cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neskódující DNA muze ovlivnit riziko diabetu 2. typu

Jakmile se myslenka povazuje za "nevyzádanou" DNA, protoze neobsahuje geny, které kódují proteiny, vedci zacínají objevovat nekódující DNA, nicméne mohou ovlivnovat vliv kódování DNA, napríklad zapnutí a vypnutí genu.

Nyní nová studie pod vedením Imperial College London ve Velké Británii naznacuje, ze variace v techto nekódujících sekcích genomu mohou hrát klícovou roli v riziku lidí pro diabetes 2. typu.

Studie, která je jednou z prvních, která se zabývá nekódovacím kódem DNA pri riziku onemocnení, je zverejnena v nedávném on-line císle Nature Genetics.

Pouze asi 2% lidského genomu tvorí kódovací DNA - vetsina ostatních zustává záhadou.

Nekódující DNA - "tmavá hmota" genomu

Jeden ze studijních vedeckých výzkumníku Wellcome Trust, Jorge Ferrer, profesor lékarského oddelení Imperial College, ríká:

"Nekódující DNA nebo nevyzádaná DNA, jak je nekdy známo, je temná zálezitost genomu. Teprve zacínáme rozlustit to, co delá."

Diabetes typu 2 postihuje více nez 300 milionu lidí po celém svete, vcetne 8% Americanu. Onemocnení se muze rozvinout do závaznejsích stavu, jako je kardiovaskulární onemocnení, ztráta koncetin, slepota a selhání ledvin.

U lidí s diabetem typu 2 se tkáne stávají méne citlivé na inzulín, coz vede k vysoké hladine krevního cukru. Kdyz se to stane u lidí, kterí nemají diabetes typu 2, telo kompenzuje produkcí více inzulínu, coz je hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi.

Ale u lidí s diabetem typu 2 se pankreas nemuze vyrovnat s nárustem poptávky po inzulínu.

Je známo, ze geny hrají dulezitou roli v osobním riziku vývoje diabetu typu 2, stejne jako jiné faktory, jako je telesná hmotnost, dieta a vek.

Zatímco mnoho studií ukázalo, ze existují oblasti nekódujícího genomu, kde jsou variace spojené s rizikem diabetu, není prílis jasné, co delají.

Sekvence regulují genovou expresi v bunkách produkujících inzulín

V této nejnovejsí studii výzkumníci identifikovali sekvence nekódující DNA, které regulují genovou aktivitu bunek pankreatu produkujících inzulín.

Zjistili, ze tyto sekvence jsou umísteny v klastrech a ze v techto klastrech jsou také nalezeny varianty, o nichz je známo, ze jsou spojeny s rizikem diabetu 2. typu.

Prof. Ferrer ríká:

"Mnoho lidí má v takových regulacních prvcích malé varianty DNA a tyto varianty ovlivnují expresi genu v bunkách, které produkují inzulín."

Mark McCarthy, dalsí výzkumný pracovník a profesor na Oxfordské univerzite Wellcome Trust, vsak vysvetluje, ze u lidí s diabetem typu 2 vykazují bunky produkující inzulín odlisný vzorec genové exprese a dodávají:

"Tato studie poskytuje nekteré dulezité informace o mechanismech, které jsou naruseny v nejranejsích stádiích vývoje diabetu 2. typu, a mohou poukázat na nové zpusoby lécby a prevence onemocnení."

V lednu 2013 skupina amerických vedcu hlásila objevení dvou nových nekódujících DNA mutací v melanomu. Oni ríkali, ze tyto mutace, které se vyskytují u 71% maligních melanomu, mohou být jeste castejsí v této nejnebezpecnejsí forme rakoviny kuze nez jiz dobre známý protein kódovaný BRAF gen.

Vcasná intervence pro autismus ukazuje velké zmeny v mozku

Vcasná intervence pro autismus ukazuje velké zmeny v mozku

Deti, které mají ASD (poruchy autistického spektra), mají znacný prospech z raného zásahu, vykazují lepsí funkci mozku, stejne jako pokroky v jejich schopnostech komunikovat a chovat se jako ostatní deti, podle nové studie provedené Yale School of Medicine vedcu a publikované v Journal of autism a vývojové poruchy.

(Health)

Studium zkoumá, jak jsou svaly ochrnuté pri spánku

Studium zkoumá, jak jsou svaly ochrnuté pri spánku

Nová studie, publikovaná v casopise Journal of Neuroscience z 18. cervence, objevila zpusob, jak pomoci vedcum získat lepsí porozumení a nabídnout lepsí lécbu poruch spánku, jako je porucha chování spánku REM, narkolepsie a mletí zubu. Studie zjistila, ze dva silné mozkové chemické systémy spolecne pusobí na paralyzaci kosterních svalu behem rychlého spánku oka (REM).

(Health)