cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Netoxické nároky na mnoho laku na nehty jsou falesné

Znacný pocet takzvaných "netoxických produktu pro péci o nehty" ve skutecnosti obsahuje toxiny, upozornila DTSC (Kalifornské ministerstvo kontroly toxických látek) v nové studii, která byla dnes zverejnena. Ackoli nekolik stítku tvrdí, ze neobsahují dibutylftalát (DBP) toluen, a formaldehyd, známý jako toxické trio vedci zjistili, ze mnoho z nich melo zvýsené hladiny DBP a toluenu. V nekterých prípadech tito, kterí tvrdí, ze jsou netoxický, meli vyssí hladiny toxinu nez jiné produkty, které neuplatnily zádné nároky.
Dlouhodobá expozice nekterému z toxických trio zvysuje riziko porodu u detí s vadami, rozvoj astmatu a nekterých dalsích chronických onemocnení a stavu.
DTSC se obzvláste zajímá o zdraví 121 000 licencovaných techniku péce o nehty ve státe, které by mohly být vystaveny nebezpecne vysoké hladine toxinu v mnoha spatne vetraných salonech. Odhaduje se, ze v Kalifornii je priblizne 48 000 nehtu, z nichz mnozí mají asijsko-americké zeny.
Reditel DTSC Debbie Raphael rekl:

"Tisíce zen a mladých dívek nakupují tyto konkrétní znacky, protoze verí, ze jsou v bezpecí. Nase studie ukazuje, ze nekterí výrobci nejsou schopni vedet, co jsou v jejich produktech, a ze se nepodarí presne uvést, co je v nich. , nekdy ve velkém mnozství. Je to strasidelný vzorec, který chceme vyzdvihnout a pracovat na resení. "

DTSC informuje, ze laboratorní testování, které bylo provedeno v jeho zastoupení, prokázalo, ze kosmetologické skoly a salóny pro péci o nehty by se nemely spoléhat na "toxický" tvrzení znacného poctu výrobcu prípravku na péci o nehty.
Bylo vysetreno 25 vzorku výrobku pro péci o nehty ze sesti lokalit v oblasti zálivu. 12 z nich tvrdilo, ze neobsahují alespon jeden ze trí toxinu. Laborovní vedci vsak zjistili, ze:
  • 10 ze 12 ruzných produktu obsahovalo toluen

  • 4 z 12 produktu obsahovalo DBP

  • Nekteré produkty péce o nehty, které tvrdily, ze jsou bez toxik, mají ve skutecnosti vyssí hladiny toxinu nez ty, u nichz se taková tvrzení netýká
Julia Liouová, spoluzakladatelka Kalifornie pro zdravý nehtový salón pro spolupráci a správce verejného zdraví pro asijské zdravotnické sluzby, uvedla:
"Znepokojují nás výsledky této zprávy, coz je jasný signál, ze výrobci kosmetických prostredku musí být odpovední za své ciny. Nesprávné oznacení výrobku není jen závazným problémem verejného zdraví, ale také zasahuje do práva salónního pracovníka na bezpecné a zdravé pracovní prostredí. "

Lisa Archerová, národní reditelka kampane pro bezpecnou kosmetiku, uvedla:

"Zeny se chtejí informovane rozhodnout, takze je znepokojující, ze výrobci zkreslují své výrobky s falesnými tvrzeními o etikete. Je zrejmé, ze je mozné vyrábet laky na nehty bez techto toxinu a to by mely delat vsechny spolecnosti."

Debbie Raphael uvedla:
"Výrobci, kterí to nechápou, jsou ti, kterí to delají spatne," rekl Rafael. "Výrobci se musí zeptat na základní otázku:" Je nutné vyrábet výrobky pro péci o nehty s temito prísadami? " Pozadavek na tuto otázku je primárním cílem narízení o ochrane bezpecných spotrebních výrobku spolecnosti DTSC. "

Nové pravidlo vstoupí v platnost v letosním roce s cílem povzbudit výrobce nehtu a kosmetických prípravku, aby hledali alternativy k soucasným toxickým prísadám. DTSC ríká, ze zacne s "malým poctem spotrebních výrobku" a doufejme, ze se presune na sirsí sortiment, takze na trhu budou nakonec dodávány méne toxické zbozí pro péci o nehty.
Melanie Nutter, reditelka odboru zivotního prostredí v San Francisku, uvedla:
"Dekujeme DTSC za svuj odhalující výzkum, který podtrhuje obtíze, se kterými se majitelé salónu a spotrebitelé potýkají s identifikací bezpecnejsích výrobku." San Francisco zahájila program Zdravý nehtový salón pro skolení pracovníku a rozpoznání salonu pro nehty, Snazíme se zajistit, aby pracovníci a spotrebitelé nehtových salonu byli pri pouzívání nehtových výrobku chráneni. "

Napsal Christian Nordqvist

Cervené vlasy a melanom mohou mít genetickou vazbu

Cervené vlasy a melanom mohou mít genetickou vazbu

Mutace v genu nazvaném MC1R dává cervenohnedá barvu vlasu a spravedlivou plet. Nyní nová americká studie naznacuje, ze tato mutace zpusobuje signalizacní dráhu zpusobující rakovinu, kdyz jsou cervené oci vystaveny ultrafialovému (UV) zárení. To muze vysvetlit, vedci ríkají, proc lidé s cervenými hlavami mají vyssí riziko melanomu, nejvzácnejsí, ale nejnebezpecnejsí formy rakoviny kuze.

(Health)

Alzheimerova demencia - Zmena hladin mozkomísního moku pred nástupem

Alzheimerova demencia - Zmena hladin mozkomísního moku pred nástupem

Ve zpráve v lednovém císle Archives of General Psychiatry, jeden z casopisu JAMA / Archives, se zdá, ze hladiny A4242 v mozkomísním moku se zdá být snízeny nejméne pet az deset let pred nekolika pacienty s mírným kognitivním poskozením vyvolávajícím Alzheimerovu chorobu (AD ), zatímco jiné hladiny míchy se zdají být pozdejsími markery onemocnení.

(Health)