postihuje 3 az 12% dospelých.

Asi 75 procent pacientu bude mít opuch v játrech nebo hepatomegalie.

Príznaky mohou zahrnovat:

 • únavu a únavu, vcetne svalové slabosti a nedostatku energie
 • nepohodlí a prípadne otoky v horní cásti bricha
 • ztráta váhy
 • nízká chut k jídlu
 • nevolnost

Príznaky mohou být nejasné a mohou se podobat rade dalsích problému. Zkousky mohou být provedeny za úcelem vyloucení dalsích podmínek.

Vedci si nejsou jisti, proc nekterí lidé pravdepodobne vyvíjejí NASH.

Cirhóza a selhání jater

V dobe 10 az 25 procent lidí s NASH vznikne jizvení nebo fibróza, známá také jako cirhóza, a selhání jater.

Príznaky zahrnují:

 • únava a slabost
 • nevolnost, zvracení a prujem
 • tarry stolice
 • opuch bricha a bolesti
 • zloutnutí kuze a ocí, známé jako zloutenka
 • zmatenost, obtíznost zamerování, ztráta pameti a halucinace
 • svedicí pokozka
 • krvácení a podlitiny snadno

V závazných prípadech muze být nutné transplantace jater.

Vse, co potrebujete vedet o cirhózeMuze dojít k cirhóze, jestlize pokrocilé onemocnení jaterních jater postupuje do závaznejsí fázePrectete si ted

Príciny a rizikové faktory

Presne jak a proc se vyvíjí tucná játra, není jasné. Objevuje se, kdyz telo produkuje prílis mnoho tuku nebo kdyz nemuze správne zpracovat tuk.

Obezita je jasným rizikovým faktorem. Priblizne 70 procent lidí s obezitou má tento stav, zatímco 10 az 15 procent lidí má normální hmotnost.

Bez ohledu na jejich hmotnost je osoba s "hlubokým" brisním tukem pravdepodobnejsí, ze má tukovou játra.

Mezi dalsí rizikové faktory patrí:

 • diabetes
 • vysoký cholesterol nebo vysoká hladina tuku v krvi
 • vysoký krevní tlak
 • vysoký obsah tuku v krvi nebo triglyceridy

Lidé s metabolickým syndromem, coz je stav, který zahrnuje shlukování rizikových faktoru uvedených výse, je vyssí riziko.

Mezi 40 a 80 procent lidí s diabetem typu 2 má NAFLD.

Výzkumníci nalezli "rostoucí dukazy", ze NAFLD je spojen s kardiovaskulární chorobou (CKD) a chronickým onemocnením ledvin (CKD).

To znamená, ze pacienti s NAFLD mají také vyssí pravdepodobnost, ze budou mít cukrovku a srdecní onemocnení.

Zatímco existují jasné vazby mezi obezitou a tukovou játry, nekterí lidé vyvíjejí NAFLD bez obezity. To naznacuje, ze existují dalsí faktory.

Tyto zahrnují:

 • genetické vlivy
 • kourení
 • starsí vek
 • urcité léky, jako jsou steroidy, a tamoxifen pro lécbu rakoviny
 • rychlá úbytek hmotnosti
 • infekcí, jako je hepatitida
 • expozice nekterým toxinum

Nicméne výzkum naznacuje, ze "nadbytecná hmotnost tuku zustává nejbeznejsím základním stavem."

NAFLD je také nejbeznejsí formou dlouhodobého onemocnení jater u detí. Z prehledu zverejneného v roce 2016 vyplývá, ze postihuje mezi 10 az 20 procenty detských pacientu a 50 az 80 procent detí s obezitou.

Vedci predpovídají:

"V prístích deseti letech se ocekává, ze se stane hlavní prícinou jaterní patologie, selhání jater a indikace transplantace jater v detství a dospívání v západním svete."

Okolo 25 procent pediatrických pacientu s NASH bude pokracovat v rozvoji cirhózy behem 10 let. Mezi temi, kterí mají obezitu, je riziko vyssí.

Diagnóza

Vcasný stav NAFLD obvykle nevyvolává príznaky, takze diagnóza obvykle probíhá z duvodu rutinního vysetrení krve, nebo proto, ze má príslusné rizikové faktory.

Pokud lékar podezírá NAFLD, pocítí brisní oblast, aby zjistil, zda je nejaký otok. Budou se ptát na stravu a zivotní styl a jakékoli pouzití léku, doplnku a alkoholu.

Pokud testy naznacují poskození jater nebo jaterní onemocnení, lékar musí vyloucit dalsí mozné stavy, vcetne alkoholického onemocnení jater.

Imagingové skeny, jako ultrazvuk, CT a MRI, mohou vykazovat tuk v játrech.

Biopsie muze potvrdit NAFLD, odhalit rozsah poskození a odlisit ji od jiných typu jaterních problému. Lékar pouzije jehlu k odberu malého vzorku tkáne z jater.

Lécba a lécba

Lécba tukové jaterní lécby neexistuje, ale volby zivotního stylu, jako je dosazení nebo udrzení zdravé hmotnosti, mohou v pocátecním stadiu snízit riziko a prípadne zvrátit skodu.

Dietní tipy

Aby se snízilo riziko NAFLD, je nejlepsí:

 • postupujte podle vyvázené stravy se stredními cástmi
 • jíst velké mnozství ovoce a zeleniny
 • konzumují jak bílkoviny, tak sacharidy, ale omezují tuky a cukry
 • snízit príjem soli
 • nahradit nasycené a trans-tuky mononenasycenými a polynenasycenými tuky

Národní ústav pro diabetes a onemocnení trávicího ústrojí a ledvin (NIDDK) doporucují následující dietní tipy:


Strava, která obsahuje dostatek cerstvého jídla, muze pomoci predejít poskození jater.
 • nahradit trans tuky a zivocisné tuky s olivovým olejem, lneným olejem, kukuricí, sóji a saflorovými oleji
 • jíst mastnou rybu namísto masa
 • vyvarujte se potravinám, které mají vysoký obsah jednoduchých cukru, jako je fruktóza, nacházejí se ve sladených nápojích, sportovních nápojích a stávách
 • jíst více potravin, které jsou na glykemickém indexu (GI) nízké, jako jsou ovoce, zelenina a celozrnné
 • jíst méne potravin s vysokým GI, jako je bílý chléb a bílá rýze
 • vyhýbejte se alkoholu nebo pijte s mírou

Vedci zkoumají, zda vitamín E muze pomoci, ale je zapotrebí více výzkumu. Ti, kterí uvazují o uzívání doplnku nebo bylinných léku, by meli vzdy nejdríve promluvit s lékarem.

Zdravá výziva a pravidelné cvicení snizují riziko sirokého spektra onemocnení, vcetne cukrovky a kardiovaskulárních onemocnení.

Výhled

U vetsiny lidí tucná játra zpravidla nezpusobují vázné problémy. Do urcité míry se muze játra opravit sama, takze prechod na zdravý zivotní styl pomuze.

Výzkumní pracovníci varují, ze NAFLD je na vzestupu a pokud obezita stále stoupá, muze se stát epidemií.

Ackoli jednoduchá tucná játra nejsou nebezpecné, bez preventivního úcinku, nekterí lidé budou pokracovat v rozvoji NASH a mezi 10 a 25 procenty dospelých s NASH budou pokracovat v rozvoji cirhózy behem 10 let.

V USA je tukové jaterní onemocnení tretí prícinou transplantace jater a je na vzestupu.

Navíc je NAFLD spojen s CVD, CKD a dalsími podmínkami. To, zda se tyto léky mohou zvrátit, i kdyz se játra zotaví, není jasné.

Nejlepsí zpusob, jak tomu lécit a predcházet tomu je prostrednictvím zdravého zivotního stylu, s pestrou a vyvázenou stravou a pravidelným cvicením.

Bolestná období - kombinovaná perorální antikoncepcní pilulka

Bolestná období - kombinovaná perorální antikoncepcní pilulka

Príznaky bolestivého menstruacního období jsou zmírneny uzíváním kombinované perorální antikoncepcní pilulky, podle presvedcivých dukazu ze skandinávské 30leté studie, která byla tento týden uvedena v casopise Human Reproduction. Ackoli predchozí studie poukazují na nejaký druh vazby mezi perorální antikoncepcí a úlevou od bolesti v období, v roce 2009 v Cochrane Collaboration prezkoumání dospelo k záveru, ze vetsina z nich mela nepresvedcivé nebo anekdotické dukazy.

(Health)

Painkiller predávkuje úmrtnost trikrát za deset let, USA

Painkiller predávkuje úmrtnost trikrát za deset let, USA

Více Americanu zemre kazdorocne predávkováním predávkováním proti bolesti nez celková cástka za kokain a heroin, podle nové zprávy CDC Vital Signs zverejnené dnes. Narkotika, jako jsou Opana (oxymorfon), OxyContin (oxykodon), metadon a Vicodin (hydrokodon) zabíjejí denne více nez 40 lidí v USA kvuli predávkování.

(Health)