cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s prezívajícími mírami prezití u pacientu s karcinomem prsu

Soucástí ústní prezentace na nedávném 65. výrocním syndromu onkologických onkologických spolecností v Orlandu stratifikace veku, rasy a statusu hormonálního receptoru pomáhá predpovedet prezití u pacientu s rakovinou prsu s negativním uzlem.
Studie, kterou spolupracovala výzkumní pracovníci z Cancer Institute of New Jersey (CINJ), UMDNJ-skola verejného zdraví (SPH) a UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, ukazuje, ze soucasný systém stagingu rakoviny prsu u pacientu, nedoslo k rozsírení na blízké lymfatické uzliny (uzlové záporné) pomocí techto informací a ze pro klinické lékare muze být prospesné lépe predvídat výsledky techto pacientu.
Klícovým prediktivním faktorem pro prezití zen s lokálním / regionálním karcinomem prsu je stanovení lymfatických uzlin. Nicméne kvuli lepsím screeningovým metodám jsou rakoviny dríve identifikovány a metody detekce s diagnózou rakoviny prsu s negativním uzlem jsou stále castejsí. Aby pacienti lépe porozumeli, pokud jde o jejich prognózu, klinici potrebují lepsí prognózu rizika u pacientu s rakovinou prsu s negativními uzlinami.
Aby bylo mozné vyhodnotit pouzití podrobnejsích informací o nádoru z hlediska velikosti nádoru pacienta ve vztahu k veku, stavu rasy a hormonálního receptoru, aby se zlepsila prognóza u zen, které jsou nove diagnostikovány s rakovinou prsu s negativním uzlem, vedci vyuzili údaje o sledování, epidemiologii a konecných výsledcích (SEER) o 150 659 belochu, 15 849 hebrejstine a 14 103 afroamerických zen ve veku 18 let a starsích, kterí v letech 1994 az 2008 meli diagnostiku rakoviny prsu v rané fázi.
Vsechny zeny podstoupily lécbu lumpektomií, po níz následovalo bud zárení nebo mastektomie. Vedci zhodnotili velikost nádoru o prírustcích 1 mm pro významné zmeny prezití u zen, které byly zarazeny do 12 rizikových skupin v závislosti na veku, rase, statusu receptoru a stupni nádoru, pred stanovením kumulativních odhadu prezití 5 let. Celkove u zen se stejnou velikostí nádoru byly pozorovány rozdíly v prezití v závislosti na jejich rizikové skupine.
Výsledky u zen starsích 50 let mezi negativními a pozitivními skupinami byly podobné jako u zen mladsích 50 let.
Vedoucí výzkumný pracovník Michelle Azu, MD, FACS, chirurgický onkolog na prsou v CINJ a profesor chirurgie UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, který je také asistentkou epidemiologie na UMDNJ-SPH, vysvetluje:

"Vzhledem k neustálému pokroku ve zpusobu, jakým diagnostikujeme a lécíme rakovinu prsu, je pro lékare nezbytné, aby meli pri merení prognózy komplexní informace."

Nakonec rekla:
"Dalsím zkoumáním této oblasti a zjistením, proc prezití pro danou velikost nádoru se lisí podle rizikových skupin definovaných podle veku, rasy a receptoru, budeme schopni poskytnout lepsí poradenství pacientum s negativním uzlem na jejich ocekávaném výsledku. , jedna velikost se nehodí vsem. "

Zije tri deti, které byly zachráneny pomocí 3D vytistených rustove flexibilních implantátu

Zije tri deti, které byly zachráneny pomocí 3D vytistených rustove flexibilních implantátu

3D tisk prichází k záchrane vázných prípadu detské nemoci, pri které dochází ke zmírnení pruduchu, coz vede ke zhroucení dýchacích cest a selhání dýchání. V minulosti chybel zádný vhodný zásah, tracheobronchomalacia nasla inovativní fix u trí detí, jejichz stav jim predstavoval malou sanci dosáhnout mladého detství.

(Health)

Výzkumníci vytvárejí antimikrobiální biofilm, který chrání lékarské implantáty pred infekcí

Výzkumníci vytvárejí antimikrobiální biofilm, který chrání lékarské implantáty pred infekcí

Bezpocet zivotu bylo prodlouzeno a zlepseno lékarskými implantáty, jako jsou kardiostimulátory a náhradní boky. Takové operace vsak také prinásejí riziko, ze na implantátu mohou rust mikroorganismy zpusobující infekci a imunitní systém muze odmítnout cizí predmet. I pres nekolik vrstev je nový biofilm tlustý a neviditelný pouhým okem.

(Health)