cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Zádné závazné srdecní riziko" související s terapií odvykání kourení

American Heart Association tvrdí, ze tri ruzné typy terapií odvykání kourení nepredstavují vázná srdecní rizika, a to kvuli obavám, ze nekteré prípravky mohou zvýsit riziko srdecního záchvatu, mrtvice nebo úmrtí souvisejících se srdcem.

Výzkumníci se zabývali výsledky 63 klinických studií zahrnujících 30, 508 lidí, kterí prestali kourit s pouzitím nikotinových náhradních gum a náplastí, lécby závislosti na nikotinu vareniklinu (Chantix) nebo uzívání antidepresivního bupropionu (Wellbutrin), který muze snízit craving a jiné nezádoucí úcinky stazení.

Výsledky publikované v casopise Obeh, nenasla dukazy o zvýsených rizicích závazných srdecních príhod u úcastníku.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhaduje, ze kourí 45,3 milionu Americanu a ze se jedná o zhruba 443 000 úmrtí rocne - coz je jedna z peti úmrtí.

Nicméne CDC také konstatuje, ze v USA existuje více bývalých kuráku, nez jsou soucasné.

Nepravidelné nebo rychlé srdecní frekvence

Zastavení kourení je spojeno s prodlouzenou délkou zivota, zlepsením kardiovaskulárního zdraví, lepsí kvalitou zivota a snízenými náklady na zdravotní péci.

Ale CDC uznává, ze závislost na nikotinu je chronický stav, který muze vyzadovat opakované intervence k dosazení cíle. Abstinencní príznaky pro nikotin zahrnují podrázdenost, úzkost, obtíznost soustredení a zvýsenou chut k jídlu.

Vedci vedí, ze terapie výmeny nikotinu, jako jsou náplasti a zvýkací gumy, zvysují drobné srdecní príznaky, jako je nepravidelný nebo rychlý srdecní tep.

Kombinace obou terapií, nosení náplasti a zvýkací gumy vzdy, kdyz existuje nutkání kourit, byla prokázána jako úcinnejsí, ale vedla k více nezádoucím úcinkum.

Edward J. Mills, spoluautor studie a docent medicíny na Stanfordské univerzite a Kanade na výzkumné fakulte na univerzite v Ottawe, vysvetluje:

"Tato více méne významná rizika jsou pro klinické lékare dobre známa a obvykle s nimi plynou cas. Nejcasteji se vyskytují, kdyz lidé uzívají substitucní terapii nikotinem a kourí ve stejnou dobu, coz je spatný nápad."

Výhody opustení rizik prevazují

Profesor Mills vsak také rychle poukazuje na to, ze prínosy pri zastavení kourení "prevazují nad potenciálními riziky spojenými s terapií odvykání kourení", zejména u osob, které jsou relativne zdravé.

Pokracuje:

"Je mozné, ze rizikové faktory se mohou lisit u lidí s ruznými onemocneními Pacienti by meli s poskytovatelem zdravotní péce diskutovat o potenciálních rizikových faktorech, které mohou vyvstat z jejich anamnézy.Pro pacienty, kterí mají chronické plicní onemocnení nebo jiná související kardiovaskulární rizika , by lékari meli urcit, jaká pomoc pri odvykání kourení je treba pouzívat podle rizikových profilu. "

Studie také zjistila, ze antidepresivní bupropion je chránen proti závazným srdecním príhodám.

Navzdory vsem informacím o nebezpecí kourení, nedávná studie ukázala, ze kazdý den ve Velké Británii zacíná kourit az 600 lidí mladsích nez 16 let ve srovnání s 1 000 Americany mladsími 18 let.

American Heart Association vydává rady o odvykání kourení.

Leukemické bunky se mohou navzájem zabíjet, zjistí studie

Leukemické bunky se mohou navzájem zabíjet, zjistí studie

Objev ojedinelé lidské protilátky poukázal na zpusob, jak se dostat do bunek leukemie, aby se navzájem zabily, podle pruzkumu publikovaného ve sborníku Národní akademie ved. Výzkumníci narazili na zpusob, jak se leukemické bunky navzájem zabíjejí. Vedci z Výzkumného ústavu Scripps (TSRI) tvrdí, ze prekvapivé zjistení, které zahrnuje zmenu bunek leukémie na imunitní bunky zabíjení leukémii, by mohly vést k úcinné nové lécbe leukémie a prípadne i dalsích typu rakoviny.

(Health)

Predcasné porodení bylo identifikováno jako hlavní prícina smrti u malých detí

Predcasné porodení bylo identifikováno jako hlavní prícina smrti u malých detí

Aby se shodovalo se Svetovým dnem predcasnosti, nová studie odhaluje, ze - poprvé - predcasné porod je hlavní prícinou smrti po celém svete u malých detí. V lonském roce témer 1,1 milionu úmrtí na celém svete u detí ve veku do 5 let bylo podle výzkumníku výsledkem komplikací spojených s predcasným porodem.

(Health)