cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nemalobunecný karcinom plic: Lécba, symptomy a výhled

Obsah

 1. Typy
 2. Symptomy
 3. Diagnóza
 4. Lécba
 5. Výhled
Existují dva hlavní typy rakoviny plic: nemalobunecný karcinom plic a malobunecný karcinom plic.

Podle americké rakovinové spolecnosti predstavuje nemalobunecný karcinom plic (NSCLC) 80 az 85 procent plicních onkologických onemocnení ve Spojených státech. Rakovina malých bunek plic (SCLC) tvorí v USA mezi 10 a 15 procenty rakoviny plic

NSCLC obvykle roste a rozsiruje se pomaleji nez SCLC.

Typy


Vystavení skodlivým látkám, jako je azbest, je bezným rizikovým faktorem pro nemalobunecný karcinom plic.

Existuje nekolik ruzných typu NSCLC.

Tyto typy jsou seskupeny, protoze prístup k lécbe a výhled jsou obvykle podobné.

Tri nejcastejsí typy NSCLC jsou následující:

Adenokarcinom

Toto je nejbeznejsí typ rakoviny plic NSCLC. Podle almuzny proti rakovine plic predstavuje zhruba tretinu diagnózy rakoviny plic. Adenokarcinom se vyvíjí z bunek, které vytvárejí hlen v podsívce dýchacích cest.

Vse, co potrebujete vedet o adenokarcinomuZjistete více informací o adenokarcinomu.Prectete si ted

Rakovina skvamózních bunek

Squamous cell rakovina plic zacíná v tenkých, plochých bunkách, které se pohybují v dýchacích cestách cloveka. Kourení casto zpusobuje tento typ rakoviny plic.

Velkobunecný karcinom

Tento typ rakoviny plic má rakovinné bunky, které jsou velké a zaoblené pri pohledu pod mikroskopem. Není to bezné, ale má tendenci rust pomerne rychle.

Rizikové faktory

Zde jsou nejcastejsí rizikové faktory pro NSCLC:

 • Kourení tabáku: Hlavním rizikovým faktorem je kourení. Priblizne 80 procent úmrtí na rakovinu plic se vyskytuje v dusledku kourení. To zahrnuje cigaretový kour, kourení potrubí a kourení cigaret.
 • Secondhand kour: Dlouhodobý kour je také rizikovým faktorem. Dýchání v pasivním kouri muze zvýsit riziko vzniku rakoviny plic. V USA se zdá, ze kour z druhé ruky zpusobuje kazdorocne více nez 7 000 úmrtí na rakovinu plic.
 • Vystavení nebezpecným látkám: Mezi dalsí rizikové faktory patrí expozice skodlivým látkám, vcetne radonu, azbestu a rady dalsích látek zpusobujících rakovinu.
 • Radiacní terapie do hrudníku: Lidé, kterí meli radioterapii k lécbe rakoviny v hrudníku, mají také vetsí pravdepodobnost vývoje NSCLC.
 • Rodinná historie: Príbuzní lidí, kterí meli rakovinu plic, mohou mít mírne zvýsené riziko samotného onemocnení. Toto riziko se zvysuje, pokud byl príbuzný diagnostikován v mladsím veku.

Symptomy

Existuje rada príznaku NSCLC. Mezi ne patrí pretrvávající kasel a pravidelná dechová napetí.

Casto se príznaky neobjeví po dlouhou dobu, coz ztezuje odhalování NSCLC.


Symptomy, které se mohou objevit v dusledku nemalobunecného karcinomu plic, zahrnují problémy s dýcháním, potíze s polykáním a vykaslávání krve.

Zde je seznam dalsích príznaku, které mohou nastat v dusledku NSCLC:

 • problémy s dýcháním
 • dýchavý dech
 • vykaslávání krve
 • chraplák
 • ztráta chuti k jídlu
 • neznámé ztráty hmotnosti
 • pretrvávající únava
 • bolest nebo potíze s polykáním
 • zdurená tvár
 • opuchlé zíly na krku

Ackoli tyto stavy mohou být príznaky NSCLC, je pravdepodobnejsí, ze budou zpusobeny jiným. Pokud se vsak u techto osob vyskytnou tyto príznaky, meli by okamzite navstívit lékare.

Komplikace

Pokud je NSCLC ponechána bez lécby, muze se sírit. To muze vést k dalsímu vývoji rakoviny v jiných cástech tela. Zde jsou nekteré z príznaku, které muze osoba pocitovat, pokud se NSCLC rozsírila do jiných cástí tela:

 • bolest v kostech, napríklad v zádech nebo boku
 • problémy s nervovým systémem vcetne bolesti hlavy, závrate a záchvatu
 • zloutnutí kuze (zloutenka)
 • hrudky v blízkosti povrchu tela

Diagnóza


Jakékoli príznaky NSCLC by mely být co nejdríve predány zdravotníkovi.

