cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné nové infekce HIV ve velké studii preventivní profylaxe

Výzkumní pracovníci, kterí zkoumali vliv profylaxe pred expozicí na prevenci infekce HIV, hlásili, ze behem pozorování více nez 2,5 roku nedoslo k zádným novým infekcím.
Jednorázová denní lécba antivirových lécivých prípravku emtricitabin a tenofovir - prodávaná spolecne jako Truvada - byla poprvé schválena v roce 2002.

Pre-expozicní profylaxe (PrEP) je forma lécení, kdy je predepsaná fixní dávka antivirotik a kombinována s bezpecnejsími sexuálními praktikami pro osoby, u nichz je zjisteno, ze jsou vysoce rizikové pro infekci HIV.

Pokud je jedinec vystaven HIV prostrednictvím nitrozilního uzívání drog nebo rizikové sexuální aktivity, muze PrEP - komercne dostupný jako lécivo Truvada - zabránit trvalé infekci.

"Nase studie je první, která rozsiruje chápání uzívání PrEP v reálném svete a navrhuje, aby lécba mohla zabránit novým infekcím HIV i v prostredí s vysokým rizikem," vysvetluje vedoucí autor Dr. Jonathan Volk.

Prípravek PrEP byl poprvé schválen pro pouzití v roce 2012 Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) USA. Dosud vsak dukazy podporující jeho úcinnost vyplynuly pouze z klinických studií a demonstracního projektu, a to navzdory dramatickému nárustu poctu podání a zahájení lécby od jeho schválení.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásena jedna taková studie - studie, která zjistila, ze lécba snízila riziko infekce HIV u muzu, kterí mají sex s muzi o 86%.

Pro novou studii, publikovanou v Klinické infekcní nemoci, výzkumníci z Kaiser Permanente vysetrovali doporucení a kurzy PrEP zahájené v San Francisco Medical Center po dobu 32 mesícu. Behem této doby bylo celkem 1045 doporucení a 657 pacientu, kterí zahájili PrEP.

Prumerný vek techto pacientu byl 37 a 99% muzu, kterí mají sex s muzi. Ve srovnání s pacienty, kterí nezahájili kurzy PrEP, u pacientu, u kterých bylo zjisteno, bylo casteji hláseno, ze mají více sexuálních partneru a s mensí pravdepodobností hlásí, ze mají sexuální partnery infikované HIV.

Byly pozorovány vysoké pocty ICH, ale zádné nové prípady HIV

Aby bylo mozné posoudit, jakým zpusobem uzívání PrEP ovlivnilo sexuální chování, výzkumníci zkoumali 143 pacientu o chování po 6 mesících lécby. Zjistili, ze mnoho sexuálního chování se nezmenilo; 74% uvedlo, ze jejich pocet sexuálních partneru se nezmenil a 56% uvedlo, ze jejich pouzívání kondomu bylo nezmeneno.

Pro srovnání se pocet sexuálních partneru snízil u 15% pacientu a zvýsil se o 11%. Pouzívání kondomu se snízilo u 41% pacientu a zvýsilo se pouze o 3%.

Tam byl také velký pocet sexuálne prenosných infekcí (STIs) mezi pacienty pouzívat PrEP. Po 6 mesících od zahájení lécby bylo u 30% diagnostikováno alespon jedno infekce, a po 12 mesících se tento pocet zvýsil na 50%.

Rychlá fakta o HIV
  • Odhaduje se, ze 1,218,400 lidí ve veku 13 let a více zije s HIV v USA
  • Priblizne 1 z 8 z nich nevedí o jejich infekci
  • HIV muze být prenáseno sexuálním kontaktem, pouzitím kontaminovaných hypodermických jehel behem tehotenství a kojení.

Dalsí informace o HIV

U pacientu, u kterých bylo diagnostikováno STI, bylo 33% diagnostikováno s chlamýdií, 33% melo rektální STI, 28% bylo diagnostikováno s kapavou a 5,5% bylo diagnostikováno syfilisem.

Navzdory temto vysokým poctum virových infekcí vsak vedci dospeli k záveru, ze v této populaci nedoslo k zádným novým infekcím HIV.

"Bez kontrolní skupiny nevíme, zda jsou tyto míry STI vyssí nez to, co bychom videli bez PREP," priznává spoluautor Julia Marcusová, postdoctorální pracovnice v oddelení výzkumu Kaiser Permanente. "Prubezné screeningové vysetrení a lécení ICHS, vcetne hepatitidy C, jsou základním prvkem programu lécby prípravkem PrEP."

Starsí autor dr. Bradley Hare, reditel prevence a prevence HIV u spolecnosti Kaiser Permanente San Francisco, uvádí, ze stejne jako prubezný screening STI by pacienti, kterí uzívají PrEP, meli také být peclive sledováni, pokud jde o nezádoucí úcinky prípravku Truvada a zmeny funkce ledvin.

Navíc, zatímco vetsina pacientu hodnotila ve studii, byli muzi, kterí mají sex s muzi, tato skupina je jen jedním z nekolika, kterí jsou ohrozeni HIV. Výzkumní pracovníci uvádejí, ze existuje potreba zviditelnení ostatních ohrozených osob, vcetne zen transsexuálu, heterosexuálních muzu a zen a uzivatelu intravenózních léku.

Dríve, Zdravotní novinky dnes o výzkumu, který popisuje dva nové prístupy, které by mohly zabránit infekci HIV tím, ze se zamerují na proteiny v spermatu, o nichz je známo, ze zvysují prenos HIV.

Mladé zeny by mely být testovány na chlamýdie

Mladé zeny by mely být testovány na chlamýdie

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vystoupila dnes na Národní konferenci pro prevenci STD v Minneapolis, podle které podle odhadu bylo pro Chlamydia testováno pouze 38% sexuálne aktivních zen. Doporucují, aby vsechny zeny mladsí 25 let hledaly pravidelné vysetrení Chlamydií.

(Health)

Binge Drink ve vysokoskolských letech muze zvýsit riziko srdecního onemocnení

Binge Drink ve vysokoskolských letech muze zvýsit riziko srdecního onemocnení

Nový výzkum ze Spojených státu zjistil, ze jinak zdravé mladé dospelé studenti, kterí pravidelne pálí nápoj, který konzumuje spoustu alkoholických nápoju v krátké dobe, vykazuje poskození krevních cév podobné tem, které jsou zpusobeny vysokým krevním tlakem a cholesterolem, obe Faktory, o nichz je známo, ze zvysují riziko srdecního onemocnení pozdeji v zivote.

(Health)