cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neexistuje zádný vztah mezi celiakií a autismem, uvádí studie

Ackoli predchozí prípadové zprávy naznacily vazbu mezi autismem a celiakií, rozsáhlejsí studie prokázaly protichudné výsledky. A ted jeden z nejvetsích studií o techto dvou podmínkách nenalezl zádnou souvislost mezi nimi.

Výzkumníci z Karolinska Institutet ve Svédsku zverejnili výsledky své studie v roce 2008 JAMA Psychiatrie.

Dr. Jonas F. Ludvigsson vedl studie, ve které byl pouzit svédský národní registr pacientu pro nalezení pacientu s poruchami autistického spektra (ASD). Tým také pouzil 28 svédských registru biopsie, aby nasel údaje o pacientech s celiakií (CD).

Celkove bylo 26 995 pacientu s CD, 12 304 pacientu se zánetem tenkého streva a 3 719 pacientu s normální sliznicí, ale pozitivním CD krevní test. Tyto skupiny byly porovnány s kontrolní skupinou 213 208 jedincu.

Výsledky ukázaly, ze diagnóza ASD nebyla spojena s CD nebo zánetem. Avsak diagnóza ASD byla spojena se zvýseným rizikem normální sliznice, ale pozitivním testem protilátek, který byl casto pozorován u CD.

Vedci ríkají:

"Nase data jsou v souladu s drívejsím výzkumem v tom, ze jsme nenasli presvedcivé dukazy o tom, ze CD je spojeno s ASD s výjimkou malého nadmerného rizika zaznamenaného po diagnostice CD."

Ackoli výzkumníci poznamenávají, ze "mechanismus spojitosti s pozitivní CD protilátkou není jasný," naznacují, ze by se to mohlo pripsat "zvýsené propustnosti sliznice" u nekterých CD pacientu nebo u nekterých jedincu se zvýsenými hladinami protilátek.

Autismus a strevní propustnost

Poruchy autistického spektra, které zahrnují detský autismus, Aspergeruv syndrom a pervazivní vývojové poruchy, jsou zpravidla patrné pred vekem 3 let.


Výzkumníci zjistili, ze autismus nebyl spojen s celiakií, coz je doprovázeno citlivostí na psenici a lepek, které se nacházejí v potravinách, jako je chléb.

Vedci poznamenávají, ze celiakie je imunitní porucha, která se vyskytuje u 1-2% populace západní populace. Pri expozici gluthenem dochází k normálnímu postizení u pacientu s atrofií a zánetem tenkého streva.

Vedci vsak tvrdí, ze nedávno existují dukazy, ze nekterí lidé s CD mají pouze malé zmeny sliznice, pokud vubec vubec existují.

V rozhovoru s Zdravotní novinky dnes, Dr. Ludvigsson rekl, ze "spojení s jednotlivci s normální sliznicí a zvýsenými celiaktickými protilátkami je zajímavé."

On nabídl tri potenciální vysvetlení pro odkaz:

  • Ruzné testování detí s autismem (coz znamená, ze pacienti s autismem podstupují více testu na celiakii nez ostatní jedinci, coz zpusobuje, ze asociace je falesná)
  • Výzkumníci mohli najít výsledky "jen náhodou"
  • Jedinci s autismem mohou mít jinou strevní propustnost, coz vysvetluje souvislost mezi autismem a temi s normální sliznicí, ale zvýsenými celiaktickými protilátkami.

Upresnil svuj poslední bod tím, ze poznamenal:

"Myslím, ze je rozumné zkoumat strevní propustnost u pacientu s autismem, ale nemyslím si, ze celiakie zpusobuje autismus."

Mexické papáje vzpomnely na Salmonella Scare

Mexické papáje vzpomnely na Salmonella Scare

Dobre provedené Agromod Produce McAllen, Texas. Distributor ovoce dobrovolne odvolává vsechny své cerstvé, celé papáje, protoze mohou být kontaminovány salmonelou. Takze. Papája, vcetne jejich znacek Bondie, Yaya, Mañanita a Tastylicious, byly dovezeny z Mexika a distribuovány do obchodu po celých Spojených státech a Kanade.

(Health)

Vodní dýmka vystavená riziku náhodného kourení

Vodní dýmka vystavená riziku náhodného kourení

Vodní dýmka kourení je rostoucí trend, nekdy touted jako "bezpecná" alternativa k kourení cigaret. Nyní výzkum provedený v New Yorku a zverejnený spolecností Tobacco Control ukazuje, ze dým dává pracovníkum vodních dýmek riziko plic a onemocnení srdce. Mnoho mladých lidí mylne verí, ze kourení na vodní dýmky je pomerne bezpecné.

(Health)