cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."V bazénu," ríkají vedci, "nemuzou být v lázni, muze to predstavovat vázná zdravotní rizika

Podle pruzkumu z roku 2009 pripoustí 1 z 5 dospelých Americu k mocení v bazénech. Je samozrejmé, ze "peeing v bazénu" není presne nejvíce hygienický zvyk, ale podle nového výzkumu muze predstavovat váznejsí zdravotní rizika, nez si myslíte.

Studie, nedávno publikovaná v casopise Environmentální veda a technologie, zjistí, ze kyselina mocová v moci vytvárí "tekavé vedlejsí produkty dezinfekce" v bazénech, protoze interaguje s chlórem a tyto vedlejsí produkty by mohly být skodlivé pro nase zdraví.

Samozrejme duvod, proc plavecké bazény obsahují chlor jsou pro hygienické úcely - zastavit rozvíjení mikroorganismu. Chlorací vsak dochází k vývoji dezinfekcních vedlejsích produktu, z nichz nekteré zahrnují chlorid kyanogen (CNCI) a trichloramin (NCI3).

Drívejsí výzkum ukázal, ze pokud moc a pot pricházejí do kontaktu s chlórem v krytých bazénech, muze to vést k vývoji nekterých znecistujících látek ve vzduchu.

Kyselina mocová v moci vede k tvorbe CNCI a NCI3

Pro dalsí zkoumání výzkumníci analyzovali vzorky vody v bazénu a pozorne sledovali, jak kyselina mocová a dalsí telesné tekutiny reagují s chlórem. Pouzívali techniku ??s názvem "hmotnostní spektrometrie pro zavedení membrány", která zjistovala a merila tekavé vedlejsí produkty dezinfekce.


1 z 5 lidí v bazénu. Nyní vedci zjistili, ze kyselina mocová v moci vede k tvorbe potenciálne nebezpecných tekavých vedlejsích produktu dezinfekce, kdyz interaguje s chlórem.

Zjistení ukázala, ze kdyz kyselina mocová z moci interaguje s chlórem, muze to vést k tvorbe CNCI a NCI3.

CNCI je toxická chemická látka, o níz je známo, ze má silné drázdivé a dusivé úcinky. Vdechnutí této chemické látky muze mít negativní úcinky na kardiovaskulární systém, plicní systém a centrální nervový systém a muze být potenciálne fatální.

NCI3 je sloucenina, která byla spojena s akutním poskozením plíce vystavením úcinkum dezinfekcních prostredku na bázi chlóru.

Podle výzkumníku jejich zjistení naznacují, ze více nez 90% kyseliny mocové nalezené v plaveckých bazénech pochází z lidského moci, coz se týká toho, ze kyselina mocová muze vést k tvorbe takových toxických sloucenin.

Je zapotrebí lepsí hygieny bazénu

Ernest R. Blatchley III, profesor stavebního inzenýrství na Purdue University v West Lafayette, IN, ríká, ze výsledky týmu ukazují, ze vodní a vzdusná chemie bazénu by mohla výrazne tezit ze zlepsení hygienických návyku plavcu.

On pridává:

"Spolecným mylným pojetím v plaveckém spolecenství je, ze mocení v bazénech je prijatelnou praxí, ackoli jsou známky a nálepky umísteny v mnoha bazénech pro podporu správné hygieny.

Je také dobre známo, ze mnoho plavcu ignoruje tato varování, zvláste pozoruhodná mezi nimi jsou konkurencní plavci. "

A zdá se, ze Blatchley není spatný. V pruzkumu z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z roku 2009 a Rade pro kvalitu a zdraví ve vode jen 36% respondentu uvedlo, ze cistota vody je jejich hlavní prioritou pri odchodu do bazénu. Navíc 63% úcastníku uvedlo, ze nevedeli o nemocech spojených s polykáním, dýcháním nebo kontaktem s kontaminovanou vodou v bazénu.

Podle CDC doslo v posledních dvou desetiletích k nárustu poctu výskytu ohnisek rekreacních vod (RWI).

Nejcasteji hlásený RWI je prujem, zpusobený bakteriemi, jako je napr E-coli a Cryptosporidium. Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii od CDC, která to odhalila E-coli je prítomen ve více nez polovine vsech verejných bazénu v USA.

CDC ríká, ze jedním z nejlepsích zpusobu, jak ochránit sebe a ostatní, aby se ochromili z bazénu, je "udrzet chrták, zárodky a bicování z vody".

Doporucují, abyste:

  • Nepouzívejte si, kdyz máte prujmy
  • Sprchujte mýdlem pred koupáním a opláchnete sprchy, nez se vrátíte zpet do vody
  • Vezmete prestávky na koupelnu kazdých 60 minut a
  • Umyjte si ruce po pouzití toalety nebo pri výmene plen.

Kognitivní porucha "spojená s vyssím rizikem mrtvice"

Kognitivní porucha "spojená s vyssím rizikem mrtvice"

Výzkumníci z USA, Tchaj-wanu a Jizní Koreje zjistili, ze riziko budoucí mrtvice je u pacientu s poruchou kognitivních funkcí o 39% vyssí nez u osob s normálními kognitivními funkcemi, uvádí nová studie zverejnená v casopise Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Kognitivní postizení se pohybuje od mírné az tezké.

(Health)

Celiakální onemocnení fáze 2a s ALV003, pozitivní výsledky

Celiakální onemocnení fáze 2a s ALV003, pozitivní výsledky

Podle oznámení, které dnes provedla spolecnost Alvine Pharmaceuticals, Inc., klinická studie fáze 2a ALV003 prinesla pozitivní výsledky a prokázala svou schopnost zmírnit poskození intestinálních sliznic indukovaných glutenem u sérologicky negativních pacientu s celiakií, kterí byli udrzováni na bezlepkové diete pro jednu nebo více let.

(Health)