cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádná motivace k cvicení? Zamerte se méne na intenzitu a více na stestí

Pripojíte se do posilovny s cílem zlepsit svoji fyzickou kondici a ztrácíte váhu, pouze ztrácíte motivaci a prestanete se behem nekolika týdnu. Zní povedome? Nejsi sám; 67 procent z nás má clenství v telocvicne, které nikdy nepouzíváme. Ale pro zeny, zamerené na cvicení, které je delá stastnejsím, nez aby se zamerily na intenzitu cvicení, mohou být klícem k zachování motivace k telesné aktivite.
Výzkumníci naznacují, ze uvolnení fyzické aktivity muze zvýsit motivaci zen cvicit.

To je záver nové studie publikované v casopise BMC verejné zdraví.

Výzkum zahrnoval 40 zen ve veku mezi 22 a 49 lety. Z nich bylo 29 povazováno za neaktivní (definováno jako cvicení méne nez 120 minut kazdý týden), zatímco 11 bylo povazováno za aktivní (definováno jako cvicení po dobu nejméne 120 minut týdne).

Spoluautorka studie Michelle Segarová z Centra výzkumu politiky sportu, zdraví a cinnosti na univerzite v Michiganu v Ann Arboru a kolegové zeptala zeny, co jim delá pocit spokojenosti a úspesnosti.

Navíc byly zeny dotazovány o svých presvedceních a postojích k cvicení a výzkumní pracovníci se podívali na to, jak se to prizpusobilo jejich míre stestí a úspechu.

"Nové chápání toho, co skutecne motivuje zeny, muze znamenat obrovský rozdíl v jejich schopnosti úspesne zaclenit fyzickou aktivitu do své kazdodenní rutiny - a bavit se tím," ríká Segar.

Víra o cvicení popírají potreby zen na stestí, úspech

Výzkumníci zjistili, ze prvky potrebné pro stestí a úspech byly stejné pro obe skupiny zen.

Zeny uvádejí, ze trávení casu s rodinou, práteli a dokonce i domácími zvíraty je dulezité pro stestí a úspech, stejne jako pomoc ostatním lidem.

Pocit uvolnení a bez tlaku behem volného casu byl dalsím klícovým faktorem pro stestí a úspech zen, nebot dosáhl cílu, od dokoncení obchodu s potravinami az po získání propagace.

Zajímavé je vsak, ze pro zeny, které byly neaktivní, vedci zjistili, ze jejich presvedcení o fyzické aktivite brání jejich prísadám pro stestí.

Napríklad neaktivní zeny verily, ze cvicení je "platné", muselo být intenzivní, coz vyvracelo potrebu uvolnení ve volném case.

Navíc zeny, které byly neaktivní, uvedly, ze se cítí "pod tlakem" cvicit, aby zlepsily své zdraví nebo zhubnout, címz je potlacena jejich touha být bez nátlaku ve volném case.

"Musís to udelat v tuto chvíli a ty se musís venovat temto hodinám. Musís delat tuto aktivitu, musís být tak dobrá," rekla jedna zena. "Cítím, ze je to pro mne velkým tlakem, cvicením, výkonem a dobrým postojem a dodrzováním tohoto plánu. Nemohu se dopustit."

Tato vnímaná ocekávání o fyzické aktivite brání neaktivním zenám dosáhnout cílu cvicení, poznamenává tým a dosazení cílu je jedním z jejich pozadavku na stestí a úspech.

"Prímý konflikt mezi tím, co tyto nízce aktivní zeny verí, ze by mely delat, kdyz cvicí, a jejich touha dekomprimovat a obnovovat se behem volného casu je demotivuje.

Jejich presvedcení o tom, jaká cvicení by se mela skládat, a jejich minulých negativních zkusenostech o tom, co cítí, jim skutecne brání v úspesném prijetí a udrzení fyzicky aktivního zivota. "

Michelle Segarová

Uvolnenejsí prístup k cvicení muze zvýsit motivaci

Podle Segara a kolegu konvencní presvedcení o telesné aktivite zpusobily nesprávné predstavy o pozadavcích na výkon.

"Vsichni jsme byli socializovaní, abychom se cvicil a byli fyzicky aktivní za posledních 30 let," poznamenává Segar.

"Tradicní doporucení, které jsme se naucili verit, je, ze bychom meli cvicit s vysokou intenzitou po dobu nejméne 30 minut, abychom ztratili váhu nebo zlepsili nase zdraví. I kdyz existují novejsí doporucení, která umoznují cinnost s nizsí intenzitou v kratsí dobe doba trvání vetsiny lidí nevedí, ani neverí. "

Dodává, ze tato tradicní informace mohou pomáhat malému poctu jedincu, ale pro obyvatelstvo jako celek se nepodarilo zvýsit fyzickou aktivitu.

"Tento tradicní prístup k cvicení muze skutecne poskodit motivaci cvicení. Nase studie ukazuje, ze tato cvicební zpráva je v rozporu se samotnými zkusenostmi a cíli, které vetsina zen má pro sebe sama, a podkopává je," ríká Segar.

Co tedy lze udelat pro zvýsení motivace zen k cvicení? Podle výzkumných pracovníku by zeny s nízkou fyzickou aktivitou mely mozná vzít na vedomí postoje k cvicení hlásené vysoce aktivními zenami.

Zeny, které byly velmi aktivní, uvedly, ze to "nebylo konec sveta", kdyby se jim znovu a znovu nepripravovaly do telocvicny a neudelali cvicení jako jednu z jejich nejvyssích priorit. Tento uvolnenejsí prístup k fyzické aktivite muze zvýsit motivaci k cvicení.

"Z této studie jsou dulezité dusledky, jak muzeme zenám pomoci lépe uprednostnovat cvicení ve svém kazdodenním zivote.

Potrebujeme reedukaci zen [ze] se mohou pohybovat zpusobem, který se bude obnovovat místo toho, aby je vycerpali, a efektivneji dostali zprávu, ze jakýkoli pohyb je lepsí nez nic. Abychom zvýsili motivaci být fyzicky aktivní, musíme pomoci zenám, aby chteli cvicit, místo aby se cítili, jako by to meli delat. "

Michelle Segarová

Zjistete, proc nekterí lidé nereagují na cvicení.

Jak muze malá molekula vyvolat opalování bez UV zárení

Jak muze malá molekula vyvolat opalování bez UV zárení

Mnoho z nás ví, ze ultrafialové paprsky poskozují pokozku, takze v nejzhavejsích mesících letního priblízení se mnozí z nás zásobují na opalovací krémy a doufají, ze mají krásné opálení bez zárení. Ale co kdybychom mohli dostat tmavsí tón pleti bez jakýchkoli rizik? Vysetruje nový výzkum. Výzkumníci nasli zpusob, jak artificiálne ztmavovat lidskou pokozku, obcházet slunecní zárení a UV zárení.

(Health)

Pocit rozrusení? Pravdepodobne potrebujete spát

Pocit rozrusení? Pravdepodobne potrebujete spát

Pokud se po dlouhé noci cítíte hnevive, je to pravdepodobné, protoze vase mozek je schopen regulovat emoce je ohrozen únavou, podle výzkumu publikovaného v casopise Journal of Neuroscience. Nespání muze zpusobit emocní dysfunkci. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nazývají nedostatek spánku jako "problém verejného zdraví" a odhadují, ze 30% Americanu dostane noci spíse 6 hodin spánku.

(Health)