cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádná bezpecná úroven alkoholu behem tehotenství

Autori studie publikované online v úterý, která byla navrzena tak, aby prekonala obtíze pri získávání presných a spolehlivých údaju ve výzkumu plodového alkoholového syndromu, tvrdí, ze jejich zjistení posilují varování, ze v tehotenství neexistuje zádná bezpecná úroven konzumace alkoholu.
Hlavní autorkou studie je Haruna Sawada Feldmanová, postgraduální studentka na Kalifornské univerzite, oddelení pediatrie v San Diegu, kde je profesorem profesorka Christina Chambersová. Studie je publikována v casopise Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum.
Fetální alkoholový syndrom (FAS) je spektrum rustu, mentálních a fyzických abnormalit, které se mohou vyskytnout u detí, jejichz matky pijí behem tehotenství alkohol.
Fyzikální charakteristiky vázných FAS zahrnují hladký philtrum (bez drázky mezi nosem a horním okrajem), tenké vermilionové okraje (tenký horní okraj), krátké palpebralové trhliny (abnormálne malé ocní oko), mikrocefalie (malý obvod hlavy) a rustové nedostatky hmotnosti a výsku.
Feldman uvedl, ze navrhli studii, aby prekonali dva klícové problémy ve výzkumu plodového alkoholového syndromu.
Jedním z nich je, ze výzkum FAS se casto spoléhá na to, co ríkají matky o své konzumaci alkoholu. Sourcing dat tímto zpusobem vyvolává otázky o nepresnosti kvuli odvolání zaujatosti a spolecenské stigmaty.
Feldman ríká, ze to prekonali shromazdováním údaju behem tehotenství, kdy zeny nevedely o svém tehotenství.
"Údaje byly shromázdeny i vyskolenými odborníky na poradenství, kterí s touto zenou vytvorili vztah a zarucili duvernost pri shromazdování citlivých informací," rekl Feldman.
Dalsím prínosem získání dat tímto zpusobem bylo to, ze obsahovalo specifické podrobnosti o stavu tehotenství, dávce a vzorku spotreby alkoholu.
Dalsím potízím s výzkumem FAS je nákaza symptomu u novorozencu. To vyzaduje peclivé posouzení specifických fyzických vlastností:
"Tyto funkce související s alkoholem jsou casto nepatrné a neexistující zkousející muze chybet nebo nesprávne klasifikovat rysy a / nebo muze být predpojatý subjektivními, zvláste pokud má podezrení nebo ví o prenatální expozici alkoholu (PAE)," rekl Feldman .
K prekonání této druhé výzvy studie pouzívala odborníka na dysmorphology, nekdo cvicil hledat fyzické abnormality, vcetne velmi jemné.
A odborník byl zaslepen, tj. Nevedeli, které z detí, které zkoumali, byly podezrelé z FAS a dalsí potenciální zkreslení se snízilo, protoze zkousky byly provedeny v rámci vetsího výzkumu, který se díval na více nez 70 ruzných promenných, jejichz úcinky alkoholu bylo pouze jedno.
Údaje pro studii pocházejí od 992 zen a jejich jednotlivé deti v Kalifornii se shromázdily v letech 1978 az 2005. Zahrnuly vzorce pití a nacasování expozice alkoholu ve vztahu k vybraným vlastnostem FAS.
Vzory pití byly hodnoceny z hlediska nápoju za den, poctu záchvatu a maximálního poctu nápoju.
Casový interval expozice byl hodnocen nula az sest týdnu po pocátecním pocátku, sest az dvanáct týdnu po pocetí a behem prvního, druhého a tretího trimestru.
Výsledky ukázaly, ze:

  • Vyssí prenatální expozice alkoholu v kazdém vzorku spotreby alkoholu byla významne spojena se zvýseným rizikem narození dítete se snízenou porodní hmotností nebo délkou, s hladkým filtrem, tenkou vermilionovou hranicí nebo mikrocefalií.

  • Nejvýznamnejsí vazby byly behem druhé poloviny prvního trimestru.

  • Behem tohoto období gestace doslo ke zvýsení poctu alkoholických nápoju v prumerné denní spotrebe o 25%, címz se zvýsilo riziko hladkého filtromu, 22% zvýsení rizika pro tenké vermilionové hranice, 12% pro mikrocefalii, 16% snízení hmotnost porodu a 18% pro snízenou délku narození.
Autori poznamenávají, ze odkazy "byly lineární a neexistovaly zádné dukazy o prahu."
"Zeny by mely být nadále doporucovány, aby se behem tehotenství zdrzovaly konzumace alkoholu," dodávají.
Feldman uvedl, ze skutecnost, ze v prubehu první poloviny prvního trimestru nebyly nalezeny zádné vazby mezi konzumací alkoholu a znackami FAS, by nemelo znamenat, ze v této fázi tehotenství je bezpecné konzumovat alkohol.
Jejich studium zohlednovalo pouze zive narozené deti a nezahrnovalo zeny, které by mohly být porazeny nebo mely mrtvé porodnice.
"Je dulezité vedet, ze kojenci s alkoholem, kterí by byli vystaveni malým malformacím spojeným s alkoholem, mohou být pravdepodobneji ztraceni pri potratu po expozici behem prvního sestitýdenního okna," varoval Feldman.
"Lékari by meli i nadále dodrzovat doporucení, aby povzbudily zeny, které plánují tehotenství nebo mají potenciál otehotnet, aby se vyvarovaly alkoholu, a poradit zenám, které otehotní, aby zastavily konzumaci alkoholu," rekl Feldman.
"Tato nová zjistení mohou také pomoci klinikum kvantifikovat význam prerusení alkoholu co nejdríve."
Napsal Catharine Paddock PhD

Dve Takeda Diabetes Drug Applications, FDA zádá o dalsí informace

Dve Takeda Diabetes Drug Applications, FDA zádá o dalsí informace

Takeda ríká, ze obdrzela úplný dopis od FDA týkající se NDA (nová léciva) pro kombinace alogliptinu a fixní dávky kombinace alogliptin a pioglitazon - obe lécivé lécby typu 2 diabetes. Takeda ríká, ze v nedávné dobe poskytuje FDA (Food and Drug Administration) s postmarketingovými údaji z trhu mimo USA.

(Health)

Mikroskop muze pomoci pri screeningu "SCID"

Mikroskop muze pomoci pri screeningu "SCID"

Výzkumníci objevili mozný biomarker, který by mohl vést k neinvazivnímu testu novorozeneckých testu pro tezkou kombinovanou imunitní nedostatecnost - nebo SCID - kdysi oznacované jako "choroba s bublinkami". Výzkumníci zjistili, ze mysí s poskozeným imunitním systémem mají vyssí hladiny strevní mikroby, které mohou být detekovány ve stolici.

(Health)