Pokud osoba má príznaky NSCLC, mela by navstívit lékare.

Lékar se podívá na anamnézu, pozádá o rizikové faktory a provede vysetrení. Lékar by mohl hledat príznaky NSCLC s pouzitím kombinace fyzických znaku a zobrazovacího snímku.

Pokud výsledky vysetrení a související rizikové faktory poukazují na NSCLC, provede se rada testu, jako je napríklad krevní test.

Zobrazovací testy a skenování

Imagingové testy zahrnují pouzití rentgenových paprsku, magnetických polí a dalsích metod pro prohlízení tela cloveka. Testy se mohou zamerit na konkrétní oblasti, aby zjistily, zda je prítomna rakovina. Mohou také zjistit, do jaké míry se sírí rakovina. Imagingové testy lze pouzít k zjistení, zda lécba funguje.

Imagingové testy mohou být také pouzity k zjistení, zda existují známky, ze rakovina se muze vrátit po lécbe. Ty mohou zahrnovat rentgenové vysetrení osoby na hrudi, CT vysetrení, MRI vysetrení a dalsí.

Dalsí testy

Lékar muze také chtít provést jiné testy, aby zjistil, zda osoba má rakovinu plic. Tyto zahrnují:

 • Cytologie sputa: Lékar vzal vzorek hlenu, který clovek vyklouzl z plic. Budou je zkoumat pod mikroskopem, aby zjistili, zda obsahují rakovinové bunky.
 • Thoracentesis: Pokud dojde k nahromadení tekutiny kolem plic, muze tento postup provést lékar. Lékar pouzije jehlu k vypoustení nekteré z techto tekutin. Tekutina se pak vysetrí pod mikroskopem, aby zjistila, zda obsahuje rakovinové bunky.
 • Jehlovou biopsii: Tento postup zahrnuje pouzití duté jehly pro získání malého vzorku tkáne. Tato tkán se pak vysetrí na rakovinné bunky.
 • Bronchoskopie: Osvetlená a flexibilní optická trubice prochází ústy nebo nosem. Malé nástroje pak mohou být predány do tuby a pouzity k odberu vzorku biopsie.Tyto vzorky se vysetrují pod mikroskopem a hledají rakovinné bunky.

Lécba

Existuje rada lécby NSCLC, vcetne:

 • Chirurgie: Pri chirurgickém zákroku muze být nutné odstranit a odstranit vsechny rakovinné tkáne.
 • Chemoterapie: Tato metoda lécby pouzívá léky ke smrstení nebo zabíjení rakoviny.
 • Radiacní terapie: To zahrnuje pouzití vysokoenergetických paprsku k zabíjení rakoviny.
 • Cílená lécba: Lékar muze chtít pouzít specifické léky k zabránení rustu a sírení rakoviny.

Výhled

Ruzné fáze NSCLC umoznují lékari oznacit, jak daleko rakovina rostla. Stádia probíhají od 1 do 4. Nizsí císla naznacují, ze rakovina se rozsírila méne. Fáze jsou níze:

 • Stupen 1: Nalezené pouze v jedné plíce a bez lymfatických uzlin.
 • Stupen 2: Rozsiruje se na lymfatické uzliny, které obklopují infikované plíce.
 • Stupen 3a: Rozsirte se na lymfatické uzliny, které sedí kolem pruduchu, hrudní steny a membrány, na stejné strane jako infikované plíce.
 • Stupen 3b: Rozsirte se na lymfatické uzliny na jiných plících nebo na krku.
 • Stupen 4: Rozsirujte se po zbytek tela a dalsích cástí plic.

Výhled pro osobu s NSCLC se lisí v závislosti na rade faktoru. Jedná se o to, jak brzy byla zjistena rakovina, jak velká je rakovina, pokud se rozsírila, a celkové zdraví cloveka.

36% pacientu trpících mrtvici nevolá 911

36% pacientu trpících mrtvici nevolá 911

Prekvapive jedna ze trí lidí, kterí trpí mrtvicí, nechodí do nemocnice sanitkou, coz je nejrychlejsí zpusob, jak se tam dostat, podle nové studie provedené týmem Meharry Medical College v Nashville a UCLA Comprehensive Stroke Centre v Los Angeles a publikováno v casopise Circulation American Heart Association: Kardiovaskulární kvalita a výsledky.

(Health)

Mohl spát na jedné strane snízit riziko Alzheimerovy choroby?

Mohl spát na jedné strane snízit riziko Alzheimerovy choroby?

Prestoze výsledky jsou jeste testovány u lidí, studie naznacuje, ze postoj spánku ovlivnuje, jak dobre mozo odstranuje odpadní produkty. Akumulace odpadních produktu v mozku je charakteristickým znakem neurodegenerativních onemocnení, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Studie naznacuje, ze spánek na jedné strane pomáhá efektivneji odstranovat odpadní mozky.

(Health)