cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné úmrtí na kasel v Kalifornii v roce 2011

Ve státe Kalifornie v roce 2011 nebyly hláseny prípady smrtícího kasle, ríká Kalifornské ministerstvo verejného zdraví (CDPH) - poprvé se to stalo behem dvou desetiletí. Kalifornstí zdravotníci tvrdí, ze se jedná o tri faktory: 1. Vyssí míra ockování. 2. Vyssí vedomí onemocnení a 3. Rychlejsí diagnóza nemocných pacientu.
Predpokládá se, ze 48,5 milionu lidí se kazdorocne celosvetove onemocní s Bordetella pertussis (mácivý kasel), z cehoz podle WHO (Svetová zdravotnická organizace) zemre priblizne 295 000 lidí. Cévní kasel je prenosné, ockovatelné nemoci, zpusobené Bordetella pertussis, gramnegativní kokobacilus.
Dr. Ron Chapman, reditel CDPH, rekl:

"Vetsí vedomí onemocnení, rychlejsí diagnóza a lécba a zvýsená míra ockování prispely k záchrane zivota detí," rekl Chapman. "Dekuji nasim verejným zdravotním a zdravotním spolecnostem za spolupráci a obzvlást ostrazitost po epidemii v roce 2010."

CDPH vyhlásila v roce 2010 celostátní krizovou situaci, kdy se 9 000 lidí stalo nemocným kaslem a deset kojencu zemrelo na onemocnení. Oddelení úzce spolupracovalo s poskytovateli zdravotní péce a místními zdravotními oddeleními v celém státe a realizovalo strategie ke zlepsení kontroly chorob a informacních výstrah.
Volné vakcíny byly nabízeny nemocnicím, kde by mohli být ockováni noví rodice, a tak chránit jejich kojence pred prenosem cerných kasel (cernochu). Behem podzimu roku 2011 bylo pozadováno, aby díte ze 7. az 12. rocníku melo Tdap booster.
V minulém roce bylo v Kalifornii hláseno 3 000 prípadu pertusu. Od 13. ríjna 2010 nebyl ve státe smrtelný kasel. V roce 2005 bylo hláseno také 3 000 hlásených prípadu, avsak v tomto roce zemrelo osm nemocných na onemocnení.
Dve desetiletí predtím (1991) bylo v CR hláseno pouze 249 hlásených prípadu pertussis za rok.
Komplikace houzevnatého kasle vzbuzují obavy mladým kojencum. Významne vysoké procento kojencu mladsích trí mesícu, kterí se nakazí, musí být hospitalizováno. V lonském roce bylo v této vekové skupine v roce 2011 hláseno 575 prípadu, z nichz bylo 244 (42%) hospitalizováno. To je vsak nizsí procento nez 59% v roce 2010.


Dívka s diagnózou pertuse a kasle
Ockovací vakcína po urcitém case ztratí ochranný úcinek; proto je potreba vysavac.

V komuniké CDPH napsal:
"Nový skolní imunizacní zákon je urcen k dalsí ochrane komunit tím, ze zajistí, ze adolescenti, kterí jiz nemusí být imunní vuci cernému kasli, jsou ockováni.
CDPH vydala oznámení o verejných sluzbách v anglictine a spanelstine a spolupracovala s Asociací vysílajících spolecností v Kalifornii, aby podporila mediální prodejny, aby vysílaly reklamy zamerené na zvysování povedomí o pertusi a novém zákonu Kalifornie. "

CDPH vyzývá dospelé, zejména ty, kterí pracují nebo zijí s detmi, aby meli Tdap výstrel.
Napsal Christian Nordqvist

"Intuice zeny pochází z nizsí expozice testosteronu v deloze"

"Intuice zeny pochází z nizsí expozice testosteronu v deloze"

Intuitivní myslení je charakterizováno zpracováním informací automaticky a nevedome, coz vyzaduje malé kognitivní úsilí. Tento zpusob myslení je casto pripisován zenám pod názvem tzv. "Zenská intuice" a nyní výzkumníci naznacují, ze by to mohlo mít biologický vliv, zakorenený v nizsí prenatální expozici testosteronu v deloze.

(Health)

Cvicení výrazne zlepsuje sanci dospívání na kourení

Cvicení výrazne zlepsuje sanci dospívání na kourení

Teenageri, kterí se vzdali kourení, mají mnohem vetsí sanci uspet, jestlize také cvicí ve srovnání s jinými lidmi stejného veku, kterí se pokusí opustit, uvedli badatelé ze západní Virginie v casopise Pediatrics. Doplnení fyzického cvicení bylo zvláste úcinné pro chlapce. Kimberly Hornová, EdD, na Lékarské fakulte Univerzity Západní Virginie v Morgantownu a kolegové se rozhodli zjistit, jak efektivní programy pro odvykání kourení byly pro dospívající.

(Health)