cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádná lécba pro diabetes, ale zmeny zivotního stylu mohou být rozdíl

Není to jasné, ale diabetes je jasnou hrozbou pro lidský druh a musí být resena. Dulezité je také pripomenout si, co v zivote muzeme delat, abychom se vyhnuli epidemii. Mnoho faktoru zivotního stylu, jako je obezita a konzumace alkoholu, zvysuje riziko diabetu cloveka a opet nový výzkum naznacuje, ze pravdepodobnost vývoje onemocnení cloveka muze klesnout za kazdou zmenu pozitivního zivotního stylu.
Diabetes je celozivotní (chronická) nemoc, u které je v krvi prítomna vysoká hladina cukru.
Vedci, kterí zkoumali priblizne 200 000 lidí, ríkají, ze riziko diabetes muzeme snízit o 31% u muzu a 39% u zen u kazdé pozitivní zmeny v zivotním stylu, jako napríklad prestat kourit nebo pravidelne cvicit. Pouzívání alkoholu by také nemelo prekrocit jeden den denne pro zeny a dva nápoje denne pro muze. To je zacátek.
Lidé, kterí dokází zlepsit ve vsech peti rizikových oblastech, mohou podle studie snízit riziko o priblizne 80%. Je známo, ze zlepsení zivotního stylu muze zpomalit nebo predcházet onemocnení, tvrdí studie, ale je méne jasné, jak zpusobit, ze nekolik zmen muze ovlivnit riziko.
Vedci zkoumali více nez 114 996 muzu a témer 92 483 zen ve veku 50 az 71 let, kterí na pocátku studie nemeli zádné známky srdecních onemocnení, rakoviny nebo diabetu. Mezi lety 1995 a 1996 byly zaznamenány demografické informace spolu s faktory zivotního stylu, které zvysují riziko diabetu.
O deset let pozdeji byli úcastníci znovu vysetrováni, aby zjistili, která z nich byla diagnostikována diabetem lékarem. Behem této doby bylo diagnostikováno 10% muzu a 7,5% zen.
Studie také naznacuje, ze nadváha nebo obezita jsou nejsilnejsím rizikovým faktorem zivotních rizik u peti studovaných, ale lidé, kterí jiz mají nadváhu, mohou stále snízit své riziko tím, ze budou chtít chápat zivotní styl s nízkým rizikem.
Lidé s rodinnou anamnézou diabetes, kterí prijali zdravé chování, jako je zdravá výziva, umírnenost v pití a pravidelné cvicení, predstavují nizsí riziko vzniku nemoci, podle studie v Annals of Internal Medicine. Odborníci uvedli, ze normální a zdravé muzi a zeny jsou 72% a 84% méne pravdepodobné, ze se u tohoto onemocnení objeví, ve srovnání s jejich protejsky, kterí kourí, pilne a nevykonávají cvicení.
Jaké cvicení je nejlepsí? Údaje o 123 dospelých stredních a starsích s diabetem typu 2 zjistily, ze ti, kterí pridali trídu jógy ke standardní péci o diabetes po dobu trí mesícu, ztratili malé mnozství hmotnosti a meli stabilní hladiny glukózy v krvi ve srovnání s nepraktickou skupinou, . Zjistení v Diabetes Care vsak nenaznacují, ze by jóga mela nahradit jiné formy cvicení u pacientu s onemocnením, uvedli vedci.
Dva hlavní typy diabetu typu 1 a typu 2 jsou zcela odlisné, prestoze lidé s obema chorobami celí stejné výzve: udrzování glykémie v zdravém rozmezí. Typ 1 je autoimunitní onemocnení, pri kterém telo napadá vlastní bunky a nicí bunky v slinivce, které produkují inzulín. U typu 2 ciní pankreas alespon nejaký inzulín, ale telo není schopné správne uzívat. Obe onemocnení mají krome genetických vlivu významný genetický puvod. Ale lék pro osoby s typem 1 nemusí zastavit typ 2 a naopak.
Diabetes typu 2 je mnohem castejsí nez typ 1, který postihuje více nez 90% témer 26 milionu lidí s diabetem pouze ve Spojených státech. Na rozdíl od typu 1 muze být nekdy zabráneno druhu 2 nebo je alespon zpozdeno zdravým stravováním, cvicením a úbytkem hmotnosti. Pokud jsou kampane verejného zdraví zamerené na potlacení epidemie obezity úspesné, pocet osob s typem 2 se muze zmensit. Významná ztráta hmotnosti muze dát typ 2 do remisie, ale nemusí být trvalým resením.
Skutecný lék pro typ 2 by musel vyporádat s dvema aspekty onemocnení: inzulínovou rezistencí a nedostatecnou produkcí inzulínu. Získání poskozených pankreatických bunek k regeneraci muze pomoci pri výrobe inzulínu, avsak odolnost tela vuci inzulínu je méne dobre pochopena a muze být obtíznejsí problém vyresit.
Napsal Sy Kraft

Artritida - Úzkost dvakrát tak bezná jako deprese

Artritida - Úzkost dvakrát tak bezná jako deprese

Priblizne jedna tretina dospelých s artritidou v USA ve veku 45 let trpí úzkostí nebo depresí, uvedli výzkumníci z CDC v casopise Arthritis Care & Research. Autori dodali, ze prevalence úzkosti u dospelých s artritidou je témer dvakrát vyssí nez deprese, a to navzdory dalsím studiím zamereným na vazbu na artritidu.

(Health)

Zdravotní a sociální péce Bill - British Medical Association ríká, jaké zmeny jsou potrebné

Zdravotní a sociální péce Bill - British Medical Association ríká, jaké zmeny jsou potrebné

Dalsí zmeny zákona o zdravotní péci a sociální péci s cílem zmírnit skody na zdravotní péci vydal BMA, protoze legislativa dosáhla lordské komise. BMA se zabývá jedenácti oblastmi, které se stále více zabývají ve svém nejnovejsím briefingu, vcetne: Mel by být povinností ministra zajistit, aby byly zavedeny úcinné systémy pro poskytování lékarského vzdelávání a odborné prípravy.

(Health)