cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné úmrtí na kasel v Kalifornii v roce 2011

Ve státe Kalifornie v roce 2011 nebyly hláseny prípady smrtícího kasle, ríká Kalifornské ministerstvo verejného zdraví (CDPH) - poprvé se to stalo behem dvou desetiletí. Kalifornstí zdravotníci tvrdí, ze se jedná o tri faktory: 1. Vyssí míra ockování. 2. Vyssí vedomí onemocnení a 3. Rychlejsí diagnóza nemocných pacientu.
Predpokládá se, ze 48,5 milionu lidí se kazdorocne celosvetove onemocní s Bordetella pertussis (mácivý kasel), z cehoz podle WHO (Svetová zdravotnická organizace) zemre priblizne 295 000 lidí. Cévní kasel je prenosné, ockovatelné nemoci, zpusobené Bordetella pertussis, gramnegativní kokobacilus.
Dr. Ron Chapman, reditel CDPH, rekl:

"Vetsí vedomí onemocnení, rychlejsí diagnóza a lécba a zvýsená míra ockování prispely k záchrane zivota detí," rekl Chapman. "Dekuji nasim verejným zdravotním a zdravotním spolecnostem za spolupráci a obzvlást ostrazitost po epidemii v roce 2010."

CDPH vyhlásila v roce 2010 celostátní krizovou situaci, kdy se 9 000 lidí stalo nemocným kaslem a deset kojencu zemrelo na onemocnení. Oddelení úzce spolupracovalo s poskytovateli zdravotní péce a místními zdravotními oddeleními v celém státe a realizovalo strategie ke zlepsení kontroly chorob a informacních výstrah.
Volné vakcíny byly nabízeny nemocnicím, kde by mohli být ockováni noví rodice, a tak chránit jejich kojence pred prenosem cerných kasel (cernochu). Behem podzimu roku 2011 bylo pozadováno, aby díte ze 7. az 12. rocníku melo Tdap booster.
V minulém roce bylo v Kalifornii hláseno 3 000 prípadu pertusu. Od 13. ríjna 2010 nebyl ve státe smrtelný kasel. V roce 2005 bylo hláseno také 3 000 hlásených prípadu, avsak v tomto roce zemrelo osm nemocných na onemocnení.
Dve desetiletí predtím (1991) bylo v CR hláseno pouze 249 hlásených prípadu pertussis za rok.
Komplikace houzevnatého kasle vzbuzují obavy mladým kojencum. Významne vysoké procento kojencu mladsích trí mesícu, kterí se nakazí, musí být hospitalizováno. V lonském roce bylo v této vekové skupine v roce 2011 hláseno 575 prípadu, z nichz bylo 244 (42%) hospitalizováno. To je vsak nizsí procento nez 59% v roce 2010.


Dívka s diagnózou pertuse a kasle
Ockovací vakcína po urcitém case ztratí ochranný úcinek; proto je potreba vysavac.

V komuniké CDPH napsal:
"Nový skolní imunizacní zákon je urcen k dalsí ochrane komunit tím, ze zajistí, ze adolescenti, kterí jiz nemusí být imunní vuci cernému kasli, jsou ockováni.
CDPH vydala oznámení o verejných sluzbách v anglictine a spanelstine a spolupracovala s Asociací vysílajících spolecností v Kalifornii, aby podporila mediální prodejny, aby vysílaly reklamy zamerené na zvysování povedomí o pertusi a novém zákonu Kalifornie. "

CDPH vyzývá dospelé, zejména ty, kterí pracují nebo zijí s detmi, aby meli Tdap výstrel.
Napsal Christian Nordqvist

Jsou nekterí starsí pacienti léceni diabetem?

Jsou nekterí starsí pacienti léceni diabetem?

Diabetes se casto vyskytuje u dospelých nad 65 let. Nejlepsí zpusob, jak této vekové skupine zvládnout hladinu glukózy, vsak byli odborníci spatne definováni. Nové výzkumy nyní naznacují, ze podstatný pocet starsích dospelých s diabetem je pro tuto nemoc pred lécbou. Mezi casté príznaky hypoglykemie patrí chvení, pocení, úzkost a busení srdce.

(Health)

Prílis mnoho zdravotní péce není dobré pro vase zdraví

Prílis mnoho zdravotní péce není dobré pro vase zdraví

Nové hlasování, které bylo práve zverejneno, by melo prinést úsmev nekolika tvárím a také usetrit nejaké zdravotní náklady. Lékari primární péce, kterí byli vysetrováni, popsali, jak praktikují agresivneji, nez by chteli, zatímco témer polovina z nich odhadovala, ze jejich pacienti dostávají prílis velkou lékarskou péci.

(Health)