cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."V bazénu," ríkají vedci, "nemuzou být v lázni, muze to predstavovat vázná zdravotní rizika

Podle pruzkumu z roku 2009 pripoustí 1 z 5 dospelých Americu k mocení v bazénech. Je samozrejmé, ze "peeing v bazénu" není presne nejvíce hygienický zvyk, ale podle nového výzkumu muze predstavovat váznejsí zdravotní rizika, nez si myslíte.

Studie, nedávno publikovaná v casopise Environmentální veda a technologie, zjistí, ze kyselina mocová v moci vytvárí "tekavé vedlejsí produkty dezinfekce" v bazénech, protoze interaguje s chlórem a tyto vedlejsí produkty by mohly být skodlivé pro nase zdraví.

Samozrejme duvod, proc plavecké bazény obsahují chlor jsou pro hygienické úcely - zastavit rozvíjení mikroorganismu. Chlorací vsak dochází k vývoji dezinfekcních vedlejsích produktu, z nichz nekteré zahrnují chlorid kyanogen (CNCI) a trichloramin (NCI3).

Drívejsí výzkum ukázal, ze pokud moc a pot pricházejí do kontaktu s chlórem v krytých bazénech, muze to vést k vývoji nekterých znecistujících látek ve vzduchu.

Kyselina mocová v moci vede k tvorbe CNCI a NCI3

Pro dalsí zkoumání výzkumníci analyzovali vzorky vody v bazénu a pozorne sledovali, jak kyselina mocová a dalsí telesné tekutiny reagují s chlórem. Pouzívali techniku ??s názvem "hmotnostní spektrometrie pro zavedení membrány", která zjistovala a merila tekavé vedlejsí produkty dezinfekce.


1 z 5 lidí v bazénu. Nyní vedci zjistili, ze kyselina mocová v moci vede k tvorbe potenciálne nebezpecných tekavých vedlejsích produktu dezinfekce, kdyz interaguje s chlórem.

Zjistení ukázala, ze kdyz kyselina mocová z moci interaguje s chlórem, muze to vést k tvorbe CNCI a NCI3.

CNCI je toxická chemická látka, o níz je známo, ze má silné drázdivé a dusivé úcinky. Vdechnutí této chemické látky muze mít negativní úcinky na kardiovaskulární systém, plicní systém a centrální nervový systém a muze být potenciálne fatální.

NCI3 je sloucenina, která byla spojena s akutním poskozením plíce vystavením úcinkum dezinfekcních prostredku na bázi chlóru.

Podle výzkumníku jejich zjistení naznacují, ze více nez 90% kyseliny mocové nalezené v plaveckých bazénech pochází z lidského moci, coz se týká toho, ze kyselina mocová muze vést k tvorbe takových toxických sloucenin.

Je zapotrebí lepsí hygieny bazénu

Ernest R. Blatchley III, profesor stavebního inzenýrství na Purdue University v West Lafayette, IN, ríká, ze výsledky týmu ukazují, ze vodní a vzdusná chemie bazénu by mohla výrazne tezit ze zlepsení hygienických návyku plavcu.

On pridává:

"Spolecným mylným pojetím v plaveckém spolecenství je, ze mocení v bazénech je prijatelnou praxí, ackoli jsou známky a nálepky umísteny v mnoha bazénech pro podporu správné hygieny.

Je také dobre známo, ze mnoho plavcu ignoruje tato varování, zvláste pozoruhodná mezi nimi jsou konkurencní plavci. "

A zdá se, ze Blatchley není spatný. V pruzkumu z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z roku 2009 a Rade pro kvalitu a zdraví ve vode jen 36% respondentu uvedlo, ze cistota vody je jejich hlavní prioritou pri odchodu do bazénu. Navíc 63% úcastníku uvedlo, ze nevedeli o nemocech spojených s polykáním, dýcháním nebo kontaktem s kontaminovanou vodou v bazénu.

Podle CDC doslo v posledních dvou desetiletích k nárustu poctu výskytu ohnisek rekreacních vod (RWI).

Nejcasteji hlásený RWI je prujem, zpusobený bakteriemi, jako je napr E-coli a Cryptosporidium. Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii od CDC, která to odhalila E-coli je prítomen ve více nez polovine vsech verejných bazénu v USA.

CDC ríká, ze jedním z nejlepsích zpusobu, jak ochránit sebe a ostatní, aby se ochromili z bazénu, je "udrzet chrták, zárodky a bicování z vody".

Doporucují, abyste:

  • Nepouzívejte si, kdyz máte prujmy
  • Sprchujte mýdlem pred koupáním a opláchnete sprchy, nez se vrátíte zpet do vody
  • Vezmete prestávky na koupelnu kazdých 60 minut a
  • Umyjte si ruce po pouzití toalety nebo pri výmene plen.

Spatný rozvoj oxytocinu by mohl být vinen za alkohol a drogovou závislost

Spatný rozvoj oxytocinu by mohl být vinen za alkohol a drogovou závislost

Nový výzkum na univerzite v Adelaide v Austrálii naznacuje, ze spatný vývoj oxytocinu v ranném detství muze vysvetlit, proc nekterí lidé podléhají návykovému chování, jako je alkohol nebo zneuzívání drog. Oxytocin, bezneji nazývaný "láskavý hormon", je známo, ze hraje dulezitou roli v partnerství, spolecenské interakci a materském chování.

(Health)

Jak se mozkový zvuk zmení ve smysl? Studium vrhá svetlo

Jak se mozkový zvuk zmení ve smysl? Studium vrhá svetlo

Nová studie zkoumala, které neurony reagují na ruzné hlasové stopy, rozlisují mezi ruznými hlasy a reagují na duraz. Nálezy nám pomáhají porozumet tomu, jak mozok získává význam od zvuku reci. Nový výzkum zkoumá, jak mozog zpracovává zvuk reci a premenuje ho na citove smysluplné informace.

(Health)