cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s prezívajícími mírami prezití u pacientu s karcinomem prsu

Soucástí ústní prezentace na nedávném 65. výrocním syndromu onkologických onkologických spolecností v Orlandu stratifikace veku, rasy a statusu hormonálního receptoru pomáhá predpovedet prezití u pacientu s rakovinou prsu s negativním uzlem.
Studie, kterou spolupracovala výzkumní pracovníci z Cancer Institute of New Jersey (CINJ), UMDNJ-skola verejného zdraví (SPH) a UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, ukazuje, ze soucasný systém stagingu rakoviny prsu u pacientu, nedoslo k rozsírení na blízké lymfatické uzliny (uzlové záporné) pomocí techto informací a ze pro klinické lékare muze být prospesné lépe predvídat výsledky techto pacientu.
Klícovým prediktivním faktorem pro prezití zen s lokálním / regionálním karcinomem prsu je stanovení lymfatických uzlin. Nicméne kvuli lepsím screeningovým metodám jsou rakoviny dríve identifikovány a metody detekce s diagnózou rakoviny prsu s negativním uzlem jsou stále castejsí. Aby pacienti lépe porozumeli, pokud jde o jejich prognózu, klinici potrebují lepsí prognózu rizika u pacientu s rakovinou prsu s negativními uzlinami.
Aby bylo mozné vyhodnotit pouzití podrobnejsích informací o nádoru z hlediska velikosti nádoru pacienta ve vztahu k veku, stavu rasy a hormonálního receptoru, aby se zlepsila prognóza u zen, které jsou nove diagnostikovány s rakovinou prsu s negativním uzlem, vedci vyuzili údaje o sledování, epidemiologii a konecných výsledcích (SEER) o 150 659 belochu, 15 849 hebrejstine a 14 103 afroamerických zen ve veku 18 let a starsích, kterí v letech 1994 az 2008 meli diagnostiku rakoviny prsu v rané fázi.
Vsechny zeny podstoupily lécbu lumpektomií, po níz následovalo bud zárení nebo mastektomie. Vedci zhodnotili velikost nádoru o prírustcích 1 mm pro významné zmeny prezití u zen, které byly zarazeny do 12 rizikových skupin v závislosti na veku, rase, statusu receptoru a stupni nádoru, pred stanovením kumulativních odhadu prezití 5 let. Celkove u zen se stejnou velikostí nádoru byly pozorovány rozdíly v prezití v závislosti na jejich rizikové skupine.
Výsledky u zen starsích 50 let mezi negativními a pozitivními skupinami byly podobné jako u zen mladsích 50 let.
Vedoucí výzkumný pracovník Michelle Azu, MD, FACS, chirurgický onkolog na prsou v CINJ a profesor chirurgie UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, který je také asistentkou epidemiologie na UMDNJ-SPH, vysvetluje:

"Vzhledem k neustálému pokroku ve zpusobu, jakým diagnostikujeme a lécíme rakovinu prsu, je pro lékare nezbytné, aby meli pri merení prognózy komplexní informace."

Nakonec rekla:
"Dalsím zkoumáním této oblasti a zjistením, proc prezití pro danou velikost nádoru se lisí podle rizikových skupin definovaných podle veku, rasy a receptoru, budeme schopni poskytnout lepsí poradenství pacientum s negativním uzlem na jejich ocekávaném výsledku. , jedna velikost se nehodí vsem. "

Nový výzkum v souvislosti mezi diabetem a onemocnením srdce

Nový výzkum v souvislosti mezi diabetem a onemocnením srdce

Národní srdce, plicní a krevní ústav udelil grant ve výsi 4,7 milionu dolaru vedcum na lékarské fakulte Washington University v St. Louis, aby vysetrili onemocnení srdce u diabetických pacientu. Podle Jean E. Schaffer, MD, Virginie Minnichová, významného profesora medicíny: "Diabetes je neuveritelne bezný problém.

(Health)

Home Ridden Brain Stem Zranení Pacienti stastne celkove

Home Ridden Brain Stem Zranení Pacienti stastne celkove

Nase kvalita zivota je pro nás vsechny nesmírne dulezitá. Nicméne, pro ty miliony, které jsou zpusobeny poranením mozkových kmenu, je jejich stestí casto diskutováno. V nedávných pozitivních zjisteních se vsak pacienti s "uzavreným syndromem" domnívají, ze jsou stastní, a mnoho faktoru hlásených temi, kterí tvrdí, ze jsou nestastní, lze zlepsit, a tím zmenit názor, ze tito pacienti jiz nemohou uzívat kvalitu zivota a jsou kandidáty na eutanázii nebo asistovanou sebevrazdu.

(Health